ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

7.615,92 ευρώ ο μισθός του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (χωρίς τα επιδόματα)

Οι μηνιαίες αποδοχές των στελεχών της Τράπεζας της Ελλάδας διαβιβάστηκαν στην Βουλή μετά από σχετικό ερώτημα της βουλευτή της ΝΔ Μισελ Ασημακοπούλου.
Ειδικότερα:
«οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές του Διοικητή, των Υποδιοικητών και των τριών ελών του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής είναι οι ακόλουθες:
Γεώργιος Προβόπουλος, Διοικητής 7.615,92 ευρώ (Διευκρινίζεται ότι δεν συμπεριλαμβάνονται επιδόματα)
Ελένη Δενδρινού – Λουρή, Υποδιοικητής 8.148,12 ευρώ
Ιωάννης Παπαδάκης, Υποδιοικητης 7.373,64 ευρώ
Χαράλαμπος Σταματόπουλος 4.596,91 ευρώ
Γεώργιος Οικονόμου 5.944,26 ευρώ
Ηλίας Πλασκοβίτης 6.765,87 ευρώ

Οι Δενδρινού, Οικονόμου και Πλασκοβίτης δεν καταβάλλουν εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων της Τράπεζας της Ελλάδας λόγω ασφάλισης σε άλλο φορέα». Επιπροσθέτως, η επιστολή της ΤτΕ σημειώνει ότι «τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας δεν λαμβάνουν, σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη του Καταστατικού, αμοιβή για την συμμετοχή τους στο Γενικό Συμβούλιο, αλλά μόνο μηνιαία αποζημίωση η οποία ορίστηκε το 2002 στο ποσό των 256,88 ευρώ μετά την αφαίρεση του φόρου, και έκτοτε δεν έχει μεταβληθεί»

polispress