ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

Πάλι η Δεξιά και η Αριστερά. Κούραση!

Μην θεωρείτε τα ποσοστά ψήφων που λάβατε στις εκλογές ως δεδομένα.
Γνωρίζετε οτι δέν είναι η πραγματική σας δύναμη καθώς σας ψήφισαν για την δυναμική σας που υποσχοταν άμεσα και γρήγορα αποτελέσματα λύτρωσης με επίκεντρο το μνημόνιο και όχι να αναβιώσετε την δεξιά ή την αριστερή πτέρυγα του Εμφυλίου πολέμου την μετα την Κατοχή.
Σίγουρα στις επόμενες εκλογές, τα ποσοστά σας δέν θα μείνουν αυτά αλλά θα είναι ανάλογα των τώρα κινήσεών σας.
Μπορεί και να είναι κατά πολύ χαμηλότερα. Θα κερδίσετε εάν σοβαρευτείτε και κατεβείτε από το άλογο να κρατείστε τους ψηφοφόρους σας, κάνοντας πράξη ότι είχατε υποσχεθεί προεκλογικά χωρίς έπαρση, χωρίς περασμένα ή τα φανταστικά μεγαλεία που περιέχουν φαντάσματα και εξορκιστές.
Right and Left bank again. Borring!
Do not assume the votes that you have received as a fact.
You know that is not your true power as they vote you for your dynamic that promissed immediately and instant redemption results focusing on mnemonic and not to relive the Right or the Left political bank
of the Civil war after World War 2.
For sure, in the next elections, your percentage will not stay as it is now but it will be analogous of your present actions.
This may be much more lower.
If you get serious in time and you dismount from the horse you will keep your voters, by doing everything that you have promissed without conceit, without past or fantastic glory that contain ghosts and exorcists.
ΑΔΗΣ