ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Πανίδα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Πανίδα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2020

Οι Επιπτώσεις από τις φωτιές στην υγεία του ανθρώπου και το οικοσύστημα

Με αφορμή την Φωτιά που ξέσπασε στην Μάνη, Η Ομάδα της AgroPublic ακολουθώντας το επιστημονικό-δημοσιογραφικό μονοπάτι παρουσιάζει το εξής κείμενο σχετικά με τις επιπτώσεις από τις φωτιές στην υγεία του ανθρώπου και το οικοσύστημα.

Οι φόβοι για οργανωμένο εμπρηστικό σχέδιο έχουν κινητοποιήσει έρευνα από το τοπικό Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής και, με εντολή του αρχηγού του Σώματος, από τις μεσημεριανές ώρες βρίσκεται στην περιοχή κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.
Ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης, μετέβη στην Ανατολική Μάνη από την έναρξη της πυρκαγιάς για τον γενικό συντονισμό των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών δεν έχουν μόνο καταστροφικές συνέπειες στο περιβάλλον και το οικοσύστημα, αφού επηρεάζουν όχι μόνον τη χλωρίδα και την πανίδα του οικοσυστήματος αλλά και την υγεία (ψυχολογική- παθολογική) του ανθρώπου.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ
Κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς ανάλογα με τις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται, τα δέντρα και τα φυτά καίγονται και μετατρέπονται σε τέφρα και απανθρακωμένα υλικά. Η ποσότητα και η φύση της παραχθείσας τέφρας ποικίλλει πολύ μεταξύ των οικοσυστημάτων εξαιτίας κυρίως της διακύμανσης της μέγιστης θερμοκρασίας της πυρκαγιάς και της ποσότητας της φυτικής βιομάζας και της νεκρής ζωικής ύλης που είναι διαθέσιμα ως ‘καύσιμα’ για τη μετατροπή τους σε τέφρα Λίγες φυσικές πυρκαγιές, εντούτοις, αναπτύσσουν τόσο μεγάλες θερμοκρασίες και διαρκούν μεγάλο χρονικό διάστημα για να επιτρέψουν την πλήρη καύση του οργανικού υλικού.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
H καταστροφή της οργανικής ουσίας του εδάφους και της προστατευτικής βλάστησης από τις πυρκαγιές, αποτελεί καταστροφικό παράγοντα ερημοποίησης, όπως π.χ. στη χώρα μας οι δασικές πυρκαγιές εκτός από την καταστροφή της βιοκοινότητας (φυτοκοικόνητα, ζωοκοινότητα), επιδρούν επίσης και στις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μακροπρόθεσμα την παραγωγικότητα του σταθμού και αλλοιώνοντας τον οικολογικό χαρακτήρα της περιοχής. Η επίδραση της φωτιάς πάνω στις φυσικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους σχετίζεται με την καταστροφή της οργανικής ουσίας, η οποία τελικά επηρεάζει την παραγωγικότητα των σταθμών που καίγονται.
Οι μεγάλες πυρκαγιές καταστρέφουν σχεδόν πλήρως τη βλάστηση ενός οικοσυστήματος, έτσι η διάδοχη κατάσταση απαρτίζεται από ελαφρόσπορα, πρόσκοπα είδη, τα οποία μπορούν να εξαπλωθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να επιβιώσουν σε μεταδασογενές υπαίθριο περιβάλλον. Τέτοια είδη που
πρωτοαποικίζουν καμένες επιφάνειες είναι διάφορα πολυετή δασικά είδη με βαθύ ριζικό σύστημα, που έχουν την ικανότητα να παραβλαστάνουν ή είδη που παράγουν σπόρους, που χαρακτηρίζονται από λήθαργο και οι οποίοι ενεργοποιούνται με τη φωτιά. Πολλά από τα φυτά ανήκουν στα ψυχανθή ή στα μακί (maqui).
Άλλωστε υπάρχει η εμπειρία από πολλές περιοχές του πλανήτη, όπου επαναλαμβανόμενες δασικές πυρκαγιές σε συνδυασμό με την υπερβόσκηση, οδήγησαν στην υποβάθμιση δασικών οικοσυστημάτων και τη θέση τους σήμερα καταλαμβάνουν πυκνά θαμνοτόπια, που αποτελούνται από παραβλαστάνοντα είδη.
«Τα περισσότερα δασικά είδη που απαντώνται σε χαμηλά υψόμετρα της χώρας μας (πχ πεύκα) είναι προσαρμοσμένα στην πυρκαγιά και μπορούν να ανακάμψουν άμεσα με δεδομένο πάντα ότι δεν έχουν καεί επανειλημμένα στο πρόσφατο παρελθόν. Πολλές φορές μάλιστα, τα είδη αυτά μπορεί και να ωφελούνται από την ανανέωση που προκύπτει μετά από μία πυρκαγιά. Αντιθέτως τα περισσότερα είδη των μεγάλων υψομέτρων (πχ έλατα) δεν μπορούν να ανακάμψουν με φυσικό τρόπο μετά από μία πυρκαγιά, και ούτε μπορεί να θεωρηθεί πως ωφελούνται με οποιονδήποτε τρόπο.» (Βουτυράκης, 2004)

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
Η πιο σοβαρή επίπτωση των δασικών πυρκαγιών στα δασικά εδάφη, εστιάζεται στις φυσικές ιδιότητες αυτών, που τελικά καταλήγει στην έντονη διάβρωση του εδάφους. Έτσι η καταστροφή της δασικής βλάστησης (ασπίδα του εδάφους κατά της διάβρωσης), η καύση της οργανικής ουσίας του εδάφους, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σε μία πυρκαγιά, μεταξύ άλλων παραγόντων, μεταβάλλουν την εδαφική δομή και μειώνουν τη συνοχή του εδάφους. Ταυτόχρονα, η απομάκρυνση της βλάστησης το αφήνει απόλυτα εκτεθειμένο στη βροχή και τον αέρα και μειώνει τη δυνατότητα απορρόφησης του νερού.
Το αποτέλεσμα είναι ότι τα εδάφη γίνονται πιο ευπαθή, μπορεί να απομακρύνονται από τον άνεμο ή να παρασύρονται από το ορμητικό βρόχινο νερό. Ανάλογα με την κλήση του εδάφους, αυτή η φθορά μπορεί να οδηγήσει τόσο σε σταδιακή απώλεια της εδαφικής κάλυψης αλλά και στη διάσπαση των συσσωματωμάτων σε μικρότερα μόρια εδάφους, όπου έχει σαν άμεση συνέπεια το κλείσιμο των επιφανειακών πόρων του εδάφους, με αποτέλεσμα την μέχρι μηδενισμού μείωση της διείσδυσης του νερού της βροχής μέσα στο έδαφος, με άμεσο αποτέλεσμα την απότομη αύξηση της καταστροφικής επιφανειακής απορροής και την εμφάνιση καταστρεπτικών πλημμύρων.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
Οι πυρκαγιές επιβαρύνουν τον ατμοσφαιρικό αέρα ενώ η καταστροφή της βλάστησης επηρεάζει το μικροκλίμα των συγκεκριμένων περιοχών, καθώς μειώνονται οι ευεργετικές ψυκτικές επιδράσεις των δασικών δέντρων αυξάνοντας την ηλιακή αντανάκλαση του εδάφους.
Ωστόσο, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις σημαντικές ποσότητες καπνού που παράγονται σε πυρκαγιές μικρής και μεγάλης κλίμακας, δεδομένου ότι η χημική του σύνθεση μπορεί να συνδεθεί με επιπτώσεις τόσο στην υγεία του εκτιθέμενου πληθυσμού, όσο και στο περιβάλλον.

Επιπτώσεις κλιματικών αλλαγών
Όσον αφορά στις κλιματικές αλλαγές είναι υπεύθυνες για την αύξηση της θερμοκρασίας καθώς και τη μεγαλύτερη ξηρασία του εδάφους. Εξαιτίας τους, οι περίοδοι λειψυδρίας είναι συχνότερες, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερη ξηρότητα της βλάστησης και κατά συνέπεια της ευφλεκτότητας της.
Επισημαίνεται, ότι μία από τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών είναι το να καθίστανται οι δασικές εκτάσεις περισσότερο ευάλωτες στις πυρκαγιές. Ακόμα ότι τα χαρακτηριστικά των δασικών πυρκαγιών μεταβάλλονται. Σε αυτό συμβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές, οι οποίες προκαλούνται από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Oι κλιματικές αλλαγές είναι υπεύθυνες για την αύξηση της θερμοκρασίας καθώς και τη μεγαλύτερη ξηρασία του εδάφους.
Εξαιτίας τους, οι περίοδοι λειψυδρίας είναι συχνότερες, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερη ξηρότητα της βλάστησης και κατά συνέπεια της ευφλεκτότητας της. «Επιπλέον, υπάρχουν αποδείξεις ότι οι κλιματικές αλλαγές έχουν ήδη αρχίσει να μεταβάλλουν τη φαινολογία (δηλαδή, την περιοδική και εποχιακή συμπεριφορά της χλωρίδας και της πανίδας σε σχέση με το κλίμα) και τη διασπορά των δασικών οικοσυστημάτων». (Βλέπε ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.EnviFriendly.tuc.gr)
Οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές (μεγαλύτερες από 5.000 στρέμματα) αποτελούν ένα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής καμένης έκτασης ανά έτος. Ανάμεσα σε αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές ξεχωρίζουν τις τελευταίες δύο δεκαετίες αυτές που συμβαίνουν ενώ επικρατούν ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα (συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας, ισχυροί άνεμοι και χαμηλή υγρασία). Αυτά τα φαινόμενα μπορούν να οδηγήσουν στις λεγόμενες «Πυρκαγιές Yψηλής Έντασης», οι οποίες εξελίσσονται σύμφωνα με τις προαναφερθείσες συνθήκες. Είναι εξαιρετικά επιζήμιες και επικίνδυνες, ενώ δε μπορούν να καταπολεμηθούν με κανένα τρόπο κατάσβεσης, δηλαδή ο έλεγχός τους είναι αδύνατος ενώσω επικρατούν τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα.
Τα κλιματικά μοντέλα δείχνουν ότι η πιθανότητα κυμάτων καύσωνα έχει διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, και ότι μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερη στο μέλλον. Το κύριο χαρακτηριστικό του κλίματος των επόμενων ετών θα είναι η εμφάνιση ακραίων θερμοκρασιών με εκτεταμένες περιόδους ξηρασίας, ενώ στο απώτερο μέλλον το κλίμα θα μετατραπεί από Μεσογειακό σε Τροπικό.

Επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους
Κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς, ανάλογα με τις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται, τα δέντρα και τα φυτά καίγονται και μετατρέπονται σε τέφρα και απανθρακωμένα υλικά. Το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο που παράγονται συμβάλλουν στην αύξηση της θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου, τα οξείδια του αζώτου και το διοξείδιο του θείου στην οξύτητα της βροχής ενώ στην τέφρα συσσωρεύονται θρεπτικά συστατικά και ιχνοστοιχεία σε υψηλές συγκεντρώσεις, τα οποία με την εκχείλιση στο νερό προκαλούν ρύπανση των επιφανειακών νερών και των υπόγειων υδροφορέων. Στη διάρκεια βροχοπτώσεων εκχειλίζονται από την τέφρα σημαντικά φορτία αμμωνιακού αζώτου, απειλώντας με ευτροφισμό τους επιφανειακούς και τους υπόγειους υδάτινους αποδέκτες.
Η καύση των δέντρων και των φυτών έχει ως άμεσο επακόλουθο τη συσσώρευση βαρέων μετάλλων όπου μέσω του αέρα και της βροχής, μεταφέρεται στα μη πυρόπληκτα τμήματα απορροής.
«Οι βροχοπτώσεις προκαλούν διαβρώσεις και κατολισθήσεις και τόνοι στάχτης και εδαφικού υλικού κινούνται προς το ποτάμι μέσω ενός δικτύου χειμάρρων και παραποτάμων. Τα προϊόντα της διάβρωσης, εκτός της απογύμνωσης του εδαφικού ορίζοντα και της αποδυνάμωσής του από θρεπτικά συστατικά, έχουν ως αποτέλεσμα το «μπάζωμα» ρυακιών και σπιτιών.
Τα εδάφη, μετά από πυρκαγιά, παρουσιάζουν πιο υδρόφοβο χαρακτήρα, που επιδρά στις εδαφικές λειτουργίες αυξάνοντας την εδαφική ροή.»
(βλέπε ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.evrotas.gr).
Τα αποτελέσματα δείχνουν υψηλές συγκεντρώσεις αμμωνίας και φωσφόρου, χαλκού και μολύβδου , καδμίου (επιπτώσεις στην οικολογία του ποταμού και στο πόσιμο νερό) και αρσενικού (επιπτώσεις στο πόσιμο νερό). Υπάρχει αυξημένη επικινδυνότητα ρύπανσης των θαλάσσιων, γλυκών και επιφανειακών νερών, των πηγών και των υπογείων υδροφορέων. Στα επιφανειακά νερά, εκτός από την τοξικότητα των βαρέων μετάλλων, θα υπάρξουν προβλήματα ευτροφισμού και θολερότητας. Οι τόνοι στάχτης που παρασύρονται με τις πρώτες βροχές μετά την πυρκαγιά, εναποτίθενται αρχικά στις λίμνες και στα ποτάμια και μετά στις θάλασσες, επηρεάζοντας διάφορα είδη ψαριών και φυτών του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Επιπτώσεις στην πανίδα
Ο τρόπος με τον οποίο οι πυρκαγιές επηρεάζουν την πανίδα είναι ιδιαίτερα σύνθετος και δύσκολα μπορεί να αποτιμηθεί σε γενικό επίπεδο. Σε γενικέςγραμμές τα περισσότερα μεγάλα θηλαστικά όπως και τα πουλιά έχουν τη δυνατότητα να διαφύγουν από την περιοχή της πυρκαγιάς, ενώ πολλά είδη
ερπετών προφυλάσσονται από αυτήν καλυπτόμενα στο έδαφος ή στα βράχια.
Αντίθετα τα μικρότερα θηλαστικά, τα αρθρόποδα αλλά και πολλά είδη ερπετών και μικρών δασόβιων πουλιών δεν προλαβαίνουν συνήθως να διαφύγουν.
Αντίστοιχα, οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς στη βλάστηση ωφελούν μεγάλο αριθμό ειδών που προτιμούν τους ανοικτούς χώρους ή βόσκουν ενώ θίγουν τα καθαρά δασόβια είδη πουλιών και μικρών θηλαστικών. Οι επιπτώσεις μπορεί είναι σημαντικότερες εάν η πυρκαγιά εκδηλωθεί την εποχή της αναπαραγωγής, εάν η έκτασή της είναι τόσο μεγάλη που να καλύπτει μεγάλο μέρος της εξάπλωσης ενός είδους ή εάν η διάσπαση του βιοτόπου από υποδομές είναι τέτοια που να εμποδίζει τη διαφυγή των ζώων και μετέπειτα τον επανεποικισμό.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Επιπτώσεις στην παθολογική υγεία του ανθρώπου
Οι επιπτώσεις στην υγεία από την έκθεση στο δασικό καπνό σχετίζονται άμεσα με παράγοντες, όπως είναι η τοξικότητα των συστατικών του, τα χαρακτηριστικά της έκθεσης (π.χ. συχνότητα, διάρκεια), καθώς επίσης και ο βαθμός ευπάθειας του εκτιθέμενου πληθυσμού: (άτομα με αναπνευστικά προβλήματα ή άσθμα, με καρδιοαγγειακές ασθένειες, ηλικιωμένοι, παιδιά, βρέφη, έγκυες γυναίκες, καπνιστές). Τα συμπτώματα μπορούν να είναι άμεσα ,βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα.

Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να επιδράσουν στον άνθρωπο ως εξής:
  •  Άμεσα σε περιπτώσεις επαφής με τη φωτιά, οπότε υπάρχει και σοβαρός κίνδυνος ανάφλεξης των ρούχων αλλά και εγκαυμάτων. Αλλά και με τη μορφή ισχυρής θερμικής ακτινοβολίας, όπου η υψηλή θερμοκρασία προκαλεί αφυδάτωση (εξάτμιση του νερού που είναι κύριο στοιχείο του 33 ανθρώπινου σώματος) και εγκαύματα που μπορεί να οδηγήσουν στο θάνατο.
  • Επαφή με θερμές αέριες μάζες (υπερθερμία, αφυδάτωση, σοκ, εγκαύματα, αναπνευστικά προβλήματα, καρδιακά προβλήματα, κ.α.).
  • Κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς καταναλώνεται οξυγόνο, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει αίσθηση πνιγμού, συμπτώματα ασφυξίας και τελικά θάνατο.
Βιβλιογραφία:
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ∙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΡ. ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Η ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΜΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ- ΜΑΡΙΑ


Φωτογραφίες από: lakonikos.gr

Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019

«Γιατί οι χάρτες πυρκαγιών και ανεμογεννητριών ταυτίζονται;»


Μετά την τελευταία καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή της Μάνης, η Επιτροπή Αγώνα Τσικαλίων Μάνης προχωρά σε καταγγελία κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην περιοχή καλώντας τους αρμόδιους να εξηγήσουν γιατί οι χάρτες των ανεμογεννητριών και αυτοί των πυρκαγιών ταυτίζονται…

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Με αφορμή την τελευταία καταστροφική πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Κότρωνα της Προσηλιακής Μάνης, που έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων ανάλογων καταστροφών που έχουν πλήξει όλη τη Μάνη, θα θέλαμε να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις εκφράζοντας ταυτόχρονα και τις ανησυχίες μας για όσα συντελούνται στη χερσόνησο της Μάνης.
Μια περιοχή, που σχεδόν στο σύνολο της είναι ενταγμένη στο Δίκτυο Natura-2000, η οποία απειλείται με αφανισμό, τόσο από τέτοιου είδους φαινόμενα, όσο και από την επιχειρούμενη εγκατάσταση εκατοντάδων ανεμογεννητριών. Δύο θέματα τα οποία εκτιμάμε ότι σχετίζονται μεταξύ τους.
Η ανησυχία μας εντείνεται από το γεγονός ότι οι πληγείσες περιοχές, τόσο από την τελευταία πυρκαγιά, όσο και από προηγούμενες, που έχουν λάβει χώρα την τελευταία δεκαετία, σε πολλές περιπτώσεις ταυτίζονται με τις περιοχές που έχουν οριοθετηθεί για την εγκατάσταση «αιολικών πάρκων» και έχουν διανοιχθεί δρόμοι προσπέλασης.
Η τραγική ειρωνεία είναι ότι, οι λεγόμενοι «δασικοί» δρόμοι, μήκους δεκάδων χιλιομέτρων, που έχουν διανοιχθεί στο εσωτερικό ολόκληρης της χερσονήσου της Μάνης, δρόμοι οι οποίοι όλως τυχαίως καταλήγουν στα υπό αδειοδότηση «αιολικά πάρκα», καμία υπηρεσία δεν πρόσφεραν στην προσπέλαση πυροσβεστικών οχημάτων στις περιοχές που κινήθηκε η πυρκαγιά, ούτε σε άλλες προηγούμενες πυρκαγιές.
Άλλωστε οι δρόμοι αυτοί, που σχεδόν στο σύνολό τους είναι παράνομοι, διασχίζουν στο εσωτερικό της χερσονήσου πετρώδεις περιοχές που δεν φυτρώνει ούτε μικρό αγκάθι, ωστόσο προσφέρουν προσπέλαση σε παρθένες περιοχές με σπάνια ορνιθοπανίδα και πολλά μνημεία και κτίσματα άλλων εποχών.
Αρκεί να ρίξει κάποιος μια ματιά στους χάρτες, όπου κατά καιρούς έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές και στους χάρτες της ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) με τις αντίστοιχες περιοχές, όπου χωροθετούνται τα «αιολικά πάρκα» για τα οποία έχει εκδοθεί η αρχική άδεια παραγωγής.
Η σύγκριση των δύο χαρτών πράγματι προκαλεί έκπληξη.
Πιστεύουμε ότι δεν είναι πειστικό το επιχείρημα ότι οι περιοχές που χωροθετούνται για εγκατάσταση ανεμογεννητριών είναι οι πλέον εκτεθειμένες σε ισχυρούς ανέμους. Είναι σαφές ότι από μόνη της αυτή η σύγκριση χαρτών δεν αρκεί για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, ωστόσο υπάρχουν ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να τα διερευνήσουν οι αρμόδιες αρχές.
Παρόλα αυτά, το γεγονός της παράνομης διάνοιξης δρόμων στα βουνά της Μάνης με σκοπό την προσπέλαση για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών και από μόνο του αυξάνει τους κινδύνους για εκδήλωση πυρκαγιών, καθώς μεταφέρει ανθρώπινη δραστηριότητα σε απάτητες και παρθένες περιοχές. Επίσης οι ανεμογεννήτριες από μόνες τους είναι αιτία πρόκλησης πυρκαγιών.
Τα αιολικά πάρκα συνιστούν εν δυνάμει εμπρηστές και το ίδιο ισχύει και για το δίκτυο μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας.
Αναμένουμε από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, όπως και από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, το Δασαρχεία, τις τοπικές Αστυνομικές Αρχές αλλά το Δήμο και την Περιφέρεια, να πάψουν να λειτουργούν σαν εντολοδόχοι και επισπεύδοντες των εταιρειών της «αιολικής» καταστροφής, που θέλουν στο όνομα του πρόσκαιρου κέρδους να καταστρέψουν έναν ιστορικό τόπο.
Τους καλούμε να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να πάψουν να είναι παράγοντες καταστρατήγησης της νομιμότητας και των συνταγματικών επιταγών για προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος.
Τους διαβεβαιώνουμε ότι αυτό που δεν πράττουν αυτοί θα το κάνουμε εμείς. Με κάθε νόμιμο μέσο θα αποκαταστήσουμε τη νομιμότητα και θα διεκδικήσουμε το δίκιο μας.
Το δίκιο μας αυτό έχει ιδιαίτερο ιστορικό βάρος και δεν θα το αφήσουμε να το πάρει ο άνεμος κι η οργή».
lakonikos.gr/

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Η απίστευτη ζωή των τζιτζικιών....

...είναι πιο συγκινητική απ’ όσο φανταζόμαστε

Σ' αυτό το πανέμορφο και πολύ συγκινητικό βίντεο, μαθαίνουμε τον κύκλο ζωής του ταπεινού και γνώριμου τζιτζικιού, που έχει αρχίσει να τραγουδάει έξω απ' τα παράθυρά μας.
Πιθανότατα δεν γνωρίζατε ότι το τζιτζίκι, με μια πρώιμη μορφή, ζει σαν ταπεινό σκουλήκι κάτω από το έδαφος για δεκαεπτά χρόνια.
Ή πως, από τη στιγμή που βγαίνει στην επιφάνεια, σκαρφαλώνει στα δέντρα, βγάζει φτερά κι αρχίζει να τραγουδά, έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.
Λίγες εβδομάδες αργότερα, πεθαίνει.
Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν τουλάχιστον 2.500 είδη τζιτζικιών, τα οποία μπορούν να χωριστούν χονδρικά σε τρεις κατηγορίες.
Κάποια ζουν 17 χρόνια κάτω από τη γη, άλλα 13 και κάποια άλλα 4.
Τα έξι είδη τζιτζικιών που συναντάμε στην Ελλάδα, είναι από αυτά που ζουν 4.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί.

thepressroom.gr

Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

Εξαφανίζονται σταδιακά οι πεταλούδες της Μεσογείου

Από εξαφάνιση απειλείται το 5% των ειδών των πεταλούδων της Μεσογείου, σύμφωνα με έκθεση του Κέντρου Μεσογειακής Συνεργασίας της Διεθνούς Ένωσης Διατήρησης της Φύσης, η οποία
παρουσιάστηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Διατήρησης στη Χαβάη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, οι πιο σοβαρές απειλές για τις μεσογειακές πεταλούδες είναι η μετατροπή των χορτολιβαδικών εκτάσεων σε γεωργικές εκτάσεις για καλλιέργειες, τα μη βιώσιμα επίπεδα βόσκησης, καθώς και η εγκατάλειψη των παραδοσιακών πολιτιστικών πρακτικών. Άλλες σημαντικές απειλές είναι η κλιματική αλλαγή, η αυξημένη συχνότητα και ένταση των πυρκαγιών καθώς και η ανάπτυξη του τουρισμού.

Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κατάλληλη διαχείριση των οικοτόπων θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση διατήρησης αυτών των πολύτιμων ειδών.
Συνέστησε, επίσης, τη λήψη επειγόντων μέτρων διατήρησης για τη διαφύλαξη αυτού του φυσικού κεφαλαίου στην περιοχή με την πλήρη εφαρμογή εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας. Παράλληλα, πρότεινε ως προτεραιότητα τη συλλογή δεδομένων ειδών για τα οποία υπάρχουν ελλιπείς πληροφορίες.

«Οι πεταλούδες είναι τα πιο εμβληματικά και δημοφιλή έντομα για πολλούς ανθρώπους και έχουν συναρπαστική ζωή κύκλων που χρησιμοποιούνται σε πολλές χώρες για να διδάξουν τα παιδιά για το φυσικό κόσμο. Ωστόσο , σε πολλές περιοχές της Μεσογειακής Ευρώπης, οι πεταλούδες μειώνονται λόγω των αλλαγών στα γεωργικά συστήματα, και κάποια είδη θα μπορούσαν να εξαφανιστούν εάν δεν ληφθεί επειγόντως δράση ενάντια σε αυτές τις απειλές», λέει ο Δρ Κρις Βαν Σουάι (Chris van Swaay), πρόεδρος της Ένωσης Διατήρησης της Πεταλούδας στην Ευρώπη και ένας από τους συντάκτες της έκθεσης.
Η έκθεση δείχνει ότι το μεγαλύτερο πλήθος ειδών βρίσκεται σε ορεινές περιοχές, όπως η νότια Γαλλία, η βόρεια Ελλάδα, καθώς και η νότια Τουρκία, όπου η υψηλή ποικιλότητα των μικροκλιμάτων ευνοεί την επιβίωση πολλών ειδών.
Περισσότερο από το 21% των μεσογειακών πεταλούδων είναι ενδημικά, δηλαδή απαντώνται μόνο σ’ αυτή την περιοχή. Η πλειοψηφία αυτών των ενδημικών ειδών είναι συγκεντρωμένη στο βόρειο τμήμα της Αφρικής.

«Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό των πεταλούδων για τα οποία υπάρχουν ελλιπή στοιχεία είναι χαμηλότερο απ’ ό,τι σε άλλες ομάδες, εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη πληροφοριών σχετικά με την κατανομή, το μέγεθος του πληθυσμού και τις τάσεις, ιδίως για τα είδη που απαντούν σε χώρες της Νότιας και της Ανατολικής Μεσογείου», λέει Catherine Numa από το Κέντρο Μεσογειακής Συνεργασίας της Διεθνούς Ένωσης Διατήρησης της Φύσης.


enallaxnews.gr

Κυριακή, 3 Ιουλίου 2016

Το αιλουροειδές που όλοι ψάχνουν στην Κρήτη είναι σπάνιο είδος αγριόγατας;

Η ιστορία του Φουρόγατου που θεωρείται εξαφανισμένο είδος.
Γιατί ακούγονταν στριγγλιές μέσα στο φαράγγι της Σαμαριάς

Άφαντο παραμένει το αιλουροειδές που εθεάθη σύμφωνα με μαρτυρίες στην περιοχή της Αγιάς Φωτιάς, προκαλώντας το ενδιαφέρον ντόπιων και τουριστών.
Όπως αναφέρει το cretalive, η αστυνομία, σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή Λασιθίου, ταξίαρχο Μ. Πετάση, συνεχίζει τις έρευνες.
Πάντως το ζώο δεν έχει αφήσει κανένα νέο ίχνος από προχθές το βράδυ, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά φωτογραφίες και βίντεο από όποιον βρεθεί μπροστά στο αιλουροειδές και μπορέσει να το απαθανατίσει, ώστε να βοηθηθούν οι αρχές και να μην κινούνται στα «τυφλά».
Εκτιμάται, ωστόσο, ότι δεν αποκλείεται να πρόκειται για την κρητική αγριόγατα.
Η ιστορία του φουρόγατου
Ο μυστηριώδης αγριόγατος της Κρήτης (επιστ. Felis silvestris cretensis) ή φουρόγατος αποτελεί ενδημικό υποείδος του Ευρωπαϊκού αγριόγατου.
Κάποιοι τον αναφέρουν κι ως Κρητικό Λύγκα, παρόλο που δεν ανήκει στην ίδια οικογένεια με τους λύγκες.
Είναι το μόνο άγριο αιλουροειδές του νησιού, το οποίο είναι περιορισμένο σε μικρό τμήμα της Κρήτης.
Ο φουρόγατος για πολλά χρόνια θεωρούνταν εξαφανισμένος, ένα «ζώο φάντασμα», και οι μαρτυρίες για την ύπαρξη του περιοριζόταν σε βοσκούς.

Μοναδικό χειροπιαστό επιστημονικό στοιχείο που υπήρχε μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα ήταν δύο δέρματα που είχε αγοράσει το 1905 μια Αγγλίδα επιστήμονας στα Χανιά.
Ωστόσο, στις 10 Απριλίου του 1996 δύο φοιτήτριες του πανεπιστημίου της Perugia που μελετούσαν τα σαρκοφάγα ζώα της Κρήτης σε συνεργασία με το μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, έστησαν παγίδες κοντά στον Πλάτανο Αμαρίου.
Σε μία από αυτές πιάστηκε ένας αγριόγατος, και ο «μύθος» πήρε σάρκα και οστά.
Αργότερα, βοσκός εντόπισε μια φωλιά με 5 μικρά γατάκια στο δάσος του Ρούβα.
Όπως καταγράφει το cretanbeaches.com, το σώμα του φουρόγατου είναι μεγαλύτερο από τις κοινές γάτες, και στα αρσενικά φτάνει σε μήκος τα 50cm και η ουρά τα 30cm.
Η ουρά είναι στενότερη στη βάση και πιο φουντωτή στην άκρη.
Επίσης, το χρώμα του τριχώματος είναι ανοιχτό καφέ με σκούρες κηλίδες και ραβδώσεις.
Στη ουρά υπάρχουν μαύροι δακτύλιοι, ενώ το άκρο είναι πάντα μαύρο.
Τρέφεται με λαγούς, πουλιά, έντομα και τρωκτικά, ενώ ζει σε βραχώδεις περιοχές και απομονωμένα δάση σε υψόμετρο 900-1200m.
Τέλος γεννάει 4-7 μικρά, 1-2 φορές το χρόνο.
Το εξαιρετικά σπάνιο αυτό ζώο εκτιμάται πως είναι πιθανό να ζει κυρίως στον Ψηλορείτη και ιδιαίτερα στο πρινοδάσος του Ρούβα.
Επίσης, ένα πτώμα φουρόγατου βρέθηκε στα Λευκά Όρη το 1997, επιβεβαιώνοντας τις μαρτυρίες ότι τις σκοτεινές νύχτες ακούγονται στριγγλιές από γάτες μέσα στο φαράγγι της Σαμαριάς.
Η αγριόγατα βρίσκεται σε οριακό σημείο επιβίωσης, καθώς κινδυνεύει με εξαφάνιση κυρίως λόγω της χρήσης δηλητηρίων στη φύση.
Επίσης, μπορεί να ζευγαρώσει με κανονικές γάτες και να προκύψουν υβρίδια με αλλοιωμένο γενετικό κώδικα.
Πιστεύεται ότι οι πρώτοι έποικοι της Κρήτης μετέφεραν εξημερωμένες γάτες στην Κρήτη, πιθανότερα από την Αφρική, οι οποίες ανήκαν στο πιο μικρόσωμο υποείδος του Felis silvestris libyca.
Οι γάτες αυτές πέρασαν στη φύση και εξελίχτηκαν στο άγριο υποείδος του cretensis.
Εναλλακτικά, η γάτα προϋπήρχε στην Κρήτη πριν από τον χωρισμό της από την ηπειρωτική χώρα....

mixanitouxronou.gr

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Δέκα ζώα που αγαπούν το ταίρι τους, πιστά ως το τέλος.


Έχουμε συνηθίσει να πιστεύουμε, πως το πρότυπο πίστης και αυτοθυσίας σε μία σχέση είναι ο άνθρωπος. Αλλά αποδεικνύεται, πως υπάρχουν ζώα στην φύση τα οποία είναι ρομαντικά και πιστά στους συντρόφους τους μέχρι το τέλος.
Μαζέψαμε 10 από τα πιο λαμπρά παράδειγμα ζώων που είναι άξια θαυμασμού για την ικανότητα τους να αγαπάνε και να είναι πιστά για πάντα στους συντρόφους τους.
Πιγκουίνοι

Αυτά τα πτηνά κρατούν όλη τους την ζεστασιά στην καρδιά. Φτιάχνουν ζευγάρια τα οποία είναι μαζί για πάρα πολλά χρόνια. Ο μπαμπάς και η μαμά παίρνουν μαζί μέρος στην επώαση και ταΐζουν τα μικρά τους.
Λευκοί κύκνοι

Οι κύκνοι διαλέγουν μόνο έναν σύντροφο και είναι πιστοί για όλη τους την ζωή. Η σχέση των κύκνων χαρακτηρίζεται από υπέροχες αρετές όπως είναι η φιλία, η φροντίδα για τον άλλον και η συμπόνια.
Αετοί

Προφανώς, ο αετός επιλέχθηκε ως εθνικό σύμβολο των Ηνωμένων πολιτειών διότι είναι πάρα πολύ πιστό.
Γίββωνες

Εκτός από το γεγονός πως αυτά τα ζώα έχουν αρκετά ισχυρούς δεσμούς, καταφέρνουν να έχουν ίσα δικαιώματα στις σχέσεις τους.
Άλμπατρος

Το μυστικό των ισχυρών σχέσεών τους είναι τα μεγάλα ταξίδια του αρσενικού και οι ανόητοι αλλά και τρυφεροί χοροί του θηλυκού όταν υποδέχεται το αρσενικό.
Λύκοι

Ο αρσενικός λύκος είναι πολύ ευγενικός και φέρεται πολύ τρυφερά στις θηλυκές λύκους και μπορεί να τους χωρίσει μόνο ο θάνατος.
Κάστορες

Το θηλυκό είναι το κυρίαρχο μέλος της οικογένειας, λογικά το μυστικό των ευτυχισμένων σχέσεων τους κρύβεται στο γυναικείο θάρρος.
Τρυγόνι

Στις περισσότερες φωτογραφίες τα τρυγόνια εμφανίζονται σε ζεύγη και για αυτό με την πάροδο του χρόνου έγιναν σύμβολο της αγάπης και της αφοσίωσης. Ενέμνευσαν τον Σαίξπηρ να γράψει το ποίημα «Ο Φοίνικας κι η Τρυγόνα».
Τυτώ

Το αρσενικό φροντίζει για έναν χρόνο το θηλυκό και στην συνέχεια της χτίζει ένα σπίτι και τις προτείνει να γίνουν ζευγάρι. Εάν το θηλυκό συμφωνήσει και εμφανιστούν απόγονοι, το αρσενικό αναλαμβάνει πλήρως την φροντίδα και την ασφάλεια της οικογένειάς του.
Αλεπούδες

Εάν το ταίρι της αλεπού πεθάνει, τότε η αλεπού δεν ξανά ψάχνει άλλο σύντροφο και παραμένει για όλη του την ζωή

Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

Οι «θετικές πρακτικές» της φύσης από το Πόρτο Ράφτη

Γεννήθηκαν πριν από λίγες ώρες, στη γειτονιά μου, στο Πόρτο Ράφτη.
Ελαφρά επεξεργασμένη φωτογραφία της Ελένης Μπακούρη
Στην παραλία του Καλού Γιαλού.
Οι νεοσσοί αυτοί θα παλέψουν και θα επαναλάβουν το παραμύθι με το ασχημόπαπο που έγινε κύκνος.
Σε μια περιοχή, που έχουν κυριαρχήσει –για χρόνια- η καταφανής ανομία, η ασυγκράτητη ανοησία, αλλά και η επιθετική καταστροφικότητα του θρασύδειλου, τα πουλιά έρχονται να θυμίσουν σε όλους μας ποιες είναι οι πραγματικές αξίες της ζωής.
Και πως τα κοινά αγαθά δεν κοστολογούνται.
Μήπως και εμείς οφείλουμε να προστατέψουμε αποφασιστικά τα δικαιώματά μας στα κοινά; Ενεργητικά, όπως το ζητά η ιστορία, κόντρα στην ανάθεση, με την οποία εμείς σήμερα τιμωρούμε το αύριο!
Τις τελευταίες μέρες, ο καταιγισμός των νέων ειδήσεων που κατέρριπταν ελπίδες, αλήθειες και όνειρα, σε συνδυασμό με μια σύντομη αδιαθεσία μου, ενδυνάμωσαν το «γκρίζο» …
Αλλά η ίδια η φύση έρχεται να μου θυμίσει –ελπίζω όχι μόνο σε μένα- ότι δεν πρέπει, δεν μπορώ να σταματήσω …
Καλή σας τύχη υπέροχα πλάσματα !

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

Ελέγχοντας την κατάσταση του Ευρώτα και καταγράφοντας τα μοναδικά ψάρια του

Στις αρχές Οκτωβρίου ακολουθήσαμε στον Ευρώτα μια ομάδα ερευνητών του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). Η ομάδα -που την αποτελούσαν οι Λεωνίδας Βαρδάκας, Δημήτρης Κομματάς, Πέτρος Κουράκλης και Δαυίδ Κουτσογιαννόπουλος- ήρθε για να πραγματοποιήσει έναν προγραμματισμένο έλεγχο του ποταμού.
Τέτοιοι έλεγχοι γίνονται σε τακτά διαστήματα (την Άνοιξη και το Καλοκαίρι) σε καθορισμένους «σταθμούς παρακολούθησης» κατά μήκος του ποταμού.
Ο συγκεκριμένος «σταθμός» βρίσκεται κοντά στη γέφυρα Χιλιομοδού, στην περιοχή του Βρονταμά.
Η έρευνα αυτή έχει αρχίσει από το 2012, φέτος είναι δηλαδή η τρίτη χρονιά, και γίνεται στα πλαίσια του ευρύτερου προγράμματος παρακολούθησης της οικολογικής ποιότητα των επιφανειακών υδάτων.
Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. έχει αναλάβει το κομμάτι του προγράμματος για την οικολογική ποιότητα των ποταμών.

Η κυριότερη ερευνητική μέθοδος είναι ένα είδος «ψαρέματος», η ηλεκτραλιεία (electrofishing). Γίνεται με μια ειδική συσκευή που διοχετεύει ηλεκτρικό ρεύμα που παράγει γεννήτρια.
Το ρεύμα δεν είναι θανάσιμο για τα ψάρια, αλλά τα προσελκύει και τα αναισθητοποιεί για ορισμένα δευτερόλεπτα, σε μια διάμετρο περίπου δύο μέτρων.
Αμέσως τα ψάρια συλλέγονται με απόχη, καταμετρούνται, ταυτοποιούνται τα είδη τους, μετριέται το μέγεθός τους και τέλος απελευθερώνονται ζωντανά πάλι στο ποτάμι.
Οι ερευνητές φοράνε ειδικές φόρμες από πλαστικό για να μη δέχονται το ηλεκτρικό ρεύμα.
Τη φορά αυτή στο συγκεκριμένο σημείο του ποταμού η ομάδα έπιασε ψάρια από τα εξής είδη:
Squalius keadicus (Καιαδική Μενίδα), Τropidophoxinellus spartiaticus (Χρυσή Μενίδα), Anguilla anguilla (χέλι), Salaria fluviatilis (Σαλιάρα).
Τα δύο πρώτα είναι ενδημικά είδη, είναι δηλαδή είδη μοναδικά σε όλον τον κόσμο. (Το Squalius keadicus υπάρχει μόνο στον Ευρώτα και τον Βασιλοπόταμο, το Τropidophoxinellus spartiaticus μόνο στον Ευρώτα και κάποια ρέματα της Μεσσηνίας).
Δεν πιάστηκε αυτή τη φορά ένα άλλο ενδημικό στον Ευρώτα είδος, τοPelasgus laconicus (Λακωνικός Πελασγός), το οποίο άλλες φορές το βρίσκανε, και το οποίο χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά απειλούμενο (critically endangered).
Τα ψάρια, και ειδικά τα ενδημικά, είναι βέβαια σημαντικά αυτά καθαυτά.
Ταυτόχρονα όμως αποτελούν έναν πολύ καλό δείκτη της «υγείας» του ποταμιού.
Ο κύριος σκοπός της έρευνας είναι, μέσω και του ελέγχου της παρουσίας των ψαριών, να προσδιοριστεί η κατάσταση του ποταμού, κατά πόσο αυτό αποκλίνει από αυτό που μπορεί να οριστεί σαν «ιδανικές συνθήκες» του ποταμού.
Πολλά στοιχεία μπορεί να είναι σημαντικά. Για παράδειγμα, όχι μόνο η ποσότητα των ψαριών που εντοπίζονται, αλλά και η αναλογία ενηλίκων και νεαρών ψαριών του ίδιου είδους, είναι ένας δείκτης υγείας του ποταμού.
Οι ίδια ομάδα μετράει παράλληλα τις φυσικοχημικές ιδιότητες του νερού: θερμοκρασία, αγωγιμότητα, κ.α. Επίσης αξιολογεί και καταγράφει άλλα χαρακτηριστικά της κατάστασης του ποταμού, όπως το υπόστρωμα της κοίτης, την παρόχθια βλάστηση, τις τυχόν μορφολογικές τροποποιήσεις που έχουν γίνει στην κοίτη από ανθρώπινες επεμβάσεις, την άντληση νερού για πότισμα, κ.ο.κ. Όλα αυτά μπορεί να επιβαρύνουν την υγεία των ιχθυοπλυθησμών.
Άλλη ειδική ομάδα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. παίρνει δείγματα για χημική ανάλυση για να ελεγχθεί η ρύπανση των νερών.
Ο Ευρώτας είναι ένα ευαίσθητο οικοσύστημα που απειλείται από πολλούς παράγοντες, κυρίως ανθρώπινες επεμβάσεις: την υπεράντληση των νερών του, τις βίαιες επεμβάσεις στις όχθες και την κοίτη του, τη ρύπανση.
Ο συνεχής επιστημονικός έλεγχος είναι απαραίτητος για την διαπίστωση αυτών των κινδύνων.
Για την αποτροπή τους όμως χρειάζονται πολύ περισσότερα.

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

«Παράδεισος» για την άγρια ζωή το Τσέρνομπιλ

Έφυγαν οι άνθρωποι, οργίασε η φύση- Δείτε φωτογραφίες

Λύκοι, ελάφια, αγριόχοιροι είναι μερικά μόνο από τα ζώα που έχουν βρει καταφύγιο στην περιοχή του Τσέρνομπιλ που εγκαταλείφθηκε από τους ανθρώπους μετά την πυρηνική καταστροφή.
Οι πληθυσμοί των μεγάλων θηλαστικών φαίνεται να παραμένουν στην αποκλεισμένη ζώνη γύρω από την πυρηνική μονάδα της Ουκρανίας όπου σημειώθηκε το μέχρι πρόσφατα χειρότερο πυρηνικό δυστύχημα, το 1986.
Περίπου 116.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από έκταση 4.200 τετραγωνικών χιλιομέτρων και χωριά και πόλεις αφέθηκαν να μαραζώσουν και να ερημώσουν.
Τρεις δεκαετίες αργότερα, επιστημονική έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Current Biology διαπιστώνει πως οι πληθυσμοί των θηλαστικών- που είναι πολύ ευάλωτα στις επιπτώσεις της ραδιενέργειας- παραμένουν πολυπληθείς.
Ερευνητές στη Λευκορωσία- χρησιμοποιώντας ελικόπτερα- διαπίστωσαν πως διάφορα είδη ελαφιών και αγριόχοιροι ζουν σε πληθυσμούς που είναι κοντά σε εκείνους που ζουν σε μη μολυσμένα σημεία της περιοχής ενώ ο αριθμός των λύκων είναι επτά φορές υψηλότερος!
Σύμφωνα με τη μελέτη, τα πολύ υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας αμέσως μετά το πυρηνικό ατύχημα έπληξε την υγεία και την αναπαραγωγική δραστηριότητα των ζώων αλλά αυτά επανήλθαν γρήγορα και δεν φαίνεται να υπάρχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στους πληθυσμούς των θηλαστικών.
Παρότι μεμονωμένα ζώα μπορεί να πλήττονται από τα επίπεδα ραδιενέργειας, συνολικά οι πληθυσμοί τους επωφελήθηκαν από την απουσία του ανθρώπου και των κυνηγών, της υλοτομίας και των αγροτικών δραστηριοτήτων που τους κρατούσαν σε χαμηλά επίπεδα πριν το ατύχημα.
Στην περιοχή επέστρεψαν λύγκες ενώ αγριόχοιροι βρίσκουν καταφύγιο και τροφή σε εγκαταλελειμμένα κτήρια και αγροκτήματα.
«Σε καθαρά περιβαλλοντικούς όρους, αν εξαιρέσει κανείς τα τρομακτικά πράγματα που συνέβησαν στον ανθρώπινο πληθυσμό, το ατύχημα δεν έχει προκαλέσει σημαντική περιβαλλοντική ζημιά», τονίζει ο εκ των συντακτών της έρευνας καθηγητής Jim Smith του Portsmouth University.
«Κατά τύχη δημιουργήθηκε ένα καταφύγιο άγριας ζωής. Δεν λέμε πως η ραδιενέργεια είναι καλή για τα ζώα αλλά η επέκταση των πληθυσμών του ανθρώπου και η εκμετάλλευση της φύσης είναι χειρότερη», προσθέτει.newsbeast.gr

Σάββατο, 22 Αυγούστου 2015

Το προϊστορικό κρινάκι της θάλασσας κινδυνεύει...

....πλέον με εξαφάνιση
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ

Εχει επιβιώσει εδώ και αιώνες καταφέρνοντας να εμφανίζεται, κάθε καλοκαίρι, μέσα από την καυτή άμμο και να σκορπάει ένα απαλό άρωμα με τα ολόλευκά του άνθη. Το κρινάκι της θάλασσας, ένα αγριολούλουδο που φύεται στα παράλια όλης σχεδόν της Ελλάδας, κινδυνεύει με εξαφάνιση εξαιτίας της ανθρώπινης παρέμβασης.
Στη Λάρισα, όμως, η πρωτοβουλία των Ενεργών Πολιτών αποφάσισε να «υιοθετήσει» και να προστατεύσει τα λιγοστά κρινάκια της περιοχής, παραδίδοντας μαθήματα περιβαλλοντικής ευαισθησίας σε λουόμενους και παιδιά.
«Εθελοντές των Ενεργών Πολιτών Λάρισας συμμετείχαν, πριν από λίγες μέρες, στην πρώτη φάση για την προστασία του κρίνου της θάλασσας, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η περίφραξη και οριοθέτηση των φυτών, η πληροφόρηση του κοινού με ενημερωτικά φυλλάδια και η τοποθέτηση μεγάλης πινακίδας στο χώρο της περίφραξης, με την επιγραφή «Αφήστε τα... ν' ανθίσουν», εξηγεί στο ΑΜΠΕ η εκπαιδευτικός και μέλος των Ενεργών Πολιτών Λάρισας Εύη Καλούδη.
Το συγκεκριμένο αγριολούλουδο ανθίζει και

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

Με επιτυχία η εκδήλωση απελευθέρωσης γερακίνων στο Γεράκι Λακωνίας

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 07 Μαΐου 2015 στο Γεράκι Λακωνίας, η εκδήλωση απελευθέρωσης – επανένταξης άγριων πουλιών στο φυσικό τους περιβάλλον.
Ο Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού σε συνεργασία με τον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής .
Η εκδήλωση της απελευθέρωσης ήταν ανοιχτή για το κοινό, αποτελώντας ένα σημαντικό μάθημα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για όλες τις ηλικίες.
Ο Φορέας Διαχείρισης σε συνεργασία με την ΑΝΙΜΑ και πλήθος κόσμου, απέδειξε ότι η κοινή προσπάθεια και η συμμετοχή μπορεί να επιφέρει περισσότερα και καλύτερα αποτελέσματα για την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της περιοχής του Πάρνωνα.

las.net.gr

Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

Τάϊζε κοράκια στον κήπο της για χρόνια και αυτά απο ευγνωμοσύνη της έφερναν δώραΗ 8χρονη Γκάμπι Μαν έριχνε τροφή στην αυλή του κήπου της στο Σιάτλ για τα κοράκια της περιοχής.
Κάνοντάς το αυτό για περίπου 4 χρόνια, τα κοράκια όχι μόνο το εκτίμησαν δεόντως, αλλά άρχισαν να της κάνουν κι αυτά τα δικά τους δώρα.
Οτιδήποτε γυάλιζε ή τους έκανε εντύπωση στον κόσμο κατά το πέταγμά τους το έπιαναν και το άφηναν στην Γκάμπι.
Το αποτέλεσμα είναι η μικρή να έχει αποκτήσει έναν χαριτωμένο θησαυρό από άχρηστα γυαλιστερά πράγματα ως «ευχαριστώ» από τους φτερωτούς της φίλους.


Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Απίστευτο! Γεράκι παλεύει με φίδι.....

....Σύγκρουση γιγάντων στην επαρχιακή οδό Σκουταρίου (ΒΙΝΤΕΟ)

Είναι Μάιος του 2013, λίγες μέρες μετά το Πάσχα, και στην επαρχιακή οδό Σκουταρίου ένα γεράκι κείται καταμεσής του δρόμου.
Πριν προλάβω να συνειδητοποιήσω τι έχει συμβεί ένας οδηγός διερχόμενης μοτοσυκλέτας και μια οδηγός Ι.Χ. με ενημερώνουν ότι το Γεράκι είναι περιτυλιγμένο από φίδι και το ένα σφίγγει το άλλο.
Τότε , σαν ταινία ήρθε στο μυαλό μου το σκηνικό :
" Το Γεράκι είδε το φίδι, έκανε "βουτιά " για να το πιάσει όμως τα γρήγορα αντανακλαστικά του φιδιού εγκλώβισαν το Γεράκι στο έδαφος."
Οι δύο βασιλιάδες του ζωικού βασιλείου - των πτηνών και των ερπετών- είναι σε σύγκρουση κι αρχίζω πλέον να φαντάζομαι "την ταινία" από δω και πέρα:
Τι θα συμβεί;
-Ποιος θα κουραστεί πιο γρήγορα , το γεράκι ή το φίδι;
-Αν περάσει κάποια γάτα θα βρει καλό μεζέ!
-Κι αν περάσει κάποιο αυτοκίνητό είναι πιθανόν να πατήσει και τα δύο.

Δείτε την κατάληξη στο βίντεο:


Πάντως, ένα είναι το βέβεαιο ότι ακόμα και ερευνητής στο national geografic θα χρειάζονταν χρόνια για να έχει τέτοια εμπειρία κι εμείς στη Λακωνία, βλέπουμε σκηνικά άγριας φύσης βγαίνοντας απλά από το σπίτι μας!

las.net.gr