ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2015

ΑΟΖ και Πελοπόννησος....(μια άλλη αξία της Μάνης)

(Ελύθει ένα ακόμη μυστήριο, της μεγάλης "αγάπης" για την Μάνη, από φορείς, και ιδιώτες που δεν είχαν δεν έχουν και δεν θα αποκτήσουν συναισθηματικό δέσιμο με αυτόν τον τόπο...
Η Μάνη ελεύθερη σε επέκεινα επίπεδο, η Μάννα του ανθρώπου παραμένει αδούλωτη και άφθαρτη ιδέα...
Προστάτες της οι αιώνιες αρχαίες ψυχές, που γνωρίζουν τον δρόμο, και τον τρόπο να μετακινούνται από τον έναν κόσμο στον άλλο κόσμο.
ΟΥ ΤΙ ΔΑΝΟΣ)
Ν. Λυγερός
Η ΑΟΖ δεν είναι μια μόνο εθνική οντότητα, έχει και επιπτώσεις σε επίπεδο Περιφέρειας.
Και η καλύτερη απόδειξη είναι ο Νόμος περί Υδρογονανθράκων, που προβλέπει ότι το 5% των ελληνικών απολαβών πηγαίνει απευθείας στην Περιφέρεια.
Μιλάμε όλοι για τα θαλάσσια οικόπεδα του Ιονίου - τα οποία είναι 10 - και νότια της Κρήτης - τα οποία είναι 9 - αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε και το θαλάσσιο οικόπεδο 11 που αφορά την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Αν σκεφτούμε την αξία ακόμα και ενός οικοπέδου, όπως είναι το οικόπεδο 12 της ΑΟΖ της Κύπρου, μπορούμε να φανταστούμε από τώρα τις επιπτώσεις αυτής της ύπαρξης.
Έτσι στην Πελοπόννησο, όπου υπάρχει ήδη μια μεγάλη δράση του ζεόλιθου λόγω της καλλιέργειας των ελαιόδεντρων, αφού έχουμε το πιο αναγνωρισμένο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, τώρα μπορούμε να προσθέσουμε και το θέμα της ΑΟΖ, όχι μόνο με θεωρητικό τρόπο, αλλά μ’ ένα πρακτικό με την ελεύθερη Μάνη, όπως ονομάζεται από τον Η. Κονοφάγο και την Τ. Φωκιανού.
Πρέπει λοιπόν ν’ αντιληφθούμε ότι οι εξελίξεις που υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο λόγω των διαπραγματεύσεων και των συμφωνιών που πέτυχε η Ελλάδα για να δημιουργήσει ένα συμμαχικό πλαίσιο που θωρακίζει τη διπλωματία και κάνει πιο ανθεκτική τη στρατηγική μας, δημιουργούν ένα θετικό πεδίο δράσης για την Πελοπόννησο και την Περιφέρεια. Είναι σημαντικό για την Πελοπόννησο να ξέρουμε ότι υπάρχουν προοπτικές και λόγω αυτού, πράγμα που σημαίνει πρακτικά ότι η Περιφέρεια πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται την στρατηγική της ανάπτυξη, με αυτόν τον παράγοντα, αλλιώς δεν θα έχει νόημα, διότι η αλλαγή φάσης που προκαλεί είναι ριζοσπαστική.
Ας το σκεφτούμε λοιπόν εκτός κομματικού πλαισίου και ας προετοιμαστούμε, για να είμαστε έτοιμοι και σε επίπεδο Πελοποννήσου, για να συνεχίσουμε το έργο της Επανάστασης.
http://www.lygeros.org/articles?n=18535&l=gr

Translated from the Greek by Athina Kehagias
The EEZ is not a single national entity, it has also consequences on a regional level.
And the best proof, is the Hydrocarbon Law, which foresees, that 5% of the Greek earnings, goes directly to the Region. We all talk about the Ionian Sea plots - which are 10 - and those south of Crete - which are 9 - but we must not forget the marine plot 11 of the Peloponnese Region.
Considering the value of even one plot, such as plot 12 of the EEZ of Cyprus, we can imagine the implications of this existence.
So, in the Peloponnese, where there is already a great action in regards to the zeolite, because of the cultivation of olive trees, since we have the most recognized extra virgin olive oil, now we can add the EEZ issue, not only in a theoretical way, but with a practical one as well, with free Mani, as it's called by mr, H. Konofagos and mrs, T. Fokianou.
So we must observe, that the developments which take place on an international level, due to the negotiations and agreements achieved by Greece in order to create an alliance context which shields diplomacy and makes our strategy more resistant, create a positive action field for the Peloponnese and the Region.
It is important for the Peloponnese, for us to know that there are prospects because of this as well, which practically means that the Region should start thinking about its strategic development, with this factor also, otherwise it would be to no avail, because the phase change it's causing, is radical
Therefore, let us think about it outside the political party context, and let us prepare ourselves to be ready at the Peloponnese level also, in order to continue the tasks of the Revolution.