ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

Ὀρθόδοξος Ἀρχιεπίσκοπος θὰ ὁρκίσει ἑτερόδοξο ὡς Πρωθυπουργό;


Εἶναι δυνατὸν νὰ ὁρκίσει ἕνα Προτεστάντη, ὁ ὀρθόδοξος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος;
Τί προβλέπει τὸ Σύνταγμα γιὰ τὴν περίπτωση;
Ὁ νέος Πρωθυπουργὸς κ. Λουκᾶς Παπαδῆμος ἐκτὸς ἀπὸ στέλεχος τοῦ τραπεζοπιστωτικοῦ συστήματος καὶ μέλος τῆς πιὸ "σκληρῆς" ὀργάνωσης "Trilateral Commission" ποὺ ἐλέγχει τὸ "ἵδρυμα Ροκφέλερ" εἶναι, ὅπως γράφτηκε, καὶ «ὀπαδὸς τῆς προτεσταντικῆς αἵρεσης τῶν "Εὐαγγελικῶν"».
Γιὰ τὶς πολιτικὲς καὶ ἐθνικὲς συνέπειες τῆς ἐπιλογῆς τοῦ ἔγραψαν καὶ θὰ γράψουν ἄλλοι.
Ἀπὸ τὴ μεριά μου θὰ ἤθελα νὰ ρωτήσω:
Εἶναι δυνατὸν νὰ ὁρκίσει ἕνα Προτεστάντη, ὁ ὀρθόδοξος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος;
Τί προβλέπει τὸ Σύνταγμα γιὰ τὴν περίπτωση;
Θὰ καταπατήσει ἄραγε τὴ συνείδησή του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος γιὰ νὰ ἀρέσει στοὺς ἡγέτες τῆς Νέας Τάξης;
Οὔτε τώρα θὰ ὑψώσει τὸ ἀνάστημά του; Ποιὰ εἶναι ἡ θέση, ὅσων ἔντιμων Ἐπισκόπων καὶ πνευματικῶν ἡγετῶν ἔχουν ἀπομείνει ἀλλὰ καὶ τῶν ἁπλῶν πιστῶν;
Λεόντιος Διονυσίου