ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Σάββατο, 14 Απριλίου 2012

Η αρχαιολογική υπηρεσία σέβεται την Μάνη..το "υπαίθριο μουσείο"


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1-2-2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Αρ. Πρωτ.:
ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/9918/334
Δ/ΝΣΗ: ΒΥΖ/ΝΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΥΖ/ΝΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ
ΚΟΙΝ.:
1. 5η Ε.Β.Α.,
ΤΜΗΜΑ: ΑΡΧ/ΚΩΝ ΧΩΡΩΝ,
ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ
Αγησιλάου 59 23100 Σπάρτη
2. Ε΄ΕΠΚΑ
Κων/νου Παλαιολόγου 134,
23 100 Σπάρτη
3. Εταιρεία «Άνεμος Μάνης Α.Ε.»
Λ. Συγγρού 206, 176 72 Καλλιθέα
Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδικας: 10682
Πληροφορίες: Βιργινία Μπαρτσώκα
Τηλέφωνο: 2131322411
TELEFAX: 2108201186
Email : dbmm. @culture.gr
ΘΕΜΑ: Αίτηση θεραπείας της εταιρείας
«ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΝΗΣ ΑΕ» κατά της υπ’
άρ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Β1/Φ30/838
17/3609/2-9-2010 Υ.Α. σχετικά με την
εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΑΣΠΗΕ) : α) ισχύος 38 MW, στη θέση
«Σαγγιάς», Δήμου Οιτύλου και
Ανατολικής Μάνης και β) ισχύος 34 MW,
στη θέση «Προφήτης Ηλίας» -
Μακρυλάκκωμα – Τρυπητή», Δήμων
Οιτύλου και Ανατολικής Μάνης,
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας,
Περιφέρειας Πελοποννήσου». 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
2. Το Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/13.6.20030 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού».
3. Το Π.Δ. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α/07-10-2009), «Συγχώνευση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης».
ΑΔΑ: ΒΟΖΚΓ-7Β6
4. Tην ΚΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28-11-90 (ΦΕΚ 743/Β/29-11-90) «Εξαίρεση από τον
περιορισμό των τριών υπογραφών».
5. Τις διατάξεις του Ν 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.02) «Για την προστασία των
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
6. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού με
αριθ. 121482/2011 (ΦΕΚ 2820/Β/14-14-2011).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α’/11-11-2011) «Διορισμός
Αντιπροέδρων Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
8. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως
διατυπώθηκε στη με αριθμ. 29/6.9.2011 Συνεδρία του.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Δεν εγκρίνουμε την αίτηση θεραπείας της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΝΗΣ
ΑΕ» κατά της υπ’ άρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Β1/Φ30/83817/3609/2-9-2010
Υ.Α. σχετικά με την εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) : α) ισχύος 38 MW, στη θέση «Σαγγιάς», Δήμου Οιτύλου και
Ανατολικής Μάνης και β) ισχύος 34 MW, στη θέση «Προφήτης Ηλίας» -
Μακρυλάκκωμα – Τρυπητή», Δήμων Οιτύλου και Ανατολικής Μάνης,
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου για λόγους
προστασίας από άμεση και έμμεση βλάβη των σημαντικών αρχαιοτήτων και
μνημείων της περιοχής, καθώς και της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του τοπίου της
Μάνης εν γένει.
Εσωτ. διαν. : -Δ.Β.Μ.Α. – Β1,
-Γραμματεία Κ.Α.Σ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ

Δεκάδες αρχαιες πόλεις, ακομη και προκατακλυσμιαίες, διάσπαρτα αρχαια ιερά, χιλιαδες εκκλησίες, υψιστης αξίας βυζαντινες αρχαιότητες.
ΛΑΑΣ-ΠΥΡΡΙΧΟΣ-ΟΙΤΥΛΟ-ΑΙΓΙΛΑ-ΜΕΣΣΗ-ΤΑΙΝΑΡΟ....ΚΑΡΥΟΥΠΟΛΙΣ...ων ουκ εστι τέλος..
Σημαντικό δειγμα του μεγέθους και της αξίας θα βρείτε εδώ