ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

ΦΟΒΕΡΟΙ ΙΝΔΟΙ.!!! Looovvve India...Κάτσε καλά Ινδιάνε!!!

DON'T MISS THE LAST ONE!!!!!

cid:4309D69C7D9E4DBE938D509ACE040A04@SuranjanPC
 
cid:4611402FC042460ABBF49C5FDE0B1CA3@SuranjanPC
 
cid:B175964A100A4C5BACC9B54121AB5FD7@SuranjanPC
 
cid:2D311B8E605E464598CF2E49B20E808D@SuranjanPC
 
cid:5CAEF053565744A0A3FC31EB523E055F@SuranjanPC
 
cid:BF6382E4AA1741CF84972172F5D993F4@SuranjanPC
 
cid:8C83DFA9556342F3B8CDC137167D3F5C@SuranjanPC
 
cid:5BBD9BFFD11D41D288CF290B307BDF0C@SuranjanPC
 
cid:BC3FB92074BE439CB0DD9090E24A67D9@SuranjanPC
 
cid:B99112A0674C42E997AD433A59142E2C@SuranjanPC
 
cid:4D75389203D94C1D82949606D4838478@SuranjanPC
 
cid:0BD31E055B0D4E938B623D9D71D53067@SuranjanPC
 
cid:235D9A9FD7B647F2A5135812085FB1AA@SuranjanPC
 
cid:475BF99A7A114D4F957F7E69A353C1B6@SuranjanPC
 
cid:30B5620597F7495AA081D105B5319223@SuranjanPC
 
cid:BEF3C5D04CDA4407B01C89F6572E3262@SuranjanPC
 
cid:BDA5A07CDCBE4BDB8ECCC8FD4E535FB0@SuranjanPC
 
cid:7DC3E4E6626D497495CC545BABF7A7BC@SuranjanPC
 
cid:FC55AD3C392F4D00AE5A6EB4AB9D0691@SuranjanPC
 
cid:2E4EF59CC7554D64888593F9466C6D8E@SuranjanPC
 
cid:7ED00562629C41B3851DD8E2248C744D@SuranjanPC
 
cid:95858BC064324E9AB600DA57842B0D91@SuranjanPC
 
cid:27CBAE2A08474C0281A0F5A5F667413A@SuranjanPC
 
cid:1C9884DC6FE44A9985679F5C6A73D693@SuranjanPC
 
cid:5DA6768D5C0B475BA61D6AC79C30D79B@SuranjanPC
 
cid:C92FEC2B7D14403C8D27E95AFDC72CE4@SuranjanPC
 
cid:85F76368A355448B8900079725020F2A@SuranjanPC
 
cid:0880B808DEAB44D898047E8981D38153@SuranjanPC
 
cid:8897FFDBC7A74391A0D1EDA3503D79FD@SuranjanPC
 cid:FE5B5C6E553D473C852CB00E0BA3C66C@SuranjanPC

NIKOS DETSIS