ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

Φωνή Λαού....ανοιχτά αυτιά πολιτείας..


Είναι γεγονός πώς η συμμετοχή των πολιτών καθορίζει, το ύφος της πολιτείας και εξυπηρετεί την ίδια, αλλά και τον πολίτη στην συλλογική συμμετοχή με βάση την ουσιαστική Δημοκρατική λειτουργία των θεσμών.
Η εποχή που διανύουμε, απαιτεί συναίνεση με βάση την ενημέρωση και τον διάλογο.
Ο κάθε ένας μπορεί να προσφέρει ένα πετραδάκι, καλοπροαίρετα πάντα και με ανοιχτά τα «ώτα» των αρμοδίων διαχειριστών της Διοίκησης.
Ένας απλός πολίτης, ζήτησε να ενημερωθεί σχετικά με ένα θέμα τεχνικής φύσεως, το οποίο είχε άμεση επίπτωση στην διακίνηση των οχημάτων, των πολιτών αλλά και την διαφάνεια και την ασφάλεια στην περιοχή του.
Προς τιμήν της η περιφέρεια Ανατολικής Αττικής, μερίμνησε κατά το δυνατόν, στην επίλυση τον προβλημάτων και στην ενημέρωση σχετικά με το έργο.
Το ουσιαστικότερο και ελπιδοφόρο μήνυμα είναι πώς διαφαίνεται μια δημοκρατική και συναινετική συμπεριφορά, από την πλευρά της Διοίκησης.
Καλοπροαίρετη και ειλικρινής λοιπόν επικοινωνία, αλλά και συμπαράταξη των δύο φορέων, πολιτείας και ενεργών πολιτών, αποτελεί την εφαρμογή της Δημοκρατίας, με βάση την αμοιβαίο σεβασμό.
Σχετικά με αυτήν την παρέμβαση πολίτη, για την κυκλοφοριακή αναστάτωση των οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Παιανίας, Κορωπίου Μαρκοπούλου.
Όπως αυτή κατατέθηκε στην αρμόδια τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας Ανατολικής Αττικής και αναρτήθηκε.....
Ελήφθη  η κατωτέρω απάντηση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Παλλήνη,    29/05/2015 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ.   Τ.Ε. 81914/1719
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
   ΠΡΟΣ:
1.κ.Γρηγόριος ΠαπαΔΟθωμακοσ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

    gpapadothomakos@gmail.com
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Ταχ. Δ/νση
:17ο χιλ. Λ. Μαραθώνος
ΚΟΙΝ:
1. ΓΡ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΤ.
Ταχ. Κώδικας
:15351

    ΑΤΤΙΚΗΣ
Πληροφορίες
: Ιφ. Χαντζανδρέου

     Ενταύθα
Τηλέφωνο
:213-2005360

2. Αν. Γεν. Δ/ντή Αναπτ. Προγ/σμού
FAX
:213-2005359

    & Υποδομών     Fax: 21320650033. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ   Διεύθυνση Τεχνικών Έργων     Fax: 2132065003
ΘΕΜΑ:   ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΗ.

ΣΧΕΤ.: Η από 23-04-2015 κατατεθείσα καταγγελία του κ. Γρηγορίου Παπαδοθωμάκου.
             Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι οι εργασίες που εκτελούνται στη Λ. Μαρκοπούλου από τη συμβολή της με τη Λ. Λαυρίου στην Παιανία μέχρι τη διασταύρωσή της με τον Προαστιακό γίνονται στα πλαίσια του έργου: «Συλλογή , Μεταφορά , Επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου-Παιανίας», προϋπολογισμού 94.671.304,35€ το οποίο προβλέπει την κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων  μήκους 78,5 χλμ. στο Κορωπί, 18χλμ συλλεκτήριων αγωγών και 20χλμ αγωγών διάθεσης από το ΚΕΛ στον αποδέκτη. Η επίβλεψη των εργασιών ασκείται από τη Δ/νση Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Αττικής. Οι άδειες τομής των οδοστρωμάτων για το εν λόγω έργο έχουν εκδοθεί από την υπηρεσία μας και είναι σε ισχύ (Περ. Ενότητα Ανατολ. Αττικής) και για τις οποίες έχουν εκδοθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.  Αρμόδιοι για την τήρηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της σήμανσης και των μέτρων ασφαλείας είναι ο ανάδοχος δια του τεχνικού ασφαλείας του έργου.
            Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη και το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Β ΦΑΣΗ» υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσής μας, προϋπολογισμού 16.299.051,69€ το οποίο προβλέπει την κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων μήκους 28 χλμ. τσιμεντοσωλήνων και πλακοσκεπών αγωγών εντός του αστικού ιστού του Δήμου Παιανίας και της Λ. Λαυρίου από το τρίγωνο του λαγού Παιανίας έως τη διασταύρωσή της με τη Λ. Μαρκοπούλου. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κατασκευή του εν λόγω έργου έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με Αποφάσεις της αρμόδιας Δ/νσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) και της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής, ώστε να διευκολύνεται η κατασκευή του έργου. Ειδικότερα εκτρέπεται η κυκλοφορία της Λ. Λαυρίου για το διάστημα που θα εκτελούνται εργασίες στην περιοχή, καθόσων επί της Λ Λαυρίου κατασκευάζεται αγωγός σε βάθος έως 6,00μ. και δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη κατασκευή του έργου και διέλευσης των οχημάτων για λόγους ασφαλείας. Προκειμένου να εκδοθούν οι  εν λόγω άδειες ρύθμισης της κυκλοφορίας έγιναν  σχετικές μελέτες λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους και τους φόρτους των εμπλεκομένων οδών και μετά από σύμφωνη γνώμη του Δήμου Παιανίας. Το έργο βρίσκεται σε διακοπή εργασιών λόγω διακοπής χρηματοδότησής του, παρ’ όλα αυτά γίνονται προσπάθειες αποκατάστασης της Λ, Λαυρίου.
            Για την υλοποίηση των ανωτέρω έργων και λόγω της μεγάλης έκτασης που αυτά καταλαμβάνουν, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αναπόφευκτα τίθενται σε εφαρμογή και πρέπει να εφαρμόζονται τμηματικά σε οδούς με μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο. Τα έργα είναι μεγάλης σημασίας και θα επιλύσουν σοβαρά προβλήματα των κατοίκων της περιοχής.  Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι σχετικές Αποφάσεις έγκρισης και μελέτες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν τις εργασίες αυτές είναι νόμιμες,  αναρτώνται στο διαδίκτυο προς γνώση των πολιτών, έχουν δε μελετηθεί ώστε να προκαλούν την ελάχιστη δυνατή όχληση στους πολίτες. Τα προτεινόμενα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίες έχουν τηρηθεί επακριβώς και  ελέγχονται διαρκώς από την ανάδοχο εταιρεία δια του τεχνικού ασφαλείας.  Επίσης θα θέλαμε να τονίσουμε ότι τα ανωτέρω έργα έχουν  ιδιαίτερη σπουδαιότητα και δημιουργούν όρους σύγχρονης ανάπτυξης, αξιοποίησης και προστασίας του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής.
            Τέλος η Περιφέρεια Αττικής στην οποία αποστέλλεται το παρόν, παρακαλείται για τυχόν δικές της ενέργειες ή  και διευκρινήσεις στον πολίτη, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.
Συν.: Φωτοαντίγραφο του ανωτέρω σχετικού (1 σελίδα). 

Ε.Δ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1. Δ/ντης ΤΕ

2. ΤΥΛΕΒ 

3. Χ.Α

4. Φ.Ε. (Ιφ. Χαντζανδρέου)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ
5. Φ1.21.1
Πολιτικός Μηχανικός – ΠΕ
6.Φ1.26.1Σας ενημερώνουμε ότι στην ευρύτερη περιοχή της Παιανίας εκτελούνται από την Περιφέρεια Αττικής, τα κάτωθι έργα:
1.    «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Β ΦΑΣΗ» υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσής μας, προϋπολογισμού 16.299.051,69€ το οποίο προβλέπει κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων μήκους 28 χλμ. τσιμεντοσωλήνων και πλακοσκεπών αγωγών.
2.    «Συλλογή , Μεταφορά , Επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου-Παιανίας», υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 94.671.304,35€ το οποίο προβλέπει κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων  μήκους 78,5 χλμ. στο Κορωπί, 18χλμ συλλεκτήριοι και 20χλμ αγωγών διάθεσης από το ΚΕΛ στον αποδέκτη.
            Για την υλοποίηση των έργων και λόγω της μεγάλης έκτασης που αυτά καταλαμβάνουν, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αναπόφευκτα τίθενται σε εφαρμογή και πρέπει να εφαρμόζονται τμηματικά σε οδούς με κυκλοφοριακό φόρτο. Τα έργα είναι τεραστίας σημασίας και θα επιλύσουν σοβαρά προβλήματα των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ταλαιπωρούνται χρόνια από την έλλειψη αποχετευτικού δικτύου ομβρίων και ακαθάρτων.   
Από τη Λ. Λαυρίου διέρχονται  βασικοί αποδέκτες και των δύο ανωτέρω έργων και έχουν τεθεί σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
            Για το (1) έργο που αφορά αποχέτευση όμβριΩΝ σας γνωρίζουμε ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σύμφωνα με Αποφάσεις της αρμόδιας Δ/νσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) και της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής, ώστε να εκτρέπεται η κυκλοφορία της Λ. Λαυρίου για το διάστημα που θα εκτελούνται εργασίες στην περιοχή. Προκειμένου να εκδοθούν οι  εν λόγω άδειες ρύθμισης της κυκλοφορίας έγιναν  σχετικές μελέτες λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους και τους φόρτους των εμπλεκομένων οδών. Επίσης με  βασικό κριτήριο να δίνεται πάντοτε πρόσβαση στα καταστήματα της Λ. Λαυρίου έγινε διαχωρισμός των εργασιών σε τρεις φάσεις:
Η πρώτη φάση στο τμήμα της οδού μπροστά από το κατάστημα JUMBO  έχει ολοκληρωθεί.
Η δεύτερη φάση στο τμήμα της οδού μεταξύ των καταστημάτων JUMBOκαι LIDL έχει ολοκληρωθεί.
Η τρίτη φάση στο τμήμα της οδού μεταξύ του καταστήματος LIDL και του κόμβου του Λαγού Παιανίας δεν έχει ολοκληρωθεί διότι το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Β ΦΑΣΗ» τελεί υπό διακοπή εργασιών λόγω διακοπής χρηματοδότησής του.
 Στη συνέχεια οι εργασίες του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Β ΦΑΣΗ»  θα μεταφερθούν κατάντι της Λ. Λαυρίου ενώ ήδη η Περιφέρεια Αττικής εκτελεί εργασίες ή έχει εκτελέσει εργασίες στα πλαίσια του έργου  «Συλλογή , Μεταφορά , Επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου-Παιανίας»,  στο Τρίγωνο και επί της Λ. Μαρκοπούλου.
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι οι εργασίες των έργων αυτών εκτείνονται και στον εσωτερικό ιστό της Παιανίας όπου ήδη εκτελείται έργο κατασκευής εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υπό την επίβλεψη του Δήμου Παιανίας.
Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι σχετικές Αποφάσεις έγκρισης και μελέτες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν τις εργασίες αυτές είναι νόμιμες,  αναρτώνται στο διαδίκτυο προς γνώση των πολιτών, έχουν δε μελετηθεί ώστε να προκαλούν την ελάχιστη δυνατή όχληση στους πολίτες. Τα προτεινόμενα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίες έχουν τηρηθεί επακριβώς και  ελέγχονται διαρκώς τόσο από την ανάδοχο εταιρεία όσο και από  την επίβλεψη του έργου.  Τέλος θα θέλαμε να τονίσουμε ότι τα ανωτέρω έργα έχουν  ιδιαίτερη σπουδαιότητα   και δημιουργούν όρους σύγχρονης ανάπτυξης, αξιοποίησης και προστασίας του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής.
            Για το (2) έργο που αφορά αποχέτευση ακάθαρτΩΝ σας γνωρίζουμε οι εργασίες εκτελούνται στη Λ. Μαρκοπούλου από τη συμβολή της με τη Λ. Λαυρίου στην Παιανία μέχρι τη διασταύρωσή της με τον Προαστιακό. Η επίβλεψη των εργασιών ασκείται από τη Δ/νση Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Αττικής. Οι άδειες τομής των οδοστρωμάτων για το εν λόγω έργο έχουν εκδοθεί από την υπηρεσία μας (Περ. Ενότητα Ανατολ. Αττικής) και για τις οποίες έχουν εκδοθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.  Αρμόδιοι για την τήρηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της σήμανσης και των μέτρων ασφαλείας είναι ο ανάδοχος και η υπηρεσία που ασκεί την επίβλεψη του έργου.
            Τέλος η Περιφέρεια Αττικής στην οποία αποστέλλεται το παρόν, παρακαλείται για τυχόν δικές της ενέργειες ή  και διευκρινήσεις στον πολίτη, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.
Συν.: Φωτοαντίγραφο του ανωτέρω σχετικού (1 σελίδα). 


Ε.Δ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1. Δ/ντης ΤΕ

2. ΤΥΛΕΒ 

3. Χ.Α

4. Φ.Ε. (Ιφ. Χαντζανδρέου)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ
5. Φ1.21.1
Πολιτικός Μηχανικός – ΠΕ
6.Φ1.26.1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΜΟΝΟ ΟΥ ΤΙ ΔΑΝΑ ΣΧΟΛΙΑ