ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Το τέλος της φθαρμένης μεταπολίτευσης και η αρχή μιας νέας συντροφικότητας σε φωτό...

Λίγο… πριν γεννηθεί ο Ιησούς στις καρδιές και ενδιάμεσα στις σχέσεις κάθε κλίμακας….
Τα παιδιά της διπλανής φάτνης ή της δικής μας συντροφιάς… “Εν φάτνη των αλόγων…
Τυχαίο;  Δεν νομίζω!!!! ” Μη πεποίθατε επ΄ άρχοντας, ών ουκ έστι σωτηρία...”
Αυτό μας παίρνουν, αυτά που μας λείπουν, τα μέσα των δεσμών, αλλά … μη ξεχνάμε: “Ουκ επ άρτω ΜΟΝΩ ζήσεται Άνθρωπος...”
Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ πολύ τ’άφήνω, εδώ πολύ τ’αρπάζω, εδώ πολύ τ’βρίσκω, εδώ πολύ τ’χάνω… “πίσω μου σ’ έχω σατανά“…
Οι Χαλυβουργοί της Ελευσίνας ξεπέρασαν το φόβο, δείχνουν αλληλεγγύη, ζητούν τη δική μας συμπαράσταση: ” Ιδού ο μισθός των εργατών, ο απεστηερημένος αφ’ υμ’ών κράζει και αι βοαί … εις τα ώρα Κυρίου...”
Γρανάζια, εκμετάλλευση, κρίσεις, εξουσιαστές, απεργίες, αλληλεγγύη, νέα συνείδηση: “Εν φυλακή ήμην και ήθλθατε πρόσ Με….”
“Προκυνούμε την γέννα σου Χριστέ. Δείξον ημείν.…