ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

Olympics 2016 Welcome Symbol - WOW !!!

2016 - Rio de Janeiro
" Solar City Tower ", built a top the island of Cotonduba will be the welcome symbol to the 2016 Olympic Games in Rio de Janeiro .
It will be seen by the game visitors and participants as they arrive by air or water.
The tower, captures solar energy.
It will supply energy for all of the Olympic city, as well as also for part of Rio .
It pumps up water from the ocean to create what appears like a water fall and this fall stimulates turbines that produce energy during the night.
It will also hold the Olympic flame.

The Tower possesses an amphitheatre, an auditorium, a cafeteria and boutiques.
Elevators lead to various observatories. It also has a retractable plat-form for the practice of bungee jumping.

At the summit is an observation point to appreciate the scenery of the land and ocean, as well as the water fall. Solar City Tower will be the point of reference for the 2016 Olympic Games in Rio de Janeiro .