ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Διότι ὁ πανσλαυϊσμὸς ἐπρόδωσε τὴν Ἐπανάστασιν…Τὶ σοῦ εἶναι ἡ πουτάνα ἡ Ἱστορία!!!!…
Τί μᾶς μαθαίνουν στά σχολεῖα γιά τήν Ἐπανάσταση (κι ὄχι μόνον;;;;
Ἔ, θέλει κι ἐρώτημα;;;
Ὅ,τι ἐξυπηρετεῖ τὸ ὑπουργεῖο «Παιδείας» καί, κυρίως, θρησκευμάτων…
Μᾶς μαθαίνουν λοιπόν, ὅτι ὁ Ὑψηλάντης ξεκίνησε τὴν Ἐπανάσταση ἀπ’ τὸν Δούναβη διότι ἤλπιζε στὰ πλησίον εὐρισκώμενα Ῥωσσικὰ στρατεύματα καὶ στὸ ὅ,τι οἱ Τοῦρκοι δὲν εἶχαν σοβαρὲς δυνάμεις στὴν περιοχή…
Μάλιστα…
Εἶναι ἀλήθεια, ἀλλὰ εἶναι ἡ μισὴ ἀλήθεια…
Ἂν ἦταν ἔτσι, τότε ποιός κατέπνιξε τήν Ἐπανάσταση;;;;…
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ἄλλη.
Ὁ Ὑψηλάντης ξεκίνησε ἀπ’ τὴν Μολδοβλαχία γιὰ τοὺς ἀνωτέρω λόγους, ἀλλὰ καὶ γιὰ κάποιους πιὸ σοβαρούς.
Ὁ πρῶτος ἦταν ὅτι, γνωρίζοντας τὸν σχεδιαζόμενο διαμελισμὸ τῆς Ὀθομανικῆς αὐτοκρατορίας, μέσα ἀπ’τὴν ῥωσσικὴ διπλωματία, ἐσχεδίαζε τὴν χάραξη μιᾶς γραμμῆς ἀπὸ Δούναβη μέχρι Μαύρη Θάλασσα καὶ νὰ τοὺς πῇ, ἄντε γαμ…θεῖτε, ἀπὸ ἐδῶ καὶ κάτω εἶναι Ἑλλάς…
Ὁ δεύτερος λόγος ἦταν ἡ ὑπησχεμένη σύμπραξις τῆς Σερβίας…
Ὁ τότε ἡγέτης τῶν Σέρβων Μίλος Ὀβρένοβιτς, ποὺ εἶχε βοηθηθῆ στὴν ἐπανάστασή του ἀπ’ τὸν Ἕλληνα ὁπλαρχηγὸ Γεωργάκη Ὀλύμπιο, ὑπεσχέθη νὰ βοηθήσῃ τὸν ἈλέξανδροὙψηλάντη…
Οἱ ὁπλαρχηγοὶ τῆς Πελοποννήσου εἰδοποίησαν τὸν Ὑψηλάντη νὰ ζητήσῃ γραπτὴ συνθήκη, διότι ὑποπτεύοντο σαμποτάρισμα τῆς συμφωνίας ἀπὸ τὴν Ῥωσσία καὶ προδοσία τῶν Σέρβων, μὲ σκοπὸ νὰ προχωρήσουν στὴν Μακεδονία καὶ τὴν Θρᾴκη!!!!!…
Ὁ Ὑψηλάντης ἔστειλε τὸ κείμενο τῆς Συνθήκης ἐκ δέκα ἄρθρων στὸν Ὀβρένοβιτς πρὸς ὑπογραφήν, μὲ τὸν ἀπεσταλμένο του Ἀριστείδη Πῶπ.
Ὁ Ἀριστείδης Πῶπ κατευθυνόμενος πρὸς συνάντησιν μὲ τὸν Ὀβρένοβιτς, διενυκτέρευσε σὲ ξενοδοχεῖο τοῦ Ἀδδα-Καλὲ ὡς ἔμπορος… Ἐκεῖ τὸν κατέδωσε στὸν Τοῦρκο φρούραρχο Ῥετζέπ-Ἀγᾶ, ὁ Σέρβος Γιοβὰς Ῥόγκοπετς καὶ συνελήφθη…
Καί ὕστερα;;;
Ἔ, ὕστερα ὁ ὀρτοντὸξ μπρᾶδερ Ὀβρένοβιτς, ἦλθε σὲ συμφωνία μὲ τὸν Σουλτᾶνο, ὁ Σουλτάνος ἀνεγνώρισε τὴν ἀνεξαρτησία τῆς Σερβίας, τὸν Ὀβρένοβιτς ὡς ἡγεμόνα, κατέσφαξε τὸν Ἱερὸ Λόχο τοῦ Ὑψηλάντου, ὑπὸ τὰ ὄμματα τῶν ἄλλων ὀρτοντὸξ «φίλων» Ῥώσσων κι ἔζησαν αὐτοὶ καλὰ κι ἐμεῖς …μείναμε μὲ τὴν ὀρτοντὸξ συμμαχία ἀνὰ χεῖρας καὶ δὲν ξέρουμε ποῦ νὰ τὴν βάλουμε…

Χαίρετε…

Κόης Ὀδυσσεὺς
filonoi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΜΟΝΟ ΟΥ ΤΙ ΔΑΝΑ ΣΧΟΛΙΑ