ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

Ὑπέγραψε συμβόλαιο ἡ κυβέρνησις, γιὰ νὰ δράσουν δυνάμεις Ἀμερικανῶν μισθοφόρων στὴν Ἑλλάδα;

Μόνο καὶ μόνο ποὺ τὸ ἀκοῦς, σὲ πιάνει κρύος ἱδρώτας! Σὲ πρώτη σκέψι λές, δὲν εἶναι δυνατόν, θὰ πρόκειται περὶ ὑπερβολῆς! Περὶ δημοσιογραφικῆς νοσηρῆς φαντασίας ἢ περὶ συκοφαντίας.
Δὲν δέχεσαι δηλαδὴ ἀμέσως, ὅτι μπορεῖ νὰ συμβῆ στὴν Ἑλλάδα αὐτὸ τὸ ἐντελῶς, μὰ ἐντελῶς ἐξωφρενικὸ ἐνδεχόμενο!
Νὰ ὑπάρχη, δηλαδή, ἑλληνικὴ κυβέρνησις, ποὺ θὰ ἀποφασίση, ποιός μπορεῖ νὰ καταλάβη μὲ τί εἴδους σκεπτικὸ καὶ κυρίως μὲ τί τύπου σχεδιασμό, ὅτι γιὰ νὰ διατηρήση τὴν δημόσια τάξι στὴν χώρα μας, θὰ ἐμπιστευθῆ τὴν ὑπόθεσι σὲ ... Ἀμερικανοὺς μισθοφόρους!!! Θεέ μου, βάλε τὸ χέρι σου! Σίγουρα δὲν εἶναι στὰ καλά του ὁ Ἀντωνάκης, ἐκτὸς καὶ ἂν μεσολαβῆ κάτι «ἄλλο»...
(Καὶ ἐπειδὴ «Οὐδὲν κρυπτὸν ὑπὸ τὸν ἥλιον», ὁσονούπω θὰ μαθευθῆ!)
Σὲ ἀπόσπασμα ραδιοφωνικῆς ἐκπομπῆς τῆς 19ης Νοεμβρίου, ὅπου συμμετέχει ὁ γνωστὸς (ἀριστερούλης) σχολιαστὴς τῶν οἰκονομικῶν Δ. Καζάκης, γίνεται κάποια στιγμὴ ἀναφορὰ περὶ "investment reports". Ἡ φωνή του ἔχει πραγματικά, δραματικὸ τόνο!
Κάνει ἔκκλησι σὲ ὅποιον θέλει νὰ ἀκούση... Τὸ θέμα εἶναι ποιός θέλει νὰ ἀκούση!
Ὁ τριπλὸς «θίασος», κυβέρνησις-ὀπερέττα, σίγουρα ὄχι! Οἱ «ἄλλοι»; Οὔτε!
Ἕνα ἀπὸ τὰ "investment reports" προειδοποιοῦσε γιὰ ἄμεση ἀγορὰ μετοχῶν ἑταιρειῶν, οἱ ὁποῖες παρέχουν... ἰδιωτικοὺς στρατοὺς σὲ κυβερνήσεις!
Ἔλεγε, ὅτι πρόκειται γιὰ μία νέα, τρόπον τινά, «βιομηχανία», μὲ τζίρο 100 δισ. $.
Ἡ συγκεκριμενὴ ἀναφορὰ «ἔδειχνε» συμβόλαιο, τὸ ὁποῖο εἶχεὑπογραφῆ ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ κυβέρνησι! Μάλιστα, φαίνεται νὰ ἔχη παραγγείλει καὶ τεθωρακισμέναὀχήματα γιά… περιπολίες τῶν ὁμάδων αὐτῶν, ποὺ εἶναι ἕτοιμες(;) νὰ ἀναλάβουν ὑπηρεσία (Τίἀκριβῶς εἴδους παιδιά;
Γιατί δὲν μᾶς λέτε;) στὶς ἀρχὲς τοῦ 2013!
Ὅλα αὐτὰ δείχνουν νὰ ἔχουν πραγματοποιηθῆ ἀπὸ τὴν σημερινὴ τρικομματικὴ ἀνεκδιήγητη ὀρχήστρα-κυβέρνησι, ἡ ὁποίαφέρεται νὰ ἔχη ὑπογράψει τὶς συμβάσεις αὐτὲς καὶ νὰ ἔχη ἤδη παραγγείλει καὶ τὸν ἐξοπλισμό! Αὐτὸς θὰ εἶναι ...τεθωρακισμένα ὀχήματα, ὅπως αὐτὰ τῆς διαβόητης ἀπὸ τὸ Ἰράκ, "Κ4", τὰ ὁποῖα θὰ φέρουν βαρὺ ὁπλισμὸ καὶ θὰ συνοδεύωνται ἀπὸ μοτοσυκλεττιστές!
Δηλαδή, ἐν ὀλίγοις, ἡ «ἑλληνικὴ» κυβέρνησις (Κυβερνᾷ ἀληθινὰ ἄρά γε; Ποιός θὰ ἀπαντήση;) ὁμολογεῖ στὴν οὐσία, μὲ τὸν πλέον κραυγαλέο ὅσο καὶ ἀνερυθρίαστο τρόπο, ὅτι πιστεύει, πὼς οἱ ἑλληνικὲς δυνάμεις ἀσφαλείας καὶ προστασίας τῆς τάξεως, δηλαδὴ ἡ Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία, δὲν εἶναι εἰς θέσιν νὰ προστατεύση στοιχειωδῶς τὴν ἠρεμία καὶ τὴν γαλήνη τοῦ τόπου ἀπὸ μόνη της, ὁπότε ἀπαιτοῦνται ξένες ἐνισχύσεις!
Τὸ ζήτημα δὲν εἶναι, πιστέψτε μας, πόσα ἑκατομμύρια δολλάρια θὰ στοιχίση νὰ ἔλθουν αὐτὲς οἱ ἄγριες μισθοφορικὲς μονάδες, ὅπως στὸ Ἰράκ, ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα! Τὸ κόστος εἶναι τὸ τελευταῖο, ἂν καὶ σήμερα περισσεύουν νέες δαπάνες. Ἐδῶ τίθεται θέμα συνταγματικῆς τάξεως!
Ἂν ὑπῆρχαν βουλευτές, ἀπὸ τὶς 19 Νοεμβρίου, ποὺ ἔγινε ἡ ἀνωτέρω ραδιοφωνικὴ ἀποκάλυψις, δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουν ξεσηκωθῆ μὲ αὐτὴν τὴν τόσο ἐπικίνδυνη καὶ κατασκότεινη γιὰ τὴν πατρίδα μας ἐξέλιξι; Δὲν θὰ ἔπρεπε νὰἔχουν ὀργώσει τὰ τηλεοπτικὰ δίκτυα, εἴτε τὰ πολὺ στημένα, εἴτε τὰ δῆθεν «μικρὰ» καὶ «ἀνεξάρτητα», βροντοφωνάζοντας ΟΧΙ σὲ μία τέτοια ἀνατριχιαστικὴ ἐκδοχὴ καὶ λέγοντας σὲ κάθε τόνο καὶ πρὸς κάθε κατεύθυνσι, πὼς ἡ τόσο προδομένη καὶ πονεμένη Ἑλλάδα, δὲν θὰ ἤθελε καὶ δὲν θὰ ἔπρεπε, μὲκανένα τρόπο, νὰ γεμίση μὲ ἀσύδοτους, ἐπικίνδυνους καὶ ἄγριους Ἀμερικανοὺς μισθοφόρους, ποὺὅπως σὲ ἄλλες περιπτώσεις, καὶ μάλιστα πολὺ πρόσφατες, «καθαρίζουν» τοὺς ἀνθρώπους λὲς καὶπαίζουν ἠλεκτρονικὰ παιχνίδια (Καὶ ἐννοεῖται, μὴ δίδοντας λόγο σὲ κανέναν γιὰ τὰ ἐγκλήματά τους!);
Δὲν κρύβεται πλέον καθόλου, πὼς τὸ δωσιλογικὸ πολιτικὸ σύστημα τοῦ Ἀντωνάκη, τοῦ Βαγγελάκη καὶ τοῦ δῆθεν ἀριστεροῦ Φανούρη, ἑτοιμάζεται νὰ σπρώξη τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ σὲ ἄγριο ἐμφύλιο πόλεμο, μὲ προκαθωρισμένες ἀπώλειες, αἷμα καὶ θύματα!
Αἶσχος, ξεπουλημένοι!
Διερωτώμεθα ποιός ἢ ποιοί θὰ μπορέσουν νὰ προστατεύσουν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἀπὸ τέτοιες ἐνέργειες!
Ὑπάρχουν οἱ λεγόμενοι «φύλακες»; Ἴδωμεν!
Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ μάθη περισσότερα γιὰ τοὺς ἀγριανθρώπους αὐτούς, ποὺ γιὰ τὸ χρῆμα «καθαρίζουν» πολῖτες γιὰ πλάκα, ἂς δῆ τὴν ἀκόλουθη ἱστοσελίδα, μὲ ἀρκετὴ ψυχραιμία:
http://en.wikipedia.org/wiki/Academi
Ἡ «Ἀκάντεμι», πρώην "ΧΕ services", "Blackwater USA and Blackwater Worldwide", εἶναι μία ἰδιωτικὴ στρατιωτικὴ ἑταιρεία, ποὺ ἱδρύθηκε τὸ 1997 ἀπὸ τοὺς Ἔρικ Πρὶνς καὶ Ἂλ Κλάρκ. Ἡ «Ἀκάντεμι» εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπὸ τὶς 3 ἰδιωτικὲς ἑταιρεῖες «ἀσφαλείας», ποὺ δουλεύουν γιὰ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α., ὅταν τοὺς ζητῆται! Τὰ κεντρικά της εὑρίσκονται στὸ Ἄρλινγκτον Κάουντυ τῆς Βιρτζίνια. Διαθέτει, ἐκτὸς ὅλων τῶν ἄλλων, ἐργαστήρια ἐρεύνης καὶ ἐξελίξεως (Ἄντε βρὲς τώρα τί ἀκριβῶς ψάχνουν καὶ ἐρευνοῦν ἐκεῖ μέσα...) στρατιωτικῶν ὀχημάτων, ὅπως τὸ "Grizzly APC".
Θυμίζουμε, γιὰ ἐκείνους ἐκ τῶν ἀναγνωστῶν-ἐπισκεπτῶν τῆς ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ποὺ δὲν τὸ ἔχουν ὑπ’ ὄψιν τους, ὅτι ἡ «Μπλακγουώτερ» εἶναι ἡ ἑταιρεία ἐκείνη, μὲ «ἁμαρτίες» τῆς ὁποίας εἶχε ἄμεση σχέσι ὁ ἐπὶ προεδρίας υἱοῦ Μποὺς ἀντιπρόεδρος τῶν Η.Π.Α., Ντὶκ Τσένυ!
Συνοψίζοντας, πιστεύουμε, ὅτι θὰ ἔπρεπε οἱ «ἁρμόδιοι», ὅσοι εἶναι αὐτοὶ ἢ ὅσοι, ἂν θέλετε, ἔχουν «ἀπομείνει» ἀκόμη, νὰ διατάξουν ἄμεσες ἔρευνες!
Εἰσαγγελικὴ ἀρχὴ ὑπάρχει; Ἂς προβῆ ταχέως στὰ δέοντα!
Ἔχει ὑπογραφῆ τέτοια σύμβασις ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνησι, ναὶ ἢ ὄχι; Ἂν εἶναι ἀκριβεῖς οἱ πληροφορίες, νὰ διερευνηθῆ πάραυτα ποιός ὑπέγραψε ἐκ μέρους τῆς χώρας μας τέτοια κατάπτυστη καὶ ἐπώδυνη συμφωνία.
Ποιοί μᾶς συνέστησαν ἢ μᾶς παρώτρυναν νὰ καλέσουμε ἐδῶ ὁλόκληρες, ἐξωπλισμένες σὰν ἀστακούς, μονάδες ἀπὸ Ἀμερικανοὺς μισθοφόρους; Ὑπάρχει λογικὴ ἢ παράκρουσις; Εἶναι τελικῶς ζήτημα τῆς ψυχιατρικῆς ἐπιστήμης ἢ ἀνήκει σὲ ἄλλη... «σφαῖρα»;
Ὑπάρχει ἔστω μία παράγραφος ἢ ἕνα ἐδάφιο τοῦ ἑλληνικοῦ Συντάγματος, ποὺ προβλέπει ἐπέμβασι ξένων στρατιωτικῶν μονάδων καὶ μάλιστα μισθοφόρων στὸ ἔδαφός μας, χωρὶς τὴν γνῶσι καὶ ἔγκρισι τῆς Βουλῆς; Μετὰ φταῖνε αὐτοί, ποὺ ὑπενθυμίζουν τὸ Γουδῆ...
Ποῦ εἶναι τώρα ἐκεῖνοι οἱ τρισάθλιοι, ἀλλὰ πάντοτε ἐπιλεκτικῶς «λαλίστατοι» μεγ(κ)άλοι δημοσιογράφοι τῶν «φοβερῶν» καὶ «ἀποκαλυπτικῶν» εἰδήσεων, ποὺ ἔχουν μάλιστα καὶ δικές τους ἐκπομπὲς σὲ κρατικὰ εἴτε σὲ ἰδιωτικὰ τηλεοπτικὰ δίκτυα, νὰ σπεύσουν νὰ ρωτήσουν τὸν Πρωθυπουργό, τὸν ὑπουργὸ Ἐθνικῆς(;) Ἀμύνης, τὸν ὑπουργὸ Δημοσίας Τάξεως, τὸν ἀρχηγὸ τῆς Ἀστυνομίας, ἀλλὰ καὶ τὴν σκοπίμως ὑποβαθμισμένη Ε.Υ.Π. τί ἀκριβῶς γνωρίζουν γιὰ τὸ θέμα αὐτό! Ποῦ κρύφθηκαν; Στὰ δύσκολα καὶ ζόρικα, πάλι ἐσίγησαν;

«Ἰωάννης Καποδίστριας»

ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ