ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

Νέος κώδικας δημοσιοποίησης για "Διαύγεια στο Φάρμακο"


Ένα νέο κώδικα αυτορρύθμισης του κλάδου, παρουσίασε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) στις 9 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το νέο Κώδικα Δημοσιοποίησης, ο οποίος υιοθετήθηκε επίσημα από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ, οι φαρμακευτικές εταιρίες μέλη του αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία και την υποχρέωση να δημοσιοποιούν όλες τις λεπτομέρειες συνεργασίας τους με τους Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) ανεξαρτήτως αν έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Η δημοσιοποίηση θα γίνεται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΣΦΕΕ, η οποία θα είναι ελεύθερα προσβάσιμη από το κοινό.
Το μέτρο αυτό προβλέπεται ότι θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016 και θα αφορά τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το 2015.
Οι λεπτομέρειες προς δημοσιοποίηση μπορεί ενδεικτικά να αφορούν χορηγίες, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες, κάλυψη εξόδων συμμετοχής σε επιστημονικές εκδηλώσεις κλπ.
Πρόκειται για μια ομόφωνη απόφαση των μελών του Συνδέσμου, η οποία λήφθηκε σε συνέχεια μιας σειράς πρωτοβουλιών που έλαβαν χώρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσίευσε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την προώθηση και τη χρηστή διοίκηση στον κλάδο του φαρμάκου (μια πρωτοβουλία του πρώην Επιτρόπου Tajani).
Κατ’ εφαρμογή των οδηγιών αυτών και ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ανάγκη για μέγιστη διαύγεια, περισσότερη αυτορρύθμιση και ακεραιότητα, η EFPIA (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων και Συνδέσμων), μέλος της οποίας είναι ο ΣΦΕΕ από το 1983, μετά από διαβούλευση με τους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς Συνδέσμους Επαγγελματιών Υγείας, προχώρησε στην υιοθέτηση του “Disclosure Code”, ο οποίος υποχρεωτικά ενσωματώθηκε σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.
Αντίστοιχα, σε διεθνές επίπεδο, στις ΗΠΑ εφαρμόζεται ήδη το Sunshine Act.
Στο πλαίσιο της Συνέντευξης Τύπου του ΣΦΕΕ για την παρουσίαση του Κώδικα Δημοσιοποίησης ο Υπουργός Υγείας, κ. Μάκης Βορίδης δήλωσε ότι: «Η σχέση των φαρμακευτικών εταιριών με τους ιατρούς ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα αδιαφανής. Στην πραγματικότητα ο Κώδικας Δημοσιοποίησης που ανακοινώνεται σήμερα φέρνει σε καθεστώς διαφάνειας τις σχέσεις ιατρών-εταιρειών.
Ως προωθούμε νομοθετική παρέμβαση που θα ορίσει ότι τα μέρη θα πρέπει υποχρεωτικώς να δημοσιοποιούν τις πληροφορίες αυτές».

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ Κωνσταντίνος Φρουζής: «Ο νέος αυτός κώδικας θα συμβάλει θετικά στη συνολική προσπάθεια που κάνει η χώρα μας, για να οδηγηθεί σε τροχιά ανάπτυξης. Από σήμερα ο Κώδικας Δημοσιοποίησης ΣΦΕΕ εγκαινιάζει μια νέα εποχή".
Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της EFPIA, κα Marie-Claire Pickaert υπογράμμισε ότι: «Η δυσπιστία προς τη φαρμακοβιομηχανία εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο για την πλήρη αξιοποίηση της δυνατότητάς να λειτουργήσει ως μοχλός στην προώθηση της υγείας και της ανάπτυξης στην Ευρώπη.
Ο Κώδικας Δημοσιοποίησης του EFPIA είναι μία από τις πολλές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος».


iatronea.gr