ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Ενημέρωση...το Νομοσχέδιο για τη Δίκαιη Δίκη.

Στις  6 Μαρτίου 2012 ψηφίστηκε από τη Βουλή το «νομοσχέδιο για τη δίκαιη δίκη» και θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 2 Απριλίου 2012.
Τα  κύρια σημεία που αφορούν τα ζητήματα του συλλόγου   ΓΟΝ.ΙΣ  είναι τα εξής :
  1. Η έκδοση συναινετικού διαζυγίου συντομεύει θεαματικά γιατί θα ολοκληρώνεται σεμία και μόνη συζήτηση ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου αντί για δύο και γιατί θα απαιτούνται έξι μήνες γάμου αντί για δώδεκα. Επιπλέον, χρειάζεται οι σύζυγοι με τους δικηγόρους τους να υπογράφουν δύο ιδιωτικά συμφωνητικάπου, ένα για τις σχέσεις των συζύγων και ένα για την επιμέλεια - επικοινωνία - διατροφή των ανηλίκων τέκνων. Τα συμφωνητικά θα επικυρώνονται από το Δικαστήριο και θ’ αποτελούν τίτλο εκτελεστό όπως και η δικαστική απόφαση. Συνεπώς το ήδη γνωστό σε όλους Σύμφωνο Κοινής Επιμέλειας που έχει  συνταχθεί και παρουσιασθεί τον Ιούνιο 2010 από το σύλλογο ΓΟΝ.ΙΣ  θα έχει  πλέον (με την κατάθεσή του στο Δικαστήριο σε συζήτηση συναινετικού διαζυγίου) την ισχύ δικαστικής απόφασης. Οι συντάκτες του Συμφώνου Κοινής Επιμέλειας θα προτείνουν την νέα του έκδοση για να ενσωματώσουν σ’ αυτό τις τροποποιήσεις του νέου νόμου.
  2. Η διαδικασία  των ασφαλιστικών μέτρων συντομεύει θεαματικά. Οι αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων θα εκδίδονται υποχρεωτικά εντός 48 ωρών μετά τη συζήτηση ή το αργότερο εντός τριάντα ημερών. Εξάλλου η προσωρινή διαταγή προσδιορίζεται υποχρεωτικά εντός δύο ημερών από την υποβολή της αιτήσεως και δεν είναι απαραίτητη η παρουσία του άλλου διαδίκου εκτός αν κρίνει αντίθετα το δικαστήριο.  Με τις συνθήκες αυτές φρονούμε ότι δεν είναι δυνατή η ανάθεση επιμέλειας σε έναν από τους γονείς με προσωρινή διαταγή χωρίς κλήτευση των διαδίκων και συνεπώς πρέπει το Δικαστήριο με την προσωρινή διαταγή να διατηρήσει την από κοινού άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων έως την συζήτηση στο ακροατήριο, ρυθμίζοντας μόνο τα επείγοντα θέματα με προσωρινή διαταγή.
  3. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ο θεσμός της Δικαστικής Μεσολάβησης που αντίθετα με την Διαμεσολάβηση από δικηγόρο επιτρέπεται σε όλες τις διαφορές του Οικογενειακού Δικαίου. Αυτή θα διεξάγεται από μεσολαβητή Δικαστή διορισμένο από το Πρωτοδικείο με παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων και των διαδίκων. Δίδεται ένα εργαλείο αποτελεσματικής,  γρήγορης επίλυσης των διαφορών, χωρίς νικητή και νικημένο γονιό, το οποίο όμως προϋποθέτει ώριμους και όχι στρεψόδικους γονείς.
Οι εξελίξεις αυτές δικαιώνουν τις προτάσεις του ΓΟΝ.ΙΣ για λιγότερες δίκες, για  δεσμευτική ισχύ των ιδιωτικών συμφωνητικών και μάλιστα του Συμφώνου Κοινής Επιμέλειας για την διατήρηση της από κοινού άσκησης της επιμέλειας στη διάσταση και το διαζύγιο και εκτός γάμου.
Κατ’ αρχάς φαίνεται ότι οι νέες ρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο επιταχύνουν τη διευθέτηση των οικογενειακών διαφορών.
Αθήνα 7 Μαρτίου 2012
Για το ΓΟΝ. ΙΣ

Σύλλογος ΓΟΝΙΣ
Διεύθυνση: Αιόλου 102 Ομόνοια
Τηλέφωνο: 210 3251850
Κινητά: 693 2410460, 694 4241657
E-mail: info@gonis.gr 
Ιστοσελίδα: http://www.gonis.gr/