ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Κόμματα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Κόμματα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

Εθνική αναξιότης.Προβλεπόμενες ποινές...ΘΑΝΑΤΟΣ


wikipedia
Γενικά ο όρος Εθνική αναξιότης (ή "εθνική αναξιότητα") αφορά συμπεριφορά πολίτη μιας χώρας που στρέφεται ενάντια της πατρίδας του, της εθνικής αξιοπρέπειας ή θίγει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αυτή.
Ειδικότερα όμως αυτός ο όρος για τα ελληνικά δεδομένα απετέλεσε "ιδιότυπο αδίκημα" που προσδιορίστηκε με Συντακτική Πράξη του 1945 με την οποία επιβάλλονταν ποινικές κυρώσεις στους συνεργασθέντες με τον εχθρό.
Ιστορία του (νομικού) όρου
Αμέσως μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος το 1944, η Ελληνική ελεύθερη πλέον Πολιτεία μεταξύ των πολλαπλών και ποικίλλων προβλημάτων που αντιμετώπισε τότε, ήταν και το ζήτημα του κολασμού όλων εκείνων των ανάξιων Ελλήνων που κατά τη διάρκεια της κατοχής της Ελλάδος από τους Ιταλούς Γερμανούς και Βουλγάρους, είτε ετέθησαν στις υπηρεσίες των κατακτητών γενόμενοι όργανά τους, διευκολύνοντας έτσι τους κατακτητές στο ολέθριο κατά της Χώρας έργο τους, είτε ακόμη χειρότερα με τις ενέργειές τους και τη συμπεριφορά τους έθιξαν την εθνική αξιοπρέπεια, καθιστάμενοι ανάξιοι της ελληνικής πατρίδος.
Έτσι διαμορφώθηκε το ιδιότυπο αδίκημα της εθνικής αναξιότητας προκειμένου να δοθεί στις επερχόμενες γενεές το παράδειγμα ότι δεν μπορεί κανείς να μένει ατιμώρητος όταν προσφέρει τις υπηρεσίες του στον εχθρό της Πατρίδας του, αλλά και ακόμη περισσότερο προς φρονηματισμό και υπόδειξη του εθνικού τους καθήκοντος σε στιγμές δοκιμασίας.
Επί τούτου, η πρώτη ενέργεια της ελεύθερης επί ελληνικού εδάφους κυβερνητικής εξουσίας ήταν η ψήφιση της με αριθμό 1 Συντακτικής Πράξης της 6ης Νοεμβρίου 1944 με την οποία επιβάλλονταν ποινικές κυρώσεις στους συνεργασθέντες με τον εχθρό.
Επειδή όμως αυτή η Πράξη ήταν πολύ γενικόλογη με κίνδυνο δημιουργίας σχετικού χάους αντικαταστάθηκε δύο μήνες αργότερα με την 6η Συντακτική Πράξη του Ιανουαρίου 1945 μετά την οποία όμως εκδόθηκε ο Α.Ν. 5333/1945 με τον οποίο τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε η παραπάνω πράξη, όπως και αυτή τελικά τροποποιήθηκε με την με αρθμ. 12 του 1945 Συνταγματική Πράξη και των νόμων 217, 271, 295 και 332 του 1945 με τους οποίους και προσδιορίζονταν επακριβώς τα στοιχεία εκείνα τα οποία και συγκροτούσαν την υπόσταση των εγκλημάτων συνεργασίας με τον εχθρό και της εθνικής αναξιότητας καθώς και τον τρόπο κολασμού αλλά και την έκταση των ποινών.
Υπόσταση (στοιχεία) αδικήματος
Σύμφωνα με το 2ο νομοθέτημα διώκονταν και τιμωρούνταν:
 • Όσοι διαρκούσης ξένης κατοχής ανέλαβαν σχηματισμό Κυβέρνησης, (δηλαδή πρωθυπουργοί) με την συγκατάθεση των εχθρών της πατρίδος.
 • Όσοι διατέλεσαν κατά παραπάνω περίοδο Υπουργοί και υφυπουργοί, (δηλαδή των κατοχικών κυβερνήσεων).
 • Όσοι κατέχοντες δημόσια θέση, (δημόσιοι υπάλληλοι και στρατιωτικοί) έγιναν συνειδητά όργανα του εχθρού ή διευκόλυναν το έργο του.
 • Όσοι ανέλαβαν υπηρεσία πλησίον αρχών κατοχής και ενήργησαν κατά τρόπο πιεστικό για τον λαό.
 • Όσοι έγιναν συνειδητά όργανα του εχθρού προς διάδοση της προπαγάνδας αυτού.
 • Όσοι κατέδωσαν στον εχθρό Έλληνες ή συμμάχους, εργαζόμενους χάριν του εθνικού ή συμμαχικού αγώνα και βοήθησαν στην ανακάλυψη και σύλληψη αυτών.
 • Όσοι προέβησαν σε πράξεις βίας συμπράττοντας ή όχι μετά των οργάνων κατοχής κατά Ελλήνων ένεκα δράσης αυτών κατά του εχθρού.
 • Όσοι παρέσχον στον εχθρό συστηματικά πληροφορίες περί των κινήσεων και των εργαζομένων για τον εθνικό ή συμμαχικό αγώνα.
 • Όσοι παρεμπόδισαν ελληνική ή συμμαχική ενέργεια.
 • Όσοι διετέλεσαν αρχηγοί ή οδηγοί κινήσεων κατά της ακεραιότητας της χώρας.
 • Όσοι δια της οικονομικής τους συνεργασίας με τον εχθρό προκάλεσαν ζημιές στον ελληνικό λαό, ή σε Έλληνες πολίτες, ή σε πολίτες συμμάχων χωρών, ή υποβοήθησαν την πολιτική του εχθρού προσπάθεια, ή αποκόμισαν εξ αυτού οικονομικά οφέλη.
 • Έτι δε, όσοι συνεργάσθηκαν με τον εχθρό κατά τρόπο ανάξιο Έλληνος πολίτη και έθιξαν την εθνική αξιοπρέπεια, διευκολύνοντας το έργο των αρχών κατοχής.
ΠΟΙΝΈΣ
Όπως διαμορφώθηκε ο νόμος επιβαλλόμενες ποινές για τα παραπάνω αδικήματα ορίσθηκαν ανάλογα της ιδιότητας ή της θέσης την οποία κατείχαν οι ένοχοι, ή εκ των αποτελεσμάτων των πράξεων των ενόχων, με την ποινή του θανάτου, ή ισόβια, ή πρόσκαιρα δεσμά, καθώς και με ειρκτή αν συνέτρεχαν ελαφρυντικοί λόγοι, ή ακόμα και απέλαση των καταδικασμένων εκτός ορίων επικράτειας.
Επίσης δόθηκε στις δικαστικές αρχές το δικαίωμα επιβολής της ολικής ή μερικής δήμευσης της περιουσίας των καταδικασθέντων χωρίς καμία μέριμνα για την περαιτέρω επιβίωση των οικογενειών τους.

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΑ
Τα ειδικά δικαστήρια που συγκροτήθηκαν και επελήφθησαν την εκδίκαση αυτού του ιδιότυπου αδικήματος κατά δημώδη έκφραση αποκλήθηκαν Δικαστήρια δωσιλόγων, οι δε ένοχοιδωσίλογοι.
Αυτά συγκροτήθηκαν από ένα εφέτη ως πρόεδρο, εκ δύο άλλων εφετών ή πρωτοδικών, από τον επίτροπο, καθώς και από δύο πολίτες ωε μέλη και τον γραμματέα. Όσα δε τέτοια δικαστήρια συγκροτήθηκαν εκτός έδρας Εφετείων, τους εφέτες αντικατέστησαν πρωτοδίκες.
Αλλά και η διαδικασία που ακολουθήθηκε είχε περίεργη σχέση ως προς τη δικονομικό δίκαιο. Συγκεκριμένα κατά των αποφάσεων των ειδικών αυτών δικαστηρίων δεν επιτράπηκε η άσκηση ένδικων μέσων.
Τέθηκαν διάφοροι περιορισμοί όπως στον αριθμό των συνηγόρων, μέχρι τρεις, καθώς και ο χρόνος της αγόρευσης εκάστου. Επίσης είχε περιοριστεί μέχρι δέκα ο αριθμός των μαρτύρων υπεράσπισης σε αντίθεση με τον αριθμό μαρτύρων κατηγορίας, άνευ περιορισμού. Τέλος, ειδικά σ΄ αυτά τα δικαστήρια αποκλείστηκε η περίπτωση απόλυσης με εγγύηση, καθώς και η ανακοπή βουλευμάτων του συμβουλίου των δικαστηρίων.

http://lalipouli.blogspot.com/2012/04/blog-post_29.html

Π.Κ.

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012

Πέτρος Καπερναράκος «Ανεξάρτητοι Έλληνες»Αγαπητοί φίλοι και φίλες! Ακούγοντας το διάγγελμα του κ. Πρωθυπουργού αλλά και τις δηλώσεις των αρχηγών των κομμάτων αισθάνομαι την ανάγκη να θέσω στην διάθεση του κόμματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων την υποψηφιότητά μου για το νομό Λακωνίας!

Δεν σας κρύβω ότι η γνώμη πολλών φίλων, τόσο Μανιατών όσο και Λακώνων ήταν και είναι να ασχοληθώ με την πολιτική, ώστε να μπορέσω και από άλλο ένα μετερίζι να υπηρετήσω τον εθελοντισμό στην προστασία του περιβάλλοντος και των ζώων!

Γνωρίζω ότι η εκλογή μου στον νομό Λακωνίας είναι δύσκολη! Το πρόβλημα που με απασχολεί είναι μια Λακωνία με προστατευμένο περιβάλλον σε natura και ΖΕΠ και με αξιοποιημένο το φυσικό πλούτο της για την προσέλκυση τουρισμού και όχι μια μπαταρία της Ευρώπης!

Πιστεύω επίσης πως απ αυτό το μετερίζι θα μπορέσω να βοηθήσω και όλους αυτούς που ασχολούνται με την φροντίδα της Ελληνικής πανίδας και όχι μόνο!

Οι συμβουλές σας οδηγός μου στην μετέπειτα πορεία μου, είτε εκλεγώ είτε όχι!

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Γεννήθηκε το κόμμα του Καμμένου!

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Panos Kammenos Καλημέρα,


Το δικό μας κίνημα γεννήθηκε

Η Παναγία να είναι βοηθός και προστάτης

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ


ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ


ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

Ο Αρειος Πάγος δέχτηκε μήνυση πολίτη με την οποία κατηγορούνται βουλευτές για ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ

ΣΟΚ:
28 δευτερόλεπτα χρειάστηκε η Βουλή για να ενημερώσει το Σώμα.
Απίστευτη (για την Ελλάδα) εξέλιξη είχε το ζήτημα της μήνυσης του κ.Αντωνίου
Στη φωτό δεξιά ο κ.Αντωνίου
Πριν ένα μήνα σας είχαμε γράψει ότι η υπόθεση της μήνυσης του ιατρού κ. Αντωνίου, δεν είναι μια «χαμένη υπόθεση» όπως έσπευσαν αρκετοί να προεξοφλήσουν! Είναι αλήθεια ότι, μιλώντας με πολλούς παράγοντες όταν κατατέθηκε η μήνυση για «ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ» κατά του συνόλου των βουλευτών που ψήφισαν το μνημόνιο, μας «βομβάρδιζαν» με πληροφορίες του τύπου ότι δεν έχει καμία απολύτως τύχη.
Και μέχρι σε ένα βαθμό δεν είχε μιας και στα δικαστήρια είχε απορριφθεί.
Η επιμονή όμως του γιατρού, τον ώθησε να προωθήσει την μηνυτήρια αναφορά ακόμα και στο Ανώτατο δικαστήριο της χώρας στον Άρειο Πάγο.
Εκεί φαίνεται ότι οι όροι αντεστράφησαν!
Η μήνυση όχι απλά δεν κατέπεσε, όχι απλά δεν θεωρήθηκε αβάσιμη αλλά αντίθετα:
Κρίθηκε ως βάσιμη με δεδομένα που στοιχειοθετούν κατηγορητήριο.
Κι έτσι, ο αρμόδιος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που την εξέτασε, Αθανάσιος Κατσηρώδης, την παρέπεμψε στη Βουλή, διότι κάποιοι από τους «κατηγορούμενους» είχαν διατελέσει και υπουργοί. Θεώρησε δηλαδή, ότι πρέπει να δικαστούν με το νόμο περί ευθύνης υπουργών ο οποίος «συμπαρασύρει» και τους λοιπούς βουλευτές που δεν είχαν διατελέσει υπουργοί!
Ετσι, εδώ και μερικές εβδομάδες, στη βουλή, έχει φτάσει το πόρισμα στην ουσία του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας, το οποίο έκρινε ότι υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για «εσχάτη προδοσία» εκ μέρους των βουλευτών!
Το γεγονός αυτό ίσως δεν έχει προηγούμενο στη σύγχρονη ιστορία του Ελληνικού Κράτους και είναι εξόχως σοβαρό. Ανεξάρτητα της έκβασης που θα έχει η υπόθεση και ανεξάρτητα πόσο συντεχνιακά θα λειτουργήσουν οι βουλευτές, τώρα, πρέπει να βρεθεί ένας αριθμός εν ενεργεία βουλευτών, που δεν τους «αγγίζει» το κατηγορητήριο, και να συγκροτήσουν επιτροπή που θα διερευνήσει το όλο ζήτημα!
Θα διερευνήσει δηλαδή κατά πόσο οι «κατηγορούμενοι» διέπραξαν το υπέρτατο αδίκημα της εσχάτης προδοσίας!
Κι εδώ προκύπτουν μια σειρά από σοβαρότατα ερωτήματα. Ερωτήματα που αφορούν στο σύνολο της κοινωνίας μας και ειδικότερα προς τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης!
Για ένα τόσο σοβαρό θέμα, είδατε εσείς πουθενά έστω ένα σχόλιο στα λεγόμενα "επίσημα" ή παραδοσιακά MME;
Ένα μονόστηλο σε εφημερίδα ή ένα ρεπορτάζ 30 δευτερολέπτων σε κάποιο από αυτά τα ΜΜΕ;
Όλοι Όλοι έχουν μείνει στο μεγάλο ντόρο της υπόθεσης, ότι κατέπεσε ως κατηγορία στο εφετείο και τελείωσε!!
Η βουλή, δεν έκανε τον κόπο να εκδώσει ούτε καν ένα δελτίο τύπου. Την στιγμή που όταν ο πρόεδρος συναντά το Σωματείο προσκόπων της Αυστραλίας, εκδίδεται δελτίο τύπου συνοδευόμενο από φωτογραφίες!
Για την σοβαρότατη αυτή υπόθεση … τίποτα! Ακρα του τάφου σιγή!
Σας παραθέτουμε λοιπόν σήμερα ένα βίντεο, από μια τετράωρη σύσκεψη της βουλής, στην οποία ήλθε το ζήτημα και η βουλή έπρεπε να ενημερώσει τους βουλευτές!
Διότι δεν γινόταν αλλιώς!
Η διαδικασία ενημέρωσης κράτησε … 28 δευτερόλεπτα!!!
Μάλιστα! Τόσο χρειάστηκε το προεδρείο της Βουλής για να ενημερώσει το Σώμα ότι πάνω από τους μισούς βουλευτές κατηγορούνται για ... εσχάτη προδοσία!

Γιώργος Αδαλής
aegeantimes.gr

Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Τα σύγχρονα «βυζαντινά κατακάθια» της πολιτικής.

Για να λέμε τα πράγματα με τα όνομα τους!
Παπανδρέου, Βενιζέλος και απ ότι φαίνεται και ο Λουκάς Παπαδήμος, ζήλεψαν την δόξα των Βυζαντινών. Για όσους δεν γνωρίζουν, στο Βυζάντιο, όταν οι Αυτοκράτορες ένοιωθαν την οργή του λαού, θέσπιζαν εξοντωτικούς νόμους για να τιμωρήσουν τους πολίτες που … αγανακτούσαν!
Διάβασα λοιπόν σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Αγγελιοφόρος» ότι ετοιμάζονται, να μετατρέψουν από πλημμέλημα σε κακούργημα, το γεγονός ότι κάποιος χρωστά πάνω από 5.000 ευρώ στο Δημόσιο!!!
Προφανώς διότι θέλουν να «χώσουν» στη φυλακή τους μισούς Έλληνες!
Θα βρεθούν λοιπόν κάποια παπαγαλάκια που προπαγάνδιζαν μέρες τώρα την αποτυχία της Κυβέρνησης να μαζέψει χρήματα, και θα πουν καλά να πάθουν οι μπαταξήδες που δεν πληρώνουν τα χρέη τους!
Πρόκειται για όσους φυσικά, πλήρωναν τα χρέη τους, κλέβοντας και λεηλατώντας τον Δημόσιο κορβανά, υπό την ανοχή, όλων αυτών που θεσπίζουν τέτοιους Βυζαντινούς νόμους!
Από πού κι ως που, ποινικοποιείται το «επιχειρείν» εν έτη 2011 ;;;
Δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι όπως πχ η δήμευση κινητών και ακινήτων των χρεωφειλετών ; Φυσικά και υπάρχει τέτοια δυνατότητα! Αλλά δεν το κάνουν πολύ απλά διότι μια τέτοια εξέλιξη, θα έφτανε αργά ή γρήγορα και στους … σύγχρονους Βυζαντινούς !
Από πού κι ως που θα τολμήσουν να κλείσουν ένα «μπατιράκι» στη φυλακή, όταν αυτοί οι ίδιοι έχουν δια νόμο ασυλία, για ΟΟΟΟΟΛΑ τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει;;
Από πού κι ως που, αυτοί που διέλυσαν τα πάντα σε τούτη εδώ τη χώρα, θα αποφασίσουν ότι κάποιος που απέτυχε στις δραστηριότητές του, είναι άξιος για φυλακή!
Αξιοι για φυλακή, είναι όλοι αυτοί που καταλήστεψαν τα ταμεία, και με την ανοχή των σύγχρονων Βυζαντινών, ζουν ακόμη ελεύθεροι κι ωραίοι, «τρώγοντας» τα κλεμμένα!
Κι όλα αυτά δεν θα σας τα έγραφα ΠΟΤΕ αν έστω και ένας πολιτικός έμπαινε φυλακή για τις μίζες που έλαβε!
Αν έστω και ένα σύγχρονο «βυζαντινό κατακάθι» της πολιτικής, τιμωρούνταν με ανάλογες ποινές φυλάκισης, για τα λάθη που έκανε στην άσκηση της πολιτικής και μας κόστισαν εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρώ!
Οι κατασχέσεις σύμφωνα με το νόμο και συνεπώς και η τιμωρία των φοροκλεπτών, γίνονται στο όνομα του Ελληνικού Λαού!
Νομίζει κάποιο από τα σύγχρονα Βυζαντινά κατακάθια, ότι έχει την εντολή του Ελληνικού λαού, να φυλακίζει πολίτες για χρέη στο Δημόσιο; Ένα Δημόσιο που καταληστεύτηκε από τις επιλογές των Κυβερνώντων;
Στο όνομα λοιπόν του Ελληνικού Λαού, ας έχουν υπόψη τους, ότι οι μέρες τους είναι μετρημένες και με τέτοιους νόμους δεν θα φοβίσουν απολύτως κανέναν έτσι ώστε να παρατείνουν την παραμονή τους στα έδρανα της εξουσίας!
Ο ιστός μεταξύ πολιτείας και πολιτών έχει κοπεί ήδη, με ευθύνη των ... πολιτικών!!

Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

Καλή λευτεριά!!!!

Σήμερα όλα τα κόμματα στηρίζονται στο «Διαίρει και Βασίλευε»….
Και προτιμούν να μαλώνουν μεταξύ τους από το καθαρίσουν τις βρωμιές τους και απλά ρίχνουν τις ευθύνες στον κόσμο….
Αξίζει όμως να ασχολούμαστε με αυτά;
Σίγουρα όχι…. Αλλά από το να δω ακόμα μία φορά τα δεδομένα μέσα από την τραγική πλευρά τους είπα να κάνω μία προσπάθεια να τα δω και από την κωμικοτραγική τους…
Ίσως έτσι μειωθούν ακόμα λίγο στα μάτια του κάθε βασανισμένου Έλληνα και πάρει απόφαση ότι τα κόμματα είναι ο μοχλός διατήρησης των βασάνων του και αποφασίσει να κόψει κάθε παρτίδα με αυτά….. ακόμα και αν αυτό γίνει  με κωμικοτραγικό τρόπο…

Ας εξετάσουμε  λοιπόν τα κόμματα που σήμερα μας κρατούν  διαιρεμένους….
Ν.Δ.
Οφείλω να ομολογήσω ότι ο Σαμαράς δεν με νευριάζει όπως κάποιοι άλλοι.
Σαν φυσιογνωμία πάντα.
Ίσως και μόνο που ξέρω ότι δεν είναι από τα γνωστά «τζάκια»…
Ίσως που τους πάει και κόντρα για το μνημόνιο…..
Να μου πεις τώρα «καλά αυτός δεν φταίει;» ….φταίει…. πως δεν φταίει……
Και θα φταίει  το λιγότερο μέχρι να «σουτάρει» όλους τους βουλευτάδες εκείνους που τους βλέπεις στην τηλεόραση και μετά από πέντε λεπτά δεν μπορείς να θυμηθείς τι δουλειά έχεις στο μπαλκόνι με την τηλεόραση αγκαλιά…..
Θέλετε ονόματα;
Άντε θα σας την κάνω την χάρη…… αλλά μην διαμαρτυρηθείτε ότι σας τρόμαξα μετά…..
Αντώναρος…… Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ξαφνικής ενδοοικογενειακής βίας κάθε φορά που έκανε ανακοινώσεις στο press room…
Παυλόπουλος…. ο άνθρωπος που δήλωσε δυο φορές σε τηλεοπτικό κανάλι «θα μείνω ως ο υπουργός που επί των ημερών του κάηκε η μισή Ελλάδα και ύστερα η μισή Αθήνα»……. ο νεκροθάφτης των συμβασιούχων….. ο «ότι και να μου πείτε εγώ γελάω»…..
ρε Παυλόπουλε… δεν θα μείνεις μόνο για αυτά στην ιστορία….. θα κάνεις και άλλες μαλακίες στην ζωή σου… είμαι σίγουρος….
Βουλγαράκης … ο κύριος «δεν φταίω εγώ αλλά το μάτι μου έχει τικ»….
Και καλά που έφυγε ο καράφλας…. για μην παραλείψω εκείνο  το ανεκδιήγητο «Είχε μπει ένα εκατομμύριο ευρώ στον λογαριασμό μας αλλά δεν το καταλάβαμε» ……..μισο γιατί θα εκραγώ…….. μπα…. δεν μπορώ να κρατηθώ…. θα το πω…..
ΤΙ ΛΕΣ ΡΕ;;;;;;;;;
ΤΙ ΛΕΣ ΡΕ!!!!!!!!!!
ΕΓΩ ΚΑΝΩ ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ  ΑΤΜ ΑΛΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΩ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΟΥ ΠΑΙΡΝΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟΝ ΔΙΑΤΡAΠΕΖΙΚΟ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ!!!!!!
ΚΙ ΕΣΥ ΔΕΝ ΠΗΡΕΣ ΧΑΜΠΑΡΙ ΤΟ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ;;;;;;ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΦΙΛΟ ΣΑΣ ΝΑ ΛΕΕΙ
« Α…. δεν σου είπα… σήμερα το πρωί πήγα στο ΑΤΜ και είδα ένα εκατομμύριο μέσα… ήταν εκεί κανένα μήνα αλλά δεν το πήρα χαμπάρι»…….
Άσε που αν σου πει φιλαράκι σου καμιά τέτοια παπαριά, έστω και για πλάκα, μετά από λίγο θα είναι ξάπλα από τα χαστούκια και θα του λείπει και η κάρτα αναλήψεων…
Σταικούρας… θου.. θου …θου….. ένα δύο…. θου θου…. Πάρε το μηδέν ρε ….
Μειμαράκης……. Το χαμόγελο της πάπιας….
Βαρβιτσιώτης….. Η δήλωση…. « ο καθένας έχει δικαίωμα να καίει την Ελληνική σημαία»…
Αλλά αν θυμάμαι καλά πρέπει να ζήτησε συγνώμη….
Έτσι κι αλλιώς καθένας έχει δικαίωμα να λέει παπαριές και μετά να ζητάει συγνώμη….
Πολύδωρας :  Ο στρατηγός άνεμος……. ο ναύαρχος ήλιος….. και η υπολοχαγός Νατάσα…
ΠΑΣΟΚ
Γιωργάκης….. η αλλιώς GAP…. η “το παιντί” η αλλιώς  “ο καλύτερος φίλος των τραπεζών μάλλον όχι…. “o καλύτερος φίλος των Αμερικανών”….. μπα….
Μήπως  ο καλύτερος φίλος των τούρκων;
Ο καλύτερος φίλος του Καντάφι;
Ο γιός του φίλου του Άκη μήπως; ……δεν μπορώ να αποφασίσω…… α ναι!!
Το βρήκα!! Ο καλύτερος φίλος του …………..
Σωστά…… ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να έχει ποτέ φίλους……
Παπακωνσταντίνου…… τι να πω; ….. μισό λεπτό να φέρω και το πιεσόμετρο…..
Είναι ο κλασικός τύπος που μπορείς να μαλώνεις μαζί του για ώρες επειδή δεν μπορεί να κρύψει την σαχλαμάρα του και προσπαθεί να σε πείσει ότι δεν την καταλαβαίνεις…!!!
Πάγκαλος ….. εδώ ακριβώς δεν θα πω τίποτα….. ναι….. είναι αυτό ακριβώς που σκεφτήκατε κι εσείς…… απλά βάλτε τη λέξη «χοντρό» μπροστά από τις λέξεις που σκεφτήκατε……
Λοβέρδος…… το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι την φάτσα του  Χρυσοχοίδη ….κατά κάποιο τρόπο μοιάζουν στην  κλαψόφατσα όταν τους ψιλοστριμώχνουν στον τοίχο κάποιοι δημοσιογράφοι….
Μου δίνουν την εντύπωση ότι αν εκείνη την στιγμή ακουστεί  από κάπου δυνατά « ΡΕ ΘΑ ΣΕ %#@$^%$» θα αρχίσουν να τρέχουν τόσο γρήγορα που δεν υπάρχει  περίπτωση να σταματήσουν πριν φτάσουν στις Βρυξέλλες….
Διαμαντοπούλου…. Το μέτωπό της είναι υπερτροφικό λόγω εμφύτευσης  chip εξυπνάδας της λέσχης Buildeberg…..
Τι να πεις κανείς… Έχει ζητήσει να γίνει η Αγγλική γλώσσα επίσημη….
Στο παρελθόν είχε ζητήσει το ίδιο και για τα ΑΤΜ των τραπεζών….
Να πηγαίνουν οι γιαγιάδες με κάρτα στα ΑΤΜ και να  βλέπουν τα αγγλικά και να τρέχουν μετά στα ΙΚΑ από τις 3 τα ξημερώματα στους οφθαλμίατρους…… έλεος δηλαδή….
Μαγκριώτης…. ή αλλιώς ο «αν δεν πω την τελευταία  λέξη στο δελτίο ειδήσεων για να τα φορτώσω όλα στην Ν.Δ. θα σκάσω!!!»
Πεταλωτής…. Ο «ναι μαμά το ήπια το γάλα μου και όταν θα μεγαλώσω θα γίνω μεγάλος μπέμπης και θα τους νικήσω όλους με τα transformers μου !!!!»
Δεν συζητάμε για κάποιους γραφικούς υφυπουργούς….
π.χ. Χριστοφιλοπούλου….… που αν το γλείψιμο  ήταν ταξίδι τώρα πρέπει να έχει φτάσει στον Πλούτωνα….
ΛΑ.ΟΣ….
πολύ σπουδαίοι πολιτικοί….
Όλοι τίγκα στην κονκάρδα σαν άλμπουμ με αυτοκόλλητα χαρτάκια από αυτά που είχαμε πιτσιρικάδες….
Ένας παπατζής  βαψομαλλιάς…. ένας ξεροκέφαλος εκπρόσωπος…. κάτι ψιλά φωνακλάδες….. ένας πρώην διπλωμάτης…. Ο μπουμπούκος …ένας πλανόδιος  και ένας αμφιβόλου γενετήσιας ορμής…… Ψήφισαν το μνημόνιο και σύμφωνα με τις δημοκρατικές διαδικασίες ήταν δικαίωμα τους – και δεν τους το αμφισβητώ… και τώρα τρέχουν παντού να δικαιολογήσουν την ανοησία τους…
Αλλά αν ήσασταν μόνο εσείς τα μοναδικά πολιτικά τσουτσέκια  θα σταματούσα εδώ….!!!……α και κάτι ακόμη….
Εσείς που έχετε πει ότι δεν ψηφίσατε το μνημόνιο στην «μυστική σας ψηφοφορία» πρέπει να κάνετε εντατικά στην αριθμητική….. οι δημόσιες αρνητικές ψήφοι είναι τέσσερις ενώ έχετε πει ότι είναι πέντε…. ο ένας κρύβεται…. πάντως πλέον ξέρουμε ποιοι ψήφισαν «ναι» στο μνημόνιο σίγουρα από εσάς…..
ΚΚΕ……
τι να πεις….. καλά που υπάρχει και η Κανέλλη….. είναι στιγμές  που μου δίνουν την εντύπωση ότι βρέθηκαν  πέντε  μπαρμπάδες στο καφενείο και κάνανε κόμμα….. και πήραν την καφετζού για αρχηγό… και βάλανε για εκπρόσωπο αντί για άνθρωπο ένα κέρινο ομοίωμα ……
Παρόλα αυτά η Παπαρήγα λέει την αλήθεια….
Αλλά χάνεται κι αυτή μέσα στην απύθμενη μπαγιατισμένη ΚΚΕτζίλα……
ΣΥΝ……
έλεος…… Αυτό δεν είναι κόμμα αλλά τραμπάλα…….
Μια μαλώνουν ….μια τα ξαναβρίσκουν….. στο καπάκι ξαναμαλώνουν….
Βλέπεις  στην Βουλή να μιλάει ο Τσίπρας και να πάει κόντρα στον GAP και παίρνεις τα πάνω σου… σκέφτεσαι….. « Να επιτέλους και ένας που δεν μασάει τα λόγια του και τους τα λέει χύμα»…… και μόλις τους βλέπεις να υπερασπίζονται παράνομους λαθρομετανάστες  και μάλιστα σε βάρος των κατοίκων αυτής της χώρας …πέφτεις κάτω και φτάνεις στα πρόθυρα του εγκεφαλικού….
δεν θέλω να αναφερθώ   στον Στρατούλη….. όταν τον βλέπω στην τηλεόραση πρέπει να δω τσόντα μετά για ξεχάσω τις ανοησίες  του …..
Οικολόγοι…….
εδώ έχω μια απορία…… μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει γιατί κάθε φορά που τους βλέπω να μιλάνε, δίνουν την εντύπωση ότι είναι Λουκρητίες σε κρίσιμη ηλικία που κάνανε κόμμα για να βρουν παρέα;  Δεν εξηγείται γιατί έχουν τσιριχτές φωνές….
Φοράνε φουλάρια , σκουλαρικάκια…. Κάτι περιποιημένες κοτσίδες με αφρό και πιστολάκι.…. το «χύμα» αλλά σε «προσεγμένο»…..  γενικώς «τρελά αγόρια» δηλαδή….. προσέξτε το την επομένη φορά που θα τους δείτε….. σας το συνιστώ……
Σκεφτείτε να είναι αυτοί  κυβέρνηση και να μας την πέσουν οι τούρκοι…. να βγει στην τηλεόραση κανένας από αυτούς που θα παρίστανε τον πρωθυπουργό και να αρχίζει να τσιρίζει  και να τραβάει τα μαλλιά του σαν καμιά τρελή….
Οι τούρκοι θα σταματούσαν από την προέλαση στο Γιβραλτάρ….
Και ξέρετε  γιατί ασχολούμαι τώρα με την εξωτερική τους εμφάνιση;
Απλά για να μάθουν ότι οι Μακεδόνες δεν μοιάζουν με τους γυφτοσκοπιανούς  που θέλουν οι κύριοι Οικολόγοι   να τους δώσουν το όνομα της Μακεδονίας…
Συν τις χαζομάρες τους για Ελληνοτουρκικές φιλίες και τέτοιες ανοησίες…. Αυτό σπείρατε…. θερίστε το τώρα….
Δημοκρατική Συμμαχία…
Άκου δημοκρατική συμμαχία… Δημοκρατική Γκαντεμίλα έπρεπε να λέγονται και έπρεπε να έχουν έμβλημα έναν Μπουμπουριστό χοχλιό που βοσκάει  σε αρχαία…….
Εδώ αν γράψω αυτά που σκέπτομαι αυτή την στιγμή το πιθανότερο είναι να βρεθώ εξόριστος…… ίσως και να χρειαστώ και Αγιασμό μετά από την γκαντεμίλα που σέρνει.. αλλά ας το ριψοκινδυνέψω…..
Συνδυασμός…. μητσοτακηκίλας , γραφικού σίγμα, γραφικου ρο, και γενικότερης γερμανικής γραφικής προφοράς……. φίλοι των Μπους……. Αμερικανόφιλοι… σόι του  Δρακουμέλ…… υπέρμαχοι  του Μνημονίου….
Με όλα τα κομφόρ της SIEMENS… το κόμμα της παρθενογένεσης με προιστορία εκατό ετών….. το κόβω εδώ γιατί ανατρίχιασα……
Για τους άλλους δεν γράφω…. βαριέμαι….
Μάγκες να τους χαιρόμαστε….
Kαλή λευτεριά….
ΙΩΑΝΝΗΣ

αἰέν ἀριστεύειν