ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

Ενιαίο Συστημα Ελεγχου Πληρωμών Συντάξεων

Σύμφωνα με τη δεύτερη έκθεση του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ», για τις συντάξεις του Ιουλίου προκύπτουν τα εξής:
• Ο αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.714.191.
• Ο αριθμός των συντάξεων ανέρχεται σε 4.445.973.
• Η μηνιαία δαπάνη για συντάξεις ανέρχεται σε 2.303.730.739,24 €.
• Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις ανέρχεται στα 918,49 €.
• Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις στις γυναίκες ανέρχεται στα 762,24 €.
• Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις στους άνδρες ανέρχεται στα 1.058,47 €.

Φεβρωνία Πατριανάκου