ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

O Μέγας Φοροφυγάς, πιάστε τον!

Ηλεκτρισμός, Τηλέφωνο, Νερό, Αέριο, Συγκοινωνίες.
ΦΠΑ επι ΦΠΑ και τα 10 ευρώ καταλήγουν περίπου 100.
Και φυσικά αυτά δεν λαμβάνονται πουθενά υπ'οψιν ως ελαφρυντικό για την φορολόγηση του Πολίτου.
Κατά τα άλλα διώκεται ποινικώς η απόδειξη τσίχλας.

The Great Fraudster, get him!
Electricity, Telephone, Water, Gas, Transportations.
TAX to TAX and the 10 euros are reaching about 100.
Off course those are not taken under concern as extenuation for Citizens taxation.
At the other side is prosecuted the receipt of a gum.

SeeGreek