ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

Ἡ E.N.D. ἀντεπιτίθεται! Ποῦ εἶναι κρυμμένα τώρα τὰ θλιβερὰ «παπαγαλάκια»;

Μόλις πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν καὶ συγκεκριμένα τὴν 16η Ὀκτωβρίου, σᾶς εἴχαμε ἐνημερώσει σὲ ἄρθρο μας περὶ τῆς ἐπεισοδιακῆς ἐμφανίσεως τῶν ἐκπροσώπων τῶν ὁμογενῶν τῆς Ε.Ν.D. σὲ πρωϊνὴ τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ τοῦ «ΑΝΤ-1» καὶ ὅτι σὲ λίγες ἡμέρες θὰ ἔλθουν «ἐκπλήξεις»!
Αὐτὸ τὸ γράφαμε μόνον ἐμεῖς, ἐδῶ, στὴν ἱστοσελίδα τῆς ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, μετὰ λόγου γνώσεως, καὶ ἀσφαλῶς δικαιωθήκαμε ἀπολύτως, μάλιστα ἐντὸς 7ημέρου!
Λοιπόν, φίλοι συνέλληνες, τὰ «ὄργανα» μόλις ἄρχισαν! Χθές, ὁ χρηματοδότης τῆς ὀργανώσεως “End National Debt” (τὰ ἀρχικὰ σημαίνουν ἐπίσης «Ἡ Ἑλλὰς ποτὲ δὲν πεθαίνει»!) ἀπέστειλε κάτι «περιποιημένα» ἐξώδικα στὸ Μέγαρο Μαξίμου (ποὺ ἔκανε τόσες ἑβδομάδες τὸ ἀνήξερο...) καὶ στὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν (ἡ ἀνακοίνωσίς του πρὶν λίγες ἡμέρες ἦταν σὲ ἀπαράδεκτο εἰρωνικὸ καὶ προσβλητικὸ ὕφος καὶ πνεῦμα) ἀπειλῶντας τόσο τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ὅσο καὶ τὸν Γιάννη Στουνάρα, ὅτι θὰ καταθέση εἰς βάρος τους μηνύσεις γιὰ ἐσχάτη προδοσία, ἂν μέσα σὲ πέντε ἡμέρες δὲν τοῦ ἀπαντήσουν ἐγγράφως γιὰ τὶς ἐνέργειες, ποὺ ἔχουν κάνει, προκειμένου νὰ ἐλέγξουν τὴν ἐγκυρότητα τῆς προτάσεώς του! (ποὺ τάχα «δὲν γνωρίζουν», ἐνῷ οἱ λυσσαλέες ἐπιθέσεις πανταχόθεν, ἀπὸ τοὺς «προθύμους» κάθε τύπου καὶ κατηγορίας (δημοσιογράφους, σχολιαστές, βουλευτὲς καὶ «εἰδήμονες»), πέρασαν κάθε προηγούμενο!
Τὸ ἐξώδικο αὐτό, ὅπως ἐπίσης καὶ τὸ ἄλλο, ποὺ ἀπέστειλε στὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, καὶ μὲ τὸ ὁποῖο ζητεῖ ἀπὸ τὸν διοικητή της Γιῶργο Προβόπουλο, ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν, νὰ τοῦ γνωστοποιήση, μετὰ ἀπὸ ποιοὺς ἐλέγχους χαρακτήρισαν «ἀνυπόστατη» τὴν πρότασί του, ἐκοινοποιήθησαν καὶ στὸν εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου.
Σὲ περίπτωσι, κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ Τράπεζα τῆς «Ἑλλάδος» δὲν ἀπαντήση, ζητεῖ νὰ ἀνακληθῆ ἡ σχετικὴ ἀνακοίνωσίς της (Τὸ «Ἑλλάδος» εἶναι γιὰ τὰ μάτια τῶν ἀσχέτων καὶ ἀφελῶν ἰθαγενῶν τοῦ Ἑλλαδιστάν, ἀφοῦ τὸ κράτος μας κατέχει μόλις ποσοστὸ 6% στὸ συγκεκριμένο ... ἀλλοδαπῆς ἰδιοκτησίας, ἀπὸ τὴν ἔναρξι λειτουργίας του, τὸ 1927, ἵδρυμα). Σὲ περίπτωσι ὅμως, ποὺ δὲν γίνη οὔτε τὸ ἕνα οὔτε τὸ ἄλλο, ἀπειλεῖ μὲ κατάθεσι μηνύσεων καὶ ἀγωγῶν (Ἀκοῦτε κύριε Προβόπουλε; Ποὺ ἐντελῶς συμπτωματικῶς, τυχαίως καὶ ... παρεμπιπτόντως, στὴν ἀτυχήσασα καὶ ἄκρως ἀπαξιωμένη σήμερα Ἐμπορικὴ Τράπεζα σᾶς διεδέχθη, τότε ποὺ «ἀποχωρούσατε», ὁ σημερινὸς ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν, ὁ κύριος Στουρνάρας! Βλέπετε, εἶχε λίαν ἐξαιρετικὲς «συστάσεις» τὸ παιδί, “made in France”, λόγῳ καὶ κάποιων διακοπῶν του στὴν ὄμορφη Σύρο, μὲ τὸν ἐντελῶς ἄσημο τότε, κύριο Ὀλάντ, συμπτωματικῶς πάντοτε, σημερινὸ Πρόεδρο τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας!)
Εἰδικώτερον, ὁ κ. Σώρρας χαρακτηρίζει παιδαριώδη (κύριε Ἀρτέμη, μήπως εἶστε πολὺ εὐγενὴς καὶ ἐπιεικής;) τὴν ἀνακοίνωσι τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, τῆς 4ης Ὀκτωβρίου, μὲ τὴν ὁποία ἐπισημαινόταν, ὅτι δὲν εἶχε κατατεθῆ «ποτὲ» ὁποιαδήποτε πρότασις στὴν ἑλληνικὴ κυβέρνησι (Δηλαδὴ ὁ ἄθλιος τρικομματικὸς θίασος καὶ τὰ στελέχη του, δὲν εἶδαν, δὲν ἄκουσαν, δὲν ἔμαθαν ποτέ... τίποτα!). Στὸ τέλος καλεῖ τὴν ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου νὰ ἐλέγξη ἐπὶ τῆς οὐσίας τὴν πρότασι, προκειμένου νὰ ἀποδειχθῆ, ὅπως ὑποστηρίζει, ὅτι τὰ χρήματα ὑπάρχουν!
Καὶ τώρα τί θὰ ... ψελλίσουν τὰ πρωϊνάδικα; Δὲν θὰ διαβάσουν, ἀναγκαστικῶς, τοὺς πρωτοσέλιδους τίτλους τῶν ἐφημερίδων; Τί θὰ «μασήσουν» ἐκεῖνοι οἱ «περίφημοι» καὶ πάντοτε «ἔγκυροι» σχολιασταὶ τῶν τηλεοπτικῶν δελτίων τῶν 8 καὶ τῶν 9; Πῶς θὰ «πνίξουν» τόσα καὶ τόσο πρωτοφανῆ ἐξώδικα; Λέτε νὰ τοὺς φάη ἡ ... γατούλα τὴν γλῶσσα;
Κύριοι πολιτικοί, κύριοι βουλευτὲς καὶ κύριοι «ἀντικειμενικοὶ» καὶ «ἀμερόληπτοι» δημοσιογράφοι, τὰ ψέμματα τελείωσαν! Ἦλθε, ὅπως φαίνεται, πλέον ἡ ὥρα, οἱ ἐνορχηστρωτὲς ἀλλὰ καὶ οἱ «μουσικάντηδες», ποὺ «ἔπαιξαν» πάνω στὶς ἀνυπεράσπιστες πλάτες μας τὰ βρωμερά τους παιχνίδια ἐκτελῶντας ἔξωθεν ὁδηγίες (Γιωργάκη, ἀκοῦς; Γιῶργο Παπακωνσταντίνου, ἀκοῦς;), νὰ ἀπολογηθοῦν! Καὶ πλέον ὄχι σὲ τίποτα καλοστημένα «μεγκάλα» τηλεοπτικὰ παράθυρα ἔχοντας ὑποστήριξι ἀπὸ τὶς ξεφτισμένες φιγοῦρες-παπαγάλους, ἀλλὰ στὶς δικαστικὲς αἴθουσες! Καὶ ἐκεῖ, νὰ εἶστε βέβαιοι, θὰ κάνη πολὺ ...«τζίζ»! (Τὰ ἐξώδικα, γιὰ ὅποιον θέλει νὰ τὰ διαβάση, ὑπάρχουν σὲ πλῆθος ἱστοτόπων τοῦ διαδικτύου).
Καὶ κάτι τελευταῖο, ποὺ τὸ ἀκούσαμε ἀπὸ ἡλικιωμένο συνταξιοῦχο καθηγητή, ποὺ εἶπε ἀναφερόμενος στὴν σχεδὸν «ὁμόφωνη», ὅσο καὶ «κάθετη» ἀμφισβήτησι τῆς προσπαθείας διασώσεώς μας, ἀπὸ ὅλα σχεδὸν τὰ ἐγχώρια Μ.Μ.Ε., ὅτι ὅταν ἑτοιμαζόταν ἡ ἐπανάστασις τοῦ 1821, ὅλοι ἄκουγαν τὶς διαδόσεις γιὰ τὴν τότε «Φιλικὴ Ἑταιρεία» καὶ τὶς προετοιμασίες, ποὺ μεθόδευε καὶ ἐπίστευσαν ἀκράδαντα σ’ αὐτήν! Πολλοί, μὲ τὴν θυσία τους καὶ τὸ αἷμα τους, πάλαιψαν καὶ προστάτευσαν τὶς μυστικὲς ἐκεῖνες προσπάθειες χωρὶς νὰ μποροῦν νὰ δοῦν οὔτε χαρτιά, οὔτε πρόσωπα, οὔτε ἀποδείξεις! Ἔπεσαν στὴν μάχη μὲ ὁρμὴ καὶ παρρησία γιὰ τὸν κοινὸ ἱερὸ σκοπό, τὴν ἀπελευθέρωσι τῆς πατρίδος ἀπὸ τὸν βάρβαρο τουρκικὸ ζυγό!Ναί, κύριε καθηγητά! Ἔτσι ἔγινε!

Καὶ πάλι, νὰ ἀναμένετε ἐντὸς τῶν ἐρχομένων ἡμερῶν, νέες ἐκπλήξεις ἀπὸ τὸν ἴδιο χῶρο, ἀλλὰ ἀκόμη πιὸ «ἠχηρές»!

«Ἰωάννης Καποδίστριας»