ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

OPEN LETTER TO THE IRISH GOVERNMENT/STATE REGARDING REVOLUTION


As we sit on the cusp of the centenary of The 1916 Rising a revolution is headed your way like an inevitable slow train coming.
You’ve sensed this for some time.
This is why you have lately set about cravenly discrediting those who fought and died in 1916 so that we might have an Ireland wherein we could be honoured as we deserve to be.
We never had that Ireland and we want it now.
Ultimately its going be your choice as to whether this is a violent or non-violent revolution.
I support the latter wholeheartedly and will do what I can to encourage others to support it.
I give you a warning however and I hope you take heed.
The Irish people are not as afraid as you’ve been banking on (excuse the pun).

  • IF YOU WANT THIS REVOLUTION TO BE NON-VIOLENT DO NOT FORCE THE PEOPLE TO ARM THEMSELVES BY MEETING THEIR NON-VIOLENCE WITH VIOLENCE.
  • THE VIOLENCE WITH WHICH YOU HAVE MET THE PEOPLE WILL ONLY INSPIRE VIOLENCE.

When we do come to take our country back, you’d be advised to step down and hand over peacefully.
We will declare the First Republic of Ireland a failure and establish the Second Republic of Ireland, by any means necessary.
I refer you to paragraphs two and three of the Declaration Of The First Republic (below) in order to spell out for you exactly on which points that Republic has failed and continues to fail.
In short, we didn’t sign up for what you’re peddling.

And we deserve better.

SINEAD’S MUSINGS. STRICTLY NOT FOR MINORS. COPYRIGHT SINEAD O’CONNOR