ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

Εύχεσθαι υπέρ των Ελλήνων...

τοις Έλλησι τοις τελευτήσασι πρό της Χριστού παρουσίας 
δει εύχεσθαι και μη αναθεματίζειν; 


Όπως είδαμε σε προηγούμενο άρθρο μας, για τον Έλληνα που βρίσκεται στην πλάνη των Ειδώλων οι Πατέρες συστήνουν επί λέξει Εύχεσθαι υπέρ των Ελλήνων

Βέβαια το «εύχεσθαι υπέρ των Ελλήνων» που συστήνουν οι Πατέρες είναι αντίθετο με την προπαγάνδα των Νεοπαγανιστών που θέλουν να εμφανίζουν τους Πατέρες της Εκκλησίας ως καταφρονητές του Ελληνικού Έθνους και όχι ως καταφρονητές της Ειδωλολατρικής θρησκείας όπως πραγματικά είναι. Οι αρνητικές έκφρασεις των Πατέρων της Εκκλησίας που εμπεριέχουν τη λέξη Έλληνας αναφέρονται στην ειδωλολατρική θρησκεία και όχι στον άνθρωπο Έλληνα.

Τη θέση των Πατέρων περί καταφρόνησης των ειδώλων και όχι του Έλληνα πολίτη ενισχύει ένα ακόμη έργο τους, αυτό του Αναστασίου του Σιναΐτη.

Η ερώτηση που υποβάλλεται στον Αναστάσιο είναι ξεκάθαρη και διαφωτιστική για το θέμα μας: Πρέπει να ευχόμαστε υπέρ των Ελλήνων και να μην τους αναθεματίζουμε;Aς περάσουμε να δούμε το κείμενο πιο αναλυτικά.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΡΙΑ'.
Τι ουν; και τοις Έλλησι τοις τελευτήσασι πρό της Χριστού παρουσίας δει εύχεσθαι και μη αναθεματίζειν;

AΠΟΚΡΙΣΙΣ.
Μηδαμώς αναθεματίσης άνθρωπον πρό της επιδημίας Χριστού τελευτήσαντα· και εν τω άδη προσάπαξ και μόνον εγένετο το Χριστού κήρυγμα. Προλαβών γαρ Ιωάννης ο πρόδρομος εκήρυξε κακείσε τον Χριστόν· και άκουσον του αγίου Πέτρου λέγοντος περί Χριστού, ότι «Πορευθείς φησίν εκήρυξε και τοις εν Άδη πνεύμασι τοις ποτε απειθήσασι.Και νυν φέρεται εις αρχαίας παραδόσεις, ότι τις σχολαστικός πολλά κατηράσατο τον Πλάτωνα τον φιλόσοφον. Φαίνεται ουν αυτώ καθ’ ύπνους ο Πλάτων λέγων· Άνθρωπε, παύσαι του καταράσθαι με, σεαυτόν γαρ βλάπτεις, ότι μεν άνθρωπος αμαρτωλός γέγονα· ουκ αρνούμαι. Πλην κατελθόντος του Χριστού εν τω άδη, όντως ουδείς επίστευσε προ εμού εις αυτόν. Ταύτα δε ακούων, μη νομίσης είναι πάντοτε εν τω άδη μετάνοιαν· άπαξ γαρ και μόνον τούτο γέγονεν, ότι Χριστός εν τοις καταχθονίοις κατελήλυθε, τους απ’αιώνος κεκοιμημένους επισκέψασθαι. PG 89,764ΒD.

Στη αρχή της αποκρίσεώς του απαντάει πως δεν πρέπει κανέναν να αναθεματίζουμε από αυτούς που έζησαν πρό Χριστού είτε είναι Έλληνες (στη θρησκεία) είτε όχι. Εστιάζει στο γεγονός της καθόδου του Ιησού στον Άδη μετά την Ταφή Του όπου κήρυξε σε όσους είχαν πεθάνει πρό Χριστού και σημειώνει να μην αναθεματίζουμε κανέναν άνθρωπο.

Ενδιαφέρον μας προξενεί το ότι ο Αναστάσιος ο Σιναΐτης στη συνέχεια της απαντήσεώς του επικαλείται μια αρχαία παράδοση όπου κάποιος σχολαστικός εκστόμιζε κατάρες προς τον Πλάτωνα ενώ ο τελευταίος είχε ήδη πεθάνει.
Ο Πλάτων εμφανίζεται στον ύπνο του σχολαστικού και του λέει: «Άνθρωπε, πάψε να με καταριέσαι, τον εαυτό σου βλάπτεις. Ότι ήμουν αμαρτωλός δεν το αρνούμαι, πλην όμως με το που κατήλθε ο Χριστός στον Άδη κανένας δεν πίστεψε σ’αυτόν πριν από μένα».

Εμάς φυσικά δεν μας ενδιαφέρει η αρχαία παράδοση που επικαλείται ο Αναστάσιος στην απάντησή του. Μας ενδιαφέρει όμως η άρνησή του στην ερώτηση αν πρέπει να αναθεματίζονται οι Έλληνες πολίτες που πέθαναν μέσα στην πλάνη της Ειδωλολατρίας, αφού αυτή ξεσκεπάζει την απάτη του Νεοπαγανισμού.