ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

ΑΙΠΕΙΑ ΓΗ......Aipeia Gi - Eco Community Project

ΑΙΠΕΙΑ ΓΗ
Η ΑΛΛΑΓΗ ΔΕΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. 
Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΡΧΕΤΑΙ, ΟΤΑΝ ΦΤΙΑΞΕΙΣ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΜΟΝΤΕΛΟ,
ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ

Η οικοκοινότητα Αίπεια Γη ξεκίνησε την λειτουργία της τον Ιούνιο του 2014 σε ένα κτήμα 17 στρεμμάτων στην Νεραϊδόβρυση Μεσσηνίας κοντά στην Κορώνη.
Η αρχική ομάδα αποτελείται από επτά άτομα ελπίζοντας να γίνουμε περισσότεροι μιας και είμαστε ανοιχτοί σε νέα μέλη.
Βλέποντας τον αδιέξοδο τρόπο ζωής της πόλης και κατανοώντας ότι λίγο - λίγο χάνεται ο ζωτικός μας χώρος, καταλήξαμε ότι πρέπει να συντελεστεί μια αλλαγή στην ζωή μας.
Αποφασίσαμε λοιπόν να γίνουμε εμείς η αλλαγή που θέλουμε να συντελεστεί. Θα ζήσουμε όπως θα θέλαμε να ζει όλη η ανθρωπότητα. Θα επιθυμούσαμε να χτίσουμε αληθινές και τίμιες ανθρώπινες σχέσεις που θα βασίζονται στην αγάπη, στην αλληλεγγύη, στην αποδοχή του καθενός όπως είναι, στην κάλυψη των πραγματικών αναγκών των συνανθρώπων μας. Θα φροντίσουμε το οικολογικό αποτύπωμά μας στον πλανήτη από το πέρασμά μας να είναι το μικρότερο δυνατό. Μέσα από την ολιγάρκεια και την απλότητα θα προσπαθήσουμε να βρούμε τον πραγματικό μας εαυτό. Μέσα από την επαφή μας με την φύση θα απομακρύνουμε τα «παράσιτα» της πόλης και θα καθαρίσουμε την ψυχή μας και την καρδιά μας. Με τον φυσικό τρόπο ζωής πιστεύουμε πως θα αλλάξουμε, θα γίνουμε πιο υγιείς και πιο σοφοί, θα ηρεμήσουμε και θα ξεκουραστούμε ψυχικά κι έτσι θα είμαστε πιο δυνατοί και δημιουργικοί.
Το χωριό μας θα λειτουργεί με κοινόχρηστους χώρους για μαγείρεμα, φαγητό, βιβλιοθήκη, ψυχαγωγία, προβολές ταινιών, συζητήσεις, εργαστήρια, μαθήματα, ενώ ο καθένας θα έχει τον προσωπικό του χώρο.
Όλα τα κτίσματα θα γίνουν με φυσική δόμηση, η ενέργεια θα παράγεται με φωτοβολταϊκά πάνελ και άλλες ανανεώσιμες πηγές. Ήδη κατασκευάζονται ξυλόφουρνοι, ηλιακοί φούρνοι, rocketstoveγια θέρμανση και μαγείρεμα, κομποστικές τουαλέτες και υποδομές συλλογής και εκμετάλλευσης βρόχινων και γκρίζων νερών.
Όραμά μας είναι να γίνουμε ένα πρότυπο για τα ελληνικά δεδομένα επιτυχημένης και ολοκληρωμένης κοινότητας, με πλήρη διατροφική και ενεργειακή αυτάρκεια που θα λειτουργήσει σαν θετικό παράδειγμα για την δημιουργία νέων κοινοτήτων.

Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ
Ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς της διατροφικής αυτάρκειας είναι τα δέντρα.
Σκοπεύουμε να φυτέψουμε περίπου 400 οπωροφόρα και βελτιωτικά του εδάφους δέντρα έτσι ώστε να διαμορφώσουμε στο κτήμα έναν οπωρώνα που θα μας θρέφει χωρίς να εξαντλείται το έδαφος και οι πόροι του. Παράλληλα διαμορφώνουμε τα ελεύθερα κομμάτια του κτήματος ώστε να ξεκινήσουμε τις σπορές με την μέθοδο της φυσικής καλλιέργειας και περμακουλτούρας και είμαστε σε αναζήτηση σπόρων από πολλές παλιές και παραδοσιακές ποικιλίες λαχανικών, οσπρίων, δημητριακών και βοτάνων.
Απαραίτητο για μας λόγω της ακαταλληλότητας των δρόμων είναι ένα αγροτικό αυτοκίνητο πετρελαίου μιας και στόχος μας είναι να παράγουμε το δικό μας βιοντίζελ αποκτώντας αυτάρκεια και στα καύσιμα. Η συγκεκριμένη καμπάνια στοχεύει στην εξεύρεση των απαραίτητων κεφαλαίων, ώστε να βάλουμε τις απαραίτητες βάσεις για την υλοποίηση του οράματός μας.
Ο δρόμος είναι μακρύς, αλλά έγινε το πρώτο βήμα. Με την υποστήριξή σας θα γίνουν και τα επόμενα.



AIPEIA GI
CHANGE DOESN’T COME FIGHTING AGIANST TODAY’S REALITY
CHANGE COMES WHEN YOU CREATE ANOTHER MODEL,
WHICH MAKES THE CURRENT ONE OBSOLETE

The eco-municipality Aipeia Gi begun its function on June 21 2014 in its estate of 17 acres at Neraidovrisi Messinias near the town of Koroni. The starting team consists of 7 people hoping to become more as we are open to new members.
Seeing the dead-end way of life of the city and understanding that slowly we lose our vital space, we concluded that a change must take place in our lives.
So we decided to become the change that we want to take place. We are going to live the way we want the whole humanity to live. We would like to build true and honest human relationships that will be based on love, solidarity, in accepting everyone the way they are, in the coverage of the real needs of our fellow humans. We will make sure that our ecological footprint in our planet from our passing will be the least possible. Through frugality and simplicity we will try to find our true self. Through our contact with nature we will remove the “parasites” of the city and we will cleanse our soul and heart. With the natural way of life we believe we will change, we’ll become healthier and wiser, we’ll find serenity and we’ll rest mentally so we’ll become stronger and more creative.
Our village will function with common-use spaces for cooking, food, library, entertainment, movie screening, discussions, workshops, lessons, while everyone will have their personal space. All structures will be made with natural building, energy will be produced with solar panels and other renewable sources. We already began to make wood & solar ovens, rocket stoves for heat and cooking, compost toilets and infrastructures of collecting and utilizing rain and grey waters.
Our vision is to become a model for Greece of a successful and complete community, with full nutritional and energy sufficiency which will function as a positive example for the creation of new communities.

The Campaign
One of the most important factors of nutritional sufficiency are trees. We intend to plant about 400 fruit and soil improving trees so will shape an orchard that will nourishes us without depleting the soil and its resources. In the meanwhile we shape the empty parts of our estate so we’ll begin sowings with the method of natural cultivation and permaculture and we are in search of seeds of various old and traditional greek varieties of vegetables, legumes, cereals and herbs.
It’s important for us because of the bad condition of the roads a diesel rural car so we’ll produce biodiesel and become sufficient in our fuels too. This campaign targets in acquiring the necessary funds, so we’ll put the necessary bases for the implementation of our vision.
The road is long, but the first step has taken place. With your support we will take the next.

Find This Campaign On
Facebook Website
Team
StoryUpdates 0Comments 3Funders 1
Email Embed Link Follow
Change comes when you create another model, which makes the current one obsolete. Make the change...
Messinia, Greece Community