ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

Ο Πέτρος Καπερναράκος από το Βαχο Μάνης με τον Καμμένο στην Λακωνία


Ακόμα μια υποψηφιότητα με το κόμμα του Πάνου Καμμένου στην Λακωνία έρχεται να προστεθεί τις τελευταίες ώρες. Είναι ο Πέτρος Καπερναράκος αγρότης στο επάγγελμα από τη Μάνη και συγκεκριμένα τον Βαχό.
Έτσι λοιπόν οι «Ανεξάρτητοι Έλληνες» ενισχύουν το ψηφοδέλτιο της Λακωνίας με έναν ακόμα καθαρόαιμο Μανιάτη μετά την υποψηφιότητα του Τζανέτου Φιλιπάκου.
Το επίσημο Δελτίου Τύπου
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες πιστεύοντας ότι το περιβάλλον της Ελλάδας είναι σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου των πολιτών αποδεχτήκαμε σήμερα μια υποψηφιότητα από τον χώρο του εθελοντισμού στην προστασία του περιβάλλοντος και των ζώων του!
Είναι ο κ. Πέτρος Καπερναράκος κάτοικος
του τοπικού διαμερίσματος Βαχού του δήμου Ανατολικής Μάνης, εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Αγρίων Ζώων στην Πελοπόννησο και υπεύθυνος επικοινωνίας του ‘’ΦΙΛόΒΙΟΣ’’ (οργάνωση για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας) με έδρα την Μάνη!
Αποδεχτήκαμε την υποψηφιότητά του γιατί πιστεύουμε ότι η
α) εμπειρία των εθελοντών στον τομέα του περιβάλλοντος είναι καθοριστικής σημασίας για το επόμενο βήμα του κινήματος στον χώρο αυτό
β) πραγματικά προβλήματα σε καθημερινή βάση θα βρουν την λύση τους
γ) οι προτάσεις-λύσεις που κατατέθηκαν στο κίνημα γίνονται κατ’ αρχήν αποδεκτές από εμάς, θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα για την τελική διαβούλευση και σας τις επισυνάπτουμε παρακάτω!
1) Αύξηση περιοχών natura και ΖΕΠ προς αξιοποίηση του φυσικού πλούτου και περιοχών και προς αποφυγή προστίμων από την Ε.Ε
2) Ισχυρά μέτρα προστασίας περιοχών natura και ΖΕΠ. Σε συνεργασία με φορείς και οργανώσεις στην κάθε περιοχή natura θα επανεξεταστούν τα μέτρα προστασίας!
3) Ειδικά μέτρα προστασίας για τα μεταναστευτικά περάσματα- στενωπούς όπως αυτά έχουν καταγραφεί από την ορνιθολογική εταιρεία και θα ισχύουν και για οποιαδήποτε άλλη περιοχή καταγραφεί ως μεταναστευτικό πέρασμα!
4) Προστασία και διατήρηση οικοτόπων και τόπων κοινοτικής σημασίας κ.λ.π. σύμφωνα με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης και αύξηση των μέτρων προστασίας τους.
5) Αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της κάθε περιοχής με σκοπό την προσέλκυση τουρισμού και αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου της περιοχής.
6) Επανεξέταση αδειοδοτήσεων αιολικών πάρκων! Απόδοση ευθυνών σε κάθε περίπτωση διαφθοράς! Υποχρέωση του ιδιοκτήτη σε περίπτωση απόδοσης ευθυνών ακόμα και σε απεγκατάσταση του έργου και αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος!
7) Σχέδιο ‘’ΗΛΙΟΣ’’! αρνητικοί στην εφαρμογή του για τον λόγο ότι δεν υπάρχει πλάνο για την ανακύκλωση των υλικών! Σε λίγα χρόνια θα είμαστε νεκροταφείο γι αυτά τα υλικά!
Αρνητικοί και στην υφαρπαγή της Ελληνικής γης!
Οι μεγάλες εγκαταστάσεις, βιομηχανικού τύπου, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας , επειδή δεν αποδίδουν ούτε οικονομικά , ούτε περιβαλλοντολογικά, να εγκαταλειφθούν ως πρακτική. Αντίθετα, μέσα στο πλαίσιο μιας πρότασης εθνικού σχεδιασμού για την ενεργειακή πολιτική, που να στοχεύει στην πραγματική αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ώστε με την εφαρμογή τους να μειωθεί η χρήση ορυκτών καυσίμων, αυστηρή προϋπόθεση θα είναι, να γίνονται σε επίπεδο, οικείας το πολύ δήμου, που είναι και σύμφωνα με τις αρχές της οικολογικής χρήσης τους.
9) Προστασία φυσικών πόρων μέσω της ορθής διαχείρισης και χρήσης τους, βασισμένες στις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος, και την βασική θέση ότι ανήκουν στον ελληνικό λαό.
10) Πραγματικό πρόγραμμα ανακύκλωσης όλων των αποβλήτων με στόχευση στην αξιοποίηση τους, με την δημιουργία μικρών τοπικών μονάδων διαχειριζόμενες από εταιρείες λαϊκής βάσης. Διαχωρισμός των αστικών από άλλες κατηγορίες αποβλήτων (πχ βιομηχανικά, νοσοκομειακά κλπ), ώστε να γίνεται καλύτερη διαχείριση τόσο περιβαλλοντολογικά όσο και οικονομικά.
11) Υποχρεωτική περιβαλλοντολογική μελέτη για κάθε οικονομική ή άλλη δραστηριότητα που θα γίνεται βάση διεθνών επιστημονικών προτύπων. Σε περίπτωση βλάβης στο περιβάλλον, ο φορέας που θα είναι υπεύθυνος θα αναλαμβάνει και όλη την διαδικασία αποκατάστασης, και θα είναι νομικά και οικονομικά υπόλογος.
12) Επανεξέταση των όρων δόμησης στις κατά τόπους περιοχές natura ώστε να μην αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξη της περιοχής!
13) Απαγόρευση κάθε δραστηριότητας της μέσης αλιείας στους κλειστούς κόλπους
14) Να συμπεριληφθούν όλοι ανεξαιρέτως οι κλειστοί κόλποι στον κατάλογο προστατευόμενων από την αλιεία περιοχών
15) Να δημιουργηθεί σε όλο τον Ελληνικό θαλάσσιο χώρο ένα δίκτυο θαλασσίων καταφυγίων (για επιστημονική παρατήρηση, διατήρηση και αύξηση αλιευμάτων, τουριστική ανάπτυξη και δημιουργία εναλλακτικής απασχόλησης)
16) Άμεση χαρτογράφηση όλων των λιβαδιών ‘’ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ’’, κοραλλιογενών ενδιαιτημάτων και ασβεστολιθικών βυθών (οικότοποι Ευρωπαϊκής προτεραιότητας (92/43 οδηγία Ε.Ε.) )
17) Να εφαρμοστεί άμεσα η ACCOBAMS (προστασία των δελφινιών) για όσα μέρη της Ελληνικής επικράτειας έχει υπογραφεί η συμφωνία!
18) Να επαναχαρακτηρισθούν, σε ευαίσθητες περιοχές, όλα τα θαλάσσια τμήματα που χαρακτηρίζονται από ευτροφισμό η από κίνδυνο ευτροφισμού!
19) Να κατασκευασθούν βιολογικοί καθαρισμοί ,όπου και όπως το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή οδηγία!
20) Σε επαναδιαπραγμάτευση η νομοθεσία για την προστασία των ζώων είτε είναι οικόσιτα, είτε ανήκουν στο φυσικό περιβάλλον, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση τους.
21) Ανάπτυξη, οργάνωση και αξιοποίηση του εθελοντικού σώματος σε όλους τους τομείς.
22) Αξιοποίηση υδάτινων πόρων με σκοπό τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.
report