ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 60 (Φεβρουάριος 2014) Προγράμματα επιχορηγήσεων για επιχειρήσεις

Πρόγραμμα Leader για Ιωάννινα - Θεσπρωτία.
Προκηρύχθηκε ο 3ος κύκλος του προγράμματος Leader για τους Νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.
Από 5 Φεβρουαρίου και μέχρι τις 11 Απριλίου 2014 θα είναι ανοιχτή η 3η προκήρυξη του προγράμματος «Προσέγγιση LEADER» του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (ΠΑΑ) 2007-2013.
Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν επενδυτικές προτάσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των Συνεταιρισμών) καθώς και από ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων.
Οι τομείς στους οποίους μπορούν να υποβληθούν επενδυτικά σχέδια (πρόκειται για ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις και μετεγκαταστάσεις) είναι η μεταποίηση γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, ο αγροτουρισμός (καταλύματα, εστιατόρια, εναλλακτικές μορφές τουρισμού κλπ.), οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (βιοτεχνικές μονάδες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση), καθώς και έργα δημόσιου χαρακτήρα που αφορούν την τουριστική και πολιτιστική αξιοποίηση και ανάδειξη της περιοχής παρέμβασηÏ! ‚ και την ανάδειξη και αποκατάσταση των χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου.
Το πρόγραμμα LEADER εντάσσεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και αφορά τις παρακάτω περιοχές:
Νομός Ιωαννίνων
Δήμος Ιωαννιτών (μόνο το Δ.Δ. Μαρμάρων)
Δήμος Ανατολής (για το Δ.Δ. Ανατολής εντός είναι η εκτός σχεδίου περιοχή)
Δήμος Κόνιτσας
Δήμος Μαστοροχωρίων
Δήμος Μπιζανίου
Δήμος Παμβώτιδος
Δήμος Περάματος (εκτός του Δ.Δ. Περάματος)
Κοινότητα Αετομηλίτσας
Κοινότητα Φούρκας
Κοινότητα Νήσου Ιωαννίνων

Νομός Θεσπρωτίας
Δήμος Ηγουμενίτσας (εκτός του Δ.Δ. Ηγουμενίτσας)
Δήμος Παραποτάμου
Δήμος Συβότων
Κοινότητα Πέρδικας

Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 60%.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε http://plan.gr/programma-leader-3-ioannina-thesprotia.

Άλλα προγράμματα Leader
Εκτός από τους Νομούς Ιωαννίνων - Θεσπρωτίας είναι ανοιχτά τα παρακάτω προγράμματα Leader:
Leader Ν. Κιλκίς μέχρι 28/2/2014 (http://www.anki.gr/3FC73134.el.aspx)
Leader Ν. Μαγνησίας μέχρι 5/3/2014 (http://www.eapilio.gr/files/2013_12_12/perilipsi_prosklisis_prokirixis_EAP_3.pdf)
Leader Θερμαϊκού Κόλπου μέχρι 14/3/2014 (http://www.aneth.gr/alieia/Prok_2/AL_prok_2h_perilipsi.pdf)

Τελευταίες μέρες για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία».
Σύντομα αναμένεται να κλείσει το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους/άνεργες έως 35 ετών που επιθυμούν να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση.
Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους νέους που θα αναπτύξουν δραστηριότητα, η οποία απαιτεί την ενεργή απασχόληση και παρουσία τους, σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία.
Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι έντεκα (11) περιφέρειες της χώρας. Η κατανομή του έργου σε περιφερειακό επίπεδο ορίζεται ως εξής:
- Άξονας Προτεραιότητας 7 στις οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος,
- Άξονας Προτεραιότητας 8 στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στις 10.000 € και θα καταβληθεί σε 3 δόσεις.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στη διεύθυνση http://plan.gr/programma-epixeirimatikotita-neon-me-emfasi-stin-kainotomia.

Προκηρύχθηκε το Μέτρο 123Α για την Μεταποίηση & Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων.
Προκηρύχθηκε το Μέτρο 123Α για την Μεταποίηση & Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων το οποίο αφορά ιδιωτικές επενδύσεις με ελάχιστο προϋπολογισμό 100.000 ευρώ και μέγιστο 10 εκ ευρώ. Το ποσοστό επιχορήγηση κυμαίνεται από 20% - 65%.
Μέσω του προγράμματος ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς:
κρέατος
γάλακτος
αυγών–πουλερικών
διαφόρων ζώων
δημητριακών
ελαιούχων προϊόντων
οίνου
οπωροκηπευτικών
ανθέων
ζωοτροφών
σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού
φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στη διεύθυνση http://plan.gr/prog_Metro123A_2013.

Μέτρο 112 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών".
Προκηρύχθηκε το Μέτρο 112 συνολικού προϋπολογισμού 140 εκ ευρώ για νέους αγρότες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Στόχος του μέτρου είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων γεωργών μέσω της παροχής κινήτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεων τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου.
Στο πρόγραμμα αναμένεται ότι θα μπορέσουν να ενταχθούν στη δράση 8.000 δικαιούχοι από 18 έως 40 ετών.
Η υποβολή των επενδυτικών προτάσεων γίνεται από 18/3 έως 16/5/2014.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στη διεύθυνση http://plan.gr/programma-neon-agroton-metro112.
Μέχρι 28 Φεβ 2014 οι αιτήσεις για υπαγωγή επενδυτικών προτάσεων στον Επενδυτικό Νόμο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τον Α' κύκλο του 2014, η 28η Φεβρουαρίου 2014.
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου υποβολής αιτήσεων υπαγωγής για τον Β' Κύκλο του 2014 θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση.
Οι ενέργειες αυτές είναι επιβεβλημένες λόγω των αλλαγών νομικού πλαισίου της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις, που θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2ο εξάμηνο του 2014 και προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στις διαδικασίες αξιολόγησης, ένταξης και χρηματοδότησης των ώριμων επενδυτικών σχεδίων. Σημειώνεται ότι στις ημερομηνίες και προθεσμίες που ανακοινώνονται δεν θα δοθούν παρατάσεις λόγω των ανελαστικών χρονοδιαγραμμάτων που θέτει η Ε.Ε. για την εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου.
Για να διαβάσετε αναλυτικές πληροφορίες για τον Επενδυτικό Νόμο δείτε τη σελίδα http://www.plan.gr/prog-ependytikos_nomos.
Παράταση μέχρι 20 Μαρτίου 2014 για τους δυνητικούς δικαιούχους στο πρόγραμμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΠΕΠ).
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δόθηκε παράταση έως τις 20 Μαρτίου 2014 της προθεσμίας κάλυψης των προϋποθέσεων για τους επενδυτές που εντάχθηκαν υπό προϋποθέσεις, ως Δυνητικοί Δικαιούχοι, στο πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η ένταξή τους σε αυτό (η προηγούμενη ημερομηνία ήταν στις 28/2/2014).
Επιπλέον, με την ίδια απόφαση, οι επενδύσεις στην Κεφαλονιά που έχουν καταταχθεί σε αυτήν την κατηγορία, λόγω του σεισμού εντάσσονται οριστικά στο πρόγραμμα χωρίς άλλες προϋποθέσεις.
Έχει δημοσιευθεί νέος οδηγός υλοποίησης καθώς και συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (http://www.antagonistikotita.gr/greek/news.asp?id=576).
Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου απαιτεί εξαιρετική προσοχή και θα πρέπει όλες οι κινήσεις να γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος για να μην υπάρχουν προβλήματα στην εκταμίευση της επιχορήγησης. Η PLAN A.E. μπορεί να σας καθοδηγήσει υπεύθυνα και αξιόπιστα ώστε να υλοποιήσετε επιτυχώς την επένδυσή σας. Επικοινωνήστε μαζί μας (26510-85030, info@plan.gr) για περισσότερες πληροφορίες.
Παράταση 6 μηνών για την υλοποίηση στο πρόγραμμα "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα".
Δόθηκε παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των εντεταγμένων έργων στο πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑΝ ΙΙ, ενώ επίσης πραγματοποιούνται σημαντικές απλοποιήσεις στον Οδηγό του προγράμαμτος για την επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης των υλοποιούμενων έργων.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε http://plan.gr/paratasi-nea-kainotomiki-epixeirimatikotita.
Αναμένονται νέες εγκρίσεις στο πρόγραμμα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας από το πρόγραμμα "Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας" που είχε προκηρυχθεί τον Μάρτιο 2013, απεντάχθησαν 610 προτάσεις επειδή δεν στάλθηκαν εμπρόθεσμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Σύντομα αναμένονται να ανακοινωθούν τα ονόματα των νέων δικαιούχων (από τις προτάσεις που ήταν επιλαχούσες).
Το πρόγραμμα αφορούσε γυναίκες 18-64 ετών και πρόσφερε επιχορήγηση 100% με μέγιστο ποσό τις 32.000 €. Για να διαβάσετε λεπτομέρειες δείτε http://plan.gr/prog_ginaikeia-epixeirimatikotita-100.
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος ΠΑΒΕΤ 2013.
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του προγράμματος ΠΑΒΕΤ 2013 (Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας).
Εγκρίθηκαν 80 προτάσεις από τις 582 που είχαν υποβληθεί συνολικά. Η συνολική εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη των προτάσεων που εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση ανέρχεται στο ποσό των 19,5 εκ €. Τονίζεται ότι λόγω του υψηλού επιπέδου των υποβληθεισών προτάσεων και της περιορισμένης διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης της πράξης θα καταβληθεί προσπάθεια εξεύρεσης πρόσθετων κονδυλίων για την χρηματοδότηση μεγαλύτερου αριθμού προτάσεων.
Επιχορήγηση σε πρατήρια υγρών καυσίμων για εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών (3ος κύκλος υποβολής για ολόκληρη την Ελλάδα που δεν καλυπτόταν από τους 2 πρώτους κύκλους).
Το πρόγραμμα "Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων - e-gas" έχει στόχο την ενίσχυση των πρατηρίων υγρών καυσίμων της χώρας για την εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εισροών-Εκροών, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των πρατηρίων υγρών καυσίμων και την αποκατάσταση του ανταγωνισμού μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογικών εργαλείων.
Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί σε Αττική και Θεσσαλονίκη, είναι ανοιχτό σε Ιωάννινα, Λάρισα, Ηράκλειο, Μαγνησία και Αχαΐα και άνοιξε και για την υπόλοιπη Ελλάδα.
Αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση των πρατηρίων υγρών καυσίμων της χώρας για την εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εισροών-Εκροών, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή μέτρηση του εισερχομένου και εξερχομένου καυσίμου. Τα εν λόγω συστήματα θα είναι συνδεδεμένα με πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών για την καταγραφή των πραγματικών ποσοτήτων και τιμών πώλησης.
Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οικονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή (όχι ενώσεις επιχειρήσεων) που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνικό χώρο, στο τομέα των πρατηρίων υγρών καυσίμων.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την PLAN A.E. (26510-85030, info@plan.gr)
Δημιουργήστε το δικό σας ηλεκτρονικό κατάστημα στο eBay και πουλήστε σε ολόκληρο τον κόσμο.
Το eBay (www.ebay.com) είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα ηλεκτρονικών πωλήσεων στον κόσμο. Περιλαμβάνει μια τεράστια γκάμα προϊόντων από όλον τον κόσμο και είναι διαθέσιμο και σε πολλές γλώσσες. Ιδρύθηκε το 1995 και σήμερα πραγματοποιούνται μέσω αυτού πωλήσεις σε 190 χώρες. Μόνο για το 2ο τρίμηνο του 2013 οι πωλήσεις μέσω eBay ξεπέρασαν τα 51 δισεκατομμύρια δολάρια!
Το eBay είναι ο ιδανικός τρόπος για να προωθήσετε τα προϊόντα σας στο εξωτερικό. Μπορείτε και εσείς να γίνετε μέλος της αξιόπιστης και πετυχημένης πλατφόρμας του eBay δημιουργώντας το δικό σας eBay Store και πουλώντας σε ολόκληρο τον κόσμο.
Η Plan Α.Ε μέσα από την πολυετή εμπειρία online πωλήσεων και των eBay καταστημάτων που διατηρεί και διαχειρίζεται για λογαριασμό πελατών της ή για ιδία χρήση (όπως τα Plantron.gr και http://stores.ebay.co.uk/plantronGR), γνωρίζει από πρώτο χέρι όλα τα μυστικά και τις δυσκολίες που έχει η ανάπτυξη ενός πετυχημένου ηλεκτρονικού καταστήματος.
Με την τοπική και εγχώρια αγορά ολοένα να συρρικνώνεται, γίνεται επιτακτική η ανάγκη για τις επιχειρήσεις να εξάγουν και να αναζητήσουν νέα κανάλια πωλήσεων. Αξιοποιήστε τη δύναμη του Internet και αυξήστε τις πωλήσεις σας.
Πουλήστε σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο, εύκολα, γρήγορα και αποδοτικά!
Εάν θέλετε να αναπτύξετε τις εξαγωγές σας μέσω του Internet επικοινωνήστε με την PLAN A.E. (26510-85030, info@plan.gr)
Ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.
Στις δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί κάθε επιχείρηση οφείλει να αναθεωρήσει τον τρόπο λειτουργίας της και να αποκτήσει περισσότερο εξωστρεφή χαρακτηριστικά, τα οποία θα της επιτρέψουν να απευθύνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε μεγαλύτερη αγορά.
Η PLAN Aνώνυμη Εταιρία Συμβούλων, Τεχνολογίας και Εξαγωγών προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνει:
Υπαγωγή επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα και ολοκληρωμένη διαχείριση των εγκεκριμένων επενδυτικών προτάσεων (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ 2007-2013, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης κ.α.).
Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plan).
Εκπόνηση Μελετών Προώθησης (Marketing Plan) για την επιχείρηση σας και τα προϊόντα/υπηρεσίες της.
Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας και υπηρεσίες γραφιστικής.
E-mail & SMS Marketing για άμεση επικοινωνία με τους υπάρχοντες ή δυνητικούς πελάτες σας.
Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων (web sites, e-shops, eBay, Amazon).
Σχεδιασμός & υλοποίηση διαδικτυακής διαφήμισης (Google Ads, Facebook κ.α.).
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO, HACCP, Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας κ.α.).
Υπηρεσία Εξαγωγών (ολοκληρωμένος σχεδιασμός & προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών σας στη διεθνή αγορά).
Σύμβουλοι Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών.

Στόχος μας είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες κάθε επιχείρησης, καθώς μόνο έτσι μπορούν να εξασφαλιστούν μακροχρόνιες και επιτυχημένες συνεργασίες.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα http://plan.gr/oloklirwmenes-yphresies ή επικοινωνήστε μαζί μας (26510-85030,info@plan.gr).
Τα περισσότερα επιχορηγούμενα προγράμματα μένουν ανοιχτά για πολύ μικρό χρονικό διάστημα (1-2 μήνες). Ποιος είναι ο πιο εύκολος τρόπος να ενημερώνεστε γρήγορα για τα προγράμματα που σας αφορούν;
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας (www.plan.gr/form) και εμείς θα σας ενημερώνουμε άμεσα και δωρεάν (με mail ή SMS στο κινητό σας) για τα επιχορηγούμενα προγράμματα που σας αφορούν.
Επίσης μπορείτε να επισκέπτεστε την πάντα ενημερωμένη ιστοσελίδα μας (www.plan.gr) ή να κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook www.facebook.com/PlanSA.
Το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την επιτυχία σας είναι η επιλογή του κατάλληλου συμβούλου.
PLAN Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων, Τεχνολογίας και Εξαγωγών
Εθνικής Αντίστασης 64, Κατσικάς - Ιωάννινα 45221
τηλ 26510-85030, fax 26510-66668, info@plan.gr
www.plan.gr