ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015

Τὸ ἐπόμενον στάδιον λέγεται Μικροκρατίδια!!!

Τὸ μήνυμα μᾶς τὸ ἔχουν δόσει ἐδῶ καὶ χρόνια, μὲ τὴν διαφορὰ πὼς ἐμεῖς, εἰδικῶς ἐμεῖς, ἔχουμε …ξεχάσει τὶς ἐξαγγελίες τους.
Ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸ «καλῶς ὅρισμα» τοῦ Παπούλια, τὰ μηνύματα τὰ ἔχουμε πρὸ πολλοῦ λάβει.

Αὐτὸ ὅμως ἦταν ἡ ἀρχή.
Ἡ ἐπίσημος ἀνακοίνωσις τῶν ὅσων ἔπονται.
Ἀπὸ τότε ἔως σήμερα ἔχουν μεσολαβήσει πολλὰ γεγονότα κι ἀκόμη περισσότερα καθάρματα ἔχουν ἀναλάβει δράσεις, πρὸ κειμένου νὰ ὁδηγήσουν τὴν χώρα μας, ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ εὐρωπαϊκὰ κράτη, στὴν ἀπόλυτον διάλυσιν.
Κι ὅταν λέμε διάλυσις τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν ἐννοοῦμε διάλυσις. Ἀπόλυτος διάλυσις. Κομμάτιασμα αὐτῶν τῶν κρατῶν. Ἀποσύνθεσις… Τέλος τους!!!
Τὰ μηνύματα μᾶς τὰ ἔχουν δόσει.
Ἡ Καταλωνία, ἡ Σκωτία, ἡ Βόρειος Ἰταλία εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ ἐπισήμως παραδεκτὰ (καὶ ἀνακοινώσημα) σχέδιά τους.
Ἡ διάλυσις τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν εἶναι δεδομένη.
Ὁδηγούμαστε σέ κομμάτιασμα τῶν Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν;
Τὰ ἴδια ἀκριβῶς σχεδιάζουν καὶ γιὰ τὴν περιοχή μας.
Ἤδη τὸ κρατίδιον τῶν Σκοπίων ἦταν πρὸς «ἀποῤῥόφησιν» ἀλλὰ ἀνεβλήθη, γιὰ τὴν… ὥρα!!! Προφανῶς αὐτὴν τὴν στιγμή, ἀκόμη, ΔΕΝ ἐξυπηρετεῖ…
Τὴν Σερβία σὲ λίγο τὴν ἀποτελειώνουν, παραδίδοντας στοὺς Ἀλβανοὺς ΚΑΙ τὸ Κόσσοβον.
Τὴν Τουρκία ἐπίσης τὴν ἔχουν καλὰ προετοιμασμένη γιὰ τὰ …χειρότερα.
Κοῦρδοι ἀπὸ ἐδῶ, Ἀρμένιοι ἀπὸ ἐκεῖ καὶ ἐσωτερικῶς μία διαρκῶς αὐξανομένη …«δυσαρέσκεια» ἀπὸ κάποιους ποὺ ΔΕΝ ἤθελαν μίαν …πλατεία!!!
Τὰ ἐπεισόδια στὴν Τουρκία συντονίζονται ἀπὸ τὸ …INDYMEDIA τοῦ SOROS!!!
Μὰ κι ἐμεῖς δὲν θὰ μείνουμε ἐκτὸς τῶν λογαριασμῶν τους.
Τὸ σχέδιον «Καλλικράτης, ποὺ τόσο πολὺ συστηματικῶς ἐκμεταλλεύονται τὰ σωῤῥοπαθιασμένα, εἶναι ἁπλῶς ἐκεῖνος ὁ μηχανισμὸς ἀποδιαλύσεως τοῦ κράτους Ἑλλάς, μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὸν γνωρίζαμε ἔως τώρα.

Ἑλλήνων συνέλευσις ἤ Ἑλλήνων διαίρεσις;
Οἱ Δῆμοι μας ΓΛΥΤΩΣΑΝ άπὸ τὴν …«σωτηρία» τοῦ Σῶῤῥα!!!
Μὰ τὸ χειρότερον ὅλων εἶναι πὼς ἤδη ξεκίνησε αὐτὸ τὸ κομμάτιασμα.
Τσέχος πολιτικὸς πῆγε, τσαμπουκαλίδικα, στὰ σύνορα Κροατίας-Σερβίας καὶ δημιούργησε μικροκρατίδιον, τὸ ὁποῖον ὑποστηρίζει ὁ …Soros!!!πρῶτο θέμα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΛΟΝΟΗ ΕΚ ΠΟΝΤΟΥ