ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

Εργασία σε Συνθήκες Καύσωνα

Οδηγίες για την Πρόληψη της Θερμικής Καταπόνησης
Λόγω της θερινής περιόδου που διανύουμε, κρίνουμε σκόπιμο να σας υπενθυμίσουμε ορισμένες βασικές οδηγίες για την πρόληψη των προβλημάτων που μπορεί να δημιουργήσει ο καύσωνας στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης και κατά συνέπεια στη λειτουργία της. 
Οι οδηγίες στοχεύουν στην ενημέρωση των εργαζομένων για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης και αφορούν περιπτώσεις διαφορετικών δραστηριοτήτων όπως:
Οδηγίες Αντιμετώπισης Θερμικής Καταπόνησης σε Γραφεία
Οδηγίες Αντιμετώπισης Θερμικής Καταπόνησης σε Βιομηχανικούς Χώρους
Οδηγίες Αντιμετώπισης Θερμικής Καταπόνησης σε Τεχνικά Έργα
Ανάλογα με τη δραστηριότητα των εργαζομένων, προτείνουμε να τους γνωστοποιηθεί και η κατάλληλη οδηγία. Η ενημέρωση των εργαζομένων είναι υποχρεωτική από την νομοθεσία και μπορεί να πραγματοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο (εσωτερική εγκύκλιο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων, αποστολή με e-mail, προφορική ή έντυπη ενημέρωση, κ.λ.π.).
Τέλος, επειδή το θέμα μας αφορά όλους στη χώρα μας, κρίνουμε σκόπιμο να συμπεριληφθεί και μια οδηγία που αφορά τον γενικό πληθυσμό:
Οδηγίες αντιμετώπισης θερμικής καταπόνησης για το γενικό πληθυσμό
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, όπως οι σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Εργασίας, μπορείτε να επισκεφτείτε τα ΝΕΑ στον ιστότοπο της Ergonomia ή να απευθυνθείτε στον Τεχνικό Ασφάλειας ή/και τον Ιατρό Εργασίας, με την συνεργασία των οποίων, και εφόσον απαιτείται, θα πρέπει να εφαρμοστούν ειδικότερα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα πρόληψης της θερμικής καταπόνησης. Σε κάθε περίπτωση παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,
Δρ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Διευθυντής Υπηρεσιών Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας
Δέρκων 26, 14231 Ν. Ιωνία, Τηλ. 2102773327, Fax: 2102773322
www.ergonomia.gr-ergonomia@ergonomia.gr