ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015

Ο Πέτρος Τατούλης αναθέτει έργα στον... αδερφό και την κόρη του!


Σε αποκαλύψεις για την ανάθεση έργων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου προβαίνει δημοσίευμα του Πρώτου Θέματος, το οποίο αναφέρει πως ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης κατακυρώνει έργα στα ίδια του τα παιδιά και τον αδελφό του!
Σύμφωνα με την εφημερίδα, το μεγαλύτερο μέρος των έργων της συγκεκριμένης περιφέρειας καταλήγει σε εταιρείες συμφερόντων του γιου του Παναγιώτη, της κόρης τουΧρισταλένης και του αδελφού του Βασίλη.
Περισσότερα από έργα αξίας 15 εκατ. ευρώ τα τελευταία τρία χρόνια έχουν καταλήξει στις εταιρείες των συγγενών του, οι οποίες αναλαμβάνουν δημόσια έργα είτε μέσω διαγωνισμών είτε με απευ- θείας αναθέσεις. Ειδικότητα των εταιρειών της οικο- γένειας Τατούλη είναι οι κατασκευές οδικών δικτύων.
Η κατασκευαστική ΚΑΣΤΑΤ ιδρύθηκε το 1996 από τον κ. Βασίλη Τατούλη, αδελφό του πρώην υπουργού Πολιτισμού και σημερινό περιφερειάρχη Πελοποννή- σου, με μετοχικό κεφάλαιο 115 εκατ. δραχμές. Σκοπός της εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως τεχνικών έργων, η ανάληψη δημοσίων έργων, η ανέγερση κτιρίων, καθώς και η εμπορία και διακίνηση αυτοκινήτων και μηχανημάτων τεχνικών έργων.
Το 2011, και ενώ ήταν περιφερειάρχης ο κ. Τατούλης, σύμφωνα πάλι με το καταστατικό της εταιρείας, στο διοικητικό συμβούλιό της μπαίνει και η κόρη του, Χρισταλένη, οικονομολόγος, η οποία αναλαμβάνει χρέη αντιπροέδρου της εταιρείας. Μετά το τέλος των σπου- δών της στην ΑΣΟΕΕ απασχολήθηκε στην κατασκευαστική εταιρεία.
Τον Σεπτέμβριο του 2012 ανέλαβε να εκτελέσει το έργο της βελτίωσης του δρόμου Γύθειο-Αρεόπολη- Γερολιμένας, με κόστος 10.970.976 ευρώ. Το έργο είχε δημοπρατηθεί και η εταιρεία ΚΑΣΤΑΤ το κέρδισε προσφέροντας έκπτωση 12,01%. Την απόφαση που ενέκρινε το πρακτικό δημοπρασίας και κατακύρωνε τον διαγωνισμό υπέγραψε η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Η ΚΑΣΤΑΤ ανέλαβε και το έργο κατασκευής του δρόμου Κουμπίδα-Λουλούδι, με προϋπολογισμό 5.300.000 ευρώ, συμμετέχοντας σε κοινοπραξία με την εταιρεία ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε. Η δεύτερη εταιρεία της οι- κογένειας είναι η Β. ΤΑΤΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., η οποία ανήκει στον αδελφό του.
Τον Ιούνιο του 2012 η εταιρεία παίρνει έργο προυπολογισμού 400.000 ευρώ για βελτίωση του δρόμου στην εθνική οδό Τρίπολης - Σπάρτης, με υπογραφή του κ. Τατούλη. Η ίδια εταιρεία, τον Μάρτιο του 2012, σύμφωνα με το εργολαβικό συμφωνητικό που υπέγρα- ψε πάλι ο κ. Τατούλης, πήρε το έργο της συντήρησης της εθνικής οδού Κορίνθου - Τρίπολης, με προϋπολο- γισμό 300.000 ευρώ.
Σύμφωνα με το εργολαβικό συμφωνητικό, το οποίο και υπογράφει ο περιφερειάρχης κ. Τατούλης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέθεσε στην εταιρεία του κ. Βασίλη Τατούλη το έργο. Μάλιστα για την ανάδοχο εταιρεία υπέγραψε ο κ. Χαράλαμπος Χουντής, ο οποίος εμφανίζεται ως μέλος και στις άλλες δύο εταιρείες της οικογένειας. Το 2008 η οικογένεια Τατούλη προχωρά στην ίδρυση εταιρείας με την επωνυμία ΑΣΦΑΛΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, με σκοπό την παραγωγή και εμπορία ασφαλτομιγμάτων για έργα οδοποιίας αλλά και την κατασκευή ασφαλτικών έργων, ιδιωτικών και δημόσιων.
Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, πρόεδρος της ΑΣΦΑΛΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ είναι ο αδελφός του κ. Τατούλη, Βασίλης, ενώ μέλη η κόρη του Χρισταλένη και ο γιος του Παναγιώτης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η ΑΣΦΑΛΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ μπήκε σχεδόν αμέσως με την ίδρυσή της και στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας ΕΣΠΑ 2007-2013, απ' όπου πήρε και κρατική ενίσχυση 1.076.308 ευρώ.
Από το 2011 μέχρι και το 2012 η παραπάνω εταιρεία ανέλαβε έργα ασφαλτοδρομήσεωνεκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, με αναθέσεις που υπογράφει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου.
Οπως, για παράδειγμα, στις 30 Νοεμβρίου 2011, όπου η εν λόγω περιφέρεια ανέθεσε στην ΑΣΦΑΛΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ την προμήθεια 465,11 τόνων ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών του επαρχιακού οδικού δικτύου. Αλλά και στις 30 Μαΐου 2012, όπου υπογράφηκε σύμβαση 23.600 ευρώ μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της εταιρείας για προμήθεια 362,02 τόνων ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών ασφαλτοτάπητα επαρχιακού οδικού δικτύου. Και σε αυτή την περίπτωση υπέγραψαν ο κ. Τατούλης από την πλευρά της περιφέρειας και ο κ. Χουντής από την πλευρά της εταιρείας.
newpost.gr