ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

STUPIDITY, BRUTALITY, AND BARBARITY OF GREECE !


The stupidity, corruption, and freak of Pasok, the most infamous socialistic mafia on Earth, are out of this world! Pasok mafiosi are the freaks that initiated the impunity and immunity of Graecokleptocrats, the Siemens scandal, the military bribes, myriad kickbacks, and the fiasco of October 18, 2010, which destroyed my life.
Pasok freaks stole my life. Pasok declared a war against me, but the whole world is watching this Armageddon. Many Pasok politicians, such as Akis Tsochatzopoulos, Yannos Papantoniou, Tasos Mantelis, Christos Verelis, and Mariliza Xenoyiannakopoulou, are now investigated by the Financial Crimes Squad (SDOE).

The Greek government is the #1 enemy of the Greek people, a den of thieves, a source of myriad stupid things, a grand sink of bribes and kickbacks, the mother of all bureaucracies, a sender of Trojan Horses, a master of hoodwinks and smokescreens, a gang of freaks, a madhouse, a rot of rabble-rousers, a clan of kleptocrats. http://venitism.blogspot.com
The government of Greece in 2010 was so stupid that it hoodwinked all media that I conspired to trigger a war between Greece and Turkey and blame Mariliza Xenogiannakopoulou, Alternate Minister of Foreign Affairs of Greece, for it! Accusing dissident bloggers of treason, the Greek government manufactured a blood libel in cyberspace, which in turn incites hatred.

The government of Greece gave my head on plate to Erdogan. Brutal Graecokleptocrats have destroyed my life. My life is stolen. Now I demand my life back!
In October of 2010, an unknown American, member of Crystal Clear Forum, an American Yahoo Group, used as pseudonym the name of Mariliza Xenogiannakopoulou, Alternate Minister of Foreign Affairs of Greece, to post a single message about Turkey. The unknown American did not violate any law because, according to the Supreme Court of USA, anybody can use any pseudonym or pen name. For example, thousands of people use Obama's name as a pseudonym. It's considered an honor, not a forgery. http://venitism.blogspot.com
Only spoofing is forgery. The unknown American would have used spoofing if she used Xenogiannakopoulou's email which is marilxen@gmail.com. Instead she used mariliza.xenogiannakopoulou@yahoo.com which is not Xenogiannakopoulou's email.

The unknown American posted on http://groups.yahoo.com/group/crystalclearforum with her pseudonym using a kind of literature called Lyric Essay, which uses emotion and color to enlighten a message.
A malevolent blogbuster misinformed Xenogiannakopoulou that the culprit was I, Basil Venitis, just because my name was mentioned in the post! As a result of this misinformation, on October 18, 2010, a gang of six brutal cybercops of the violent Greek Cyber Crime Unit (CCU) broke into my home in Athens and into my college office, and stole my computers, software, files, documents, and personal data. http://venitism.blogspot.com
The cybercops locked me in jail for a night, they humiliated me with handcuffs, fingerprints, mug shots, and lies, leaked false information to the media parrots, and the Greek government initiated sham court proceedings for a stack of stupid freakish charges, including forgery and treason!
There was neither pillow nor toilet facility in my jail cell. I had to urinate in a bottle! I, a 67 year old with high blood pressure, was not allowed to keep my hypertension pills with me. There was neither toilet paper nor soap in the whole CCU jail facility.

As a result of the huge bad publicity in all media, I resigned from my job without any kind of compensation. I had to protect my employer from any spillovers of government stupidity. The government of Greece misinformed all TV stations, radio stations, newspapers, and blogs with stupid freakish stories about me, presenting me as a traitor and warmonger!
But that's not the end of the story. Xenogiannakopoulou never shows up in court. My nerves are broken by infinite deferments of my court trial! The judge always postpones the trial ad infinitum.
Meanwhile, I always have to show up and waste the whole day waiting as there is no definite timing for the hearing, but only a day. I and my lawyer have to be in the courtroom the whole day until the judge calls my name. Then the judge postpones the trial for another day of harassment, and so it goes. This has happened six times so far! This is a real Greek tragedy! Justice delayed is no justice, justice perpetuated is hell. This amounts to routine summary punishment of the presumed innocent.
Greece, the most corrupt country in Occident, has become a kangaroo valley, violating basic human rights and Article 2 of the Lisbon Treaty, but nobody gives a damn. I cannot understand why the European Commission tolerates political persecution and freakish Kangaroo Justice within the borders of the European Union and cannot refer the Greek government to the Court of Justice of the European Union.
I cannot understand why the European Commission cannot protect Greeks from appalling violations of Article 2 of the Lisbon Treaty by the Greek government. If the European Union cannot protect Greeks from the repressive Greek government, who will?

The government of Greece uses charge stacking to persecute dissident bloggers. Charge stacking is the ability to charge a large number of overlapping crimes for a single course of conduct. Combining crimes enables prosecutors to get convictions in cases where there is no misconduct at all. By stacking enough charges, including treason, prosecutors jack up the threat value of a trial against a dissident blogger, even if the government's case is very weak. Charge stacking is terror. Disgusting governments cannot terrorize their people.
Persecuting dissident bloggers, the government of Greece violates Article 2 of the Lisbon Treaty, which states the European Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law, and respect for human rights. These values are common to the Member States in a society in which pluralism, nondiscrimination, tolerance, and justice prevail.
Greece violates Article 10 of the European Convention on Human Rights, which states that everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers.

Greece violates Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), which states that everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. http://venitism.blogspot.com
Greece violates Article 11 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, which states that every citizen has the right to freedom of expression. This right includes freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. The freedom and pluralism of the media shall be respected. http://venitism.blogspot.com

JAILBIRD FOR A NIGHT
By Basil Venitis 

Big brother checks the internet
For things you criticize
To shut your mouth on the net
To shut your mind on the sky.

Cops busted my home
And stole my computer
Hard disk on their comb
blogger on their mooter.

They threw me in jail
For speaking my mind
My words are out of jail
Revolting in a kind.

This jail is awful
Without pillow alone
Urinating in a bottle
And the girl next cell begins to moan.

Screaming in the dark of jail
Guards pretending they are deaf
She is a girl, she is frail
She is missing her Jeff.

I can smile at the old days,
I was a handsome professor then.
Those were real happy days
Happy memory lives again.

Lesmiserables in jail
Kleptocrats out of jail
This is hell on Earth
It's shame and pain.

Time for a real revolt
To bring a real change
To bring the looting to a halt
Kleptocrats should not escape.

Kleptocrats must be laughing
Premier must be happy,
This is stupid and disgusting,
Government has a party.

Harmglads sleeping before dawn
Silence cut with a cry
Jailbird could be reborn
Coming back to a happy life.

My memory leads me
Finding strength within
People really love me
A new life should begin.

Waiting for the sunrise
Thinking of a new life
I mustn't give in
A new day will begin.