ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2012

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ μέσω ΔΕΗ νόμιμη ή όχι;


<<Με το άρθρο 29 του Νόμου 2773/1999, μας είχε επιβληθεί το τέλος» Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας « το οποίο εισπραττόταν μέσω λογαριασμών της ΔΕΗ και το οποίο τέλος με τον με βάση το άρθρο 195 του Ν. 4001/2011 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄179/22-8-2011 έχει καταργηθεί».>>

Όποιος λοιπόν διαβάσει το Φεκ στο άρθρο 195 θα διαβάσει τα εξής: <<Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούται οι ακόλουθες διατάξεις όπως ισχύουν: (α) Τα άρθρα 9, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 22α, 23 και 23α του ν. 2773/1999. (β) Οι παράγραφοι 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 24 του ν.2773/1999. (γ) Τα άρθρα 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 και 33 του ν.2773/1999.>>

Σαφέστατα λοιπόν έχει καταργηθεί,,, συνεχίζουν να μας χρεώνουν ενώ θα έπρεπε τα ποσά να επιστραφούν-συμψιφιστούν,,, και ερωτώ ΚΑΝΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ μα ΚΑΝΕΙΣ ????? επίσης το ΦΕΚ το έχω στα χέρια μου ,,, και την εύλογη και καθόλα νόμιμη απορία μου θα την δημοσιεύσω εδώ και θα την αποστείλω σε όλα τα Δημόσια Πρόσωπα που γνωρίζω,,,

συνάμμα αναρωτιέμαι γιατί ο Ελληνικός συνεχίζει να πληρώνει κάτι που έχει καταργηθεί από 22.08.2011;;;;

Μετά από ερώτημα στην ανεξάρτητη αρχή «Συνήγορος του Πολίτη», λάβαμε την απάντηση σχετικά με το θέμα, τα κύρια σημεία της οποίας είναι:

- Οι χρεώσεις Υ.Κ.Ω θεσπίστηκαν με τους νόμους 2773/1999 άρθρο 29, 3426/2005 άρθρο 28, 4001/2011 άρθρο 55-58, και σκοπούν «στη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στην ηλεκτρική ενέργεια με το μειωμένο κοινωνικό τιμολόγιο (νησιά, πολύτεκνοι, άνεργοι κλπ.)

- Το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφαση του, ακύρωσε τις υπουργικές αποφάσεις του 2008 και 2010 βάσει των οποίων είχαν επιβληθεί και εισπραχθεί οι Υ.Κ.Ω.

- Το Υπουργείο επανήλθε και μέσω διάταξης που ενσωματώθηκε στο Νέο οικοδομικό Κανονισμό Ν. 4067 άρθρο 38 (ΦΕΚ Α΄79/09.04.2012) προχώρησε στη ρύθμιση του θέματος τόσο για το 2008-2011, όσο και εντεύθεν.

Σύμφωνα με το «Συνήγορο του Πολίτη», δεν υφίσταται πλέον θέμα νομιμότητας όσον αφορά την επιβολή και είσπραξη των χρεώσεων για τις Υ.Κ.Ω. για τη περίοδο 2008- 2011 μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. 

κι αν κάποιος πει τι ψάχνει η ξανθιά θα του απαντήσω ότι εγώ δεν ανήκω στο 35 % των Ελλήνων που απήχαν στην εκλογική διαδικασία και πώς θεωρώ χρέος μου και καθήκον να ενημερώνω, να ρωτώ, να αντιδρώ και να αντιστέκομαι με κάθε τρόπο ή μέσο προς την ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ κάτι που θεωρώ χρέος των εκλεγόντων,,,

το ΦΕΚ δημοσιευμένο εδώ: http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/law/gr/N4001_2011_FEK.pdf

με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος μας και περιμένοντας μία επίσημη απάντηση για την ισχύ του ή να αντικατάσταση του με νεότερο,,,