ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Σάββατο, 30 Μαΐου 2015

Lavipharm: Σταθερός κύκλος εργασιών και διεύρυνση ζημιών, ο απολογισμός του α' τριμήνου


Σταθερό κύκλο εργασιών και διεύρυνση ζημιών παρουσιάζει η Lavipharm κατά το α' τρίμηνο του 2015, τόσο σε επίπεδο μητρικής εταιρείας όσο και ομίλου.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 6,9 εκατ. ευρώ από 7 εκατ. ευρώ κατά το α' τρίμηνο του 2014 και το EBITDA, ενισχυμένο κατά 42,0%, σε 1,9 εκατ. ευρώ από 1,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Η αύξηση όμως των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά 23,2% επιβάρυνε τα ενοποιημένα αποτελέσματα, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημίες μετά από φόρους 1,4 εκατ. ευρώ έναντι 1,3 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2014 και ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 900 χιλ. ευρώ έναντι 567 χιλ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων αφορά κυρίως σε δάνεια της αμερικανικής θυγατρικής και προκύπτει λόγω συναλλαγματικών διαφορών ως αποτέλεσμα της ανόδου της τιμής του δολαρίου.
Όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη της μητρικής εταιρείας Lavipharm AE, ο Κύκλος Εργασιών και το EBITDA ενισχύθηκαν ελαφρά και διαμορφώθηκαν σε 7,3 εκατ. ευρώ από 7 εκατ. ευρώ κατά το α' τρίμηνο του 2014 και 1,13 εκατ. ευρώ από 1,07 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Ομοίως με τα αποτελέσματα του Ομίλου Lavipharm, η αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά 33,5% επιβάρυνε τα αποτελέσματα τα οποία διαμορφώθηκαν σε κέρδη μετά από φόρους 160 χιλ. ευρώ έναντι 234 χιλ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2014.
Σημειώνεται πως η διοίκηση της εταιρείας μελετά πιθανές και αποτελεσματικές λύσεις που θα βελτιώσουν τα μεγέθη της σ' ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και συνεχίζει να εφαρμόζει ένα σταδιακό αλλά σταθερό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των δομών του Ομίλου, ενώ παράλληλα επικεντρώνεται στη δημιουργία εσόδων από νέες συνεργασίες, επικεντρωμένες σε στοχευμένους τομείς, προσαρμοζόμενη πάντα στις νέες συνθήκες της αγοράς φαρμάκου.

defencenet.gr