ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Κυριακή, 13 Μαΐου 2012

Ελληνικά αντίποινα.

Οι Γερμανοί χρόνια τώρα πλουτίζουν πουλώντας πανάκριβα τα προϊόντα τους μέσα απο τις αλυσσίδες καταστημάτων που διατηρούν στην Ελλάδα. Ένα αντίποινο στην όποια εναντίον μας απόφαση της Γερμανίας, των χωρών που σέρνει μαζί της, ή όποιας άλλης χώρας, μπορεί να είναι η ολική απομάκρυνσή τους απο το έδαφος της Ελλάδος.
Παράδειγμα και για όποια άλλη χώρα δέν της αρέσει το 4ο Ραϊχ.Hellenic retaliation.
Germans years now are getting richer by selling overprized their goods from the stores that have build in Hellas.
An Hellenic retaliation measure against every hostile act against Hellas from Germany, the nations that drags with her, or any other nation, it could be the overall removal of every such store from Hellenic ground.
An example for every other nation that don't like the 4rth Reich.

ΑΔΗΣ