ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην « Ένωση Δροσοπηγητών Λακωνίας Η Τσεροβά»

Την 26η Απριλίου 2015 έγιναν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων οργάνων Διοίκησης και Ελέγχου στην ΄Ενωση Δροσοπηγητών Λακωνίας για την διετία 2015 – 2016.
Την 5η Μαϊου 2015 οι εκλεγέντες συγκροτήθηκαν σε σώμα .

Καλή επιτυχία και καλή δύναμη...