ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής
Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά
ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) <> ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης)
Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία
Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας.
Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών.
Υποβάθμιση του χρήματος (χξς') σε μέσο εξυπηρέτησης και όχι υπέρτατη ανάγκη.
Ατυχώς ονομάσθηκε Χρήμα (ότι χρειαζόμαστε)
και Νόμισμα (ότι θεσπίσθηκε σαν αξία)
Εξαπατήσαμε τό είναι μας, και Εκπέσαμε.

Επικοινωνία: utidanos@gmail.com

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

Γέρων ΠΑΪΣΙΟΣ: «ΑΔΕΛΦΟΙ, ΜΑΣ ΕΞΑΠΑΤΟΥΝ ΜΕ ΤΕΡΑΤΩΔΗ ΨΕΜΑΤΑ. ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ, ΜΕ ΟΣΑ ΑΥΣΤΗΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΙ ΑΝ ΛΑΒΟΥΝ, ΝΑ ΞΕΧΡΕΩΣΟΥΝ»

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἐδῶ καὶ εἴκοσι (καὶ πλέον) χρόνια τὰ «ἔβλεπε» καὶ τὰ ἔλεγε ὁ Γέρων Παΐσιος, ποὺ δὲν ἦταν οὔτε οἰκονομολόγος οὔτε «σοφὸς δημοσιογράφος ἢ ἀναλυτής», οὔτε πολιτικός. Ἀπὸ χθὲς τὸ βράδυ ΠΛΕΟΝ ἐπαληθεύονται μὲ τὸν πλέον ἀνάγλυφο καὶ συγχρόνως δραματικὸ τρόπο καὶ στὰ μάτια τῶν πιὸ «ἐπιφυλακτικῶν».


ΠΟΝΗΡΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ 
Απόσπασμα ἀπὸ τὸ πασίγνωστο βιβλίο (γιὰ τὸν ἁγιασμένο γέροντα Παΐσιο Ἁγιορείτη) τοῦ Ἱερομ. Χριστοδούλου Ἁγιορείτου, «ΣΚΕΥΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ», Ἅγιον Ὄρος 1996, σελ. 420-422


Ἐπέβαλαν στὴν χώρα μας ἕνα πολὺ μεγάλο ἐξωτερικὸ δημόσιο χρέος, τόσο μεγάλο πού, ὄχι μόνον νὰ μὴν μποροῦμε νὰ τὸ ξεχρεώσουμε, ἀλλὰ οὔτε τοὺς τόκους αὐτοῦ τοῦ δανείου νὰ μὴν προλαβαίνουμε. Μὲ αὐτὸ καταφέρνουν μὲ εὔλογη δικαιολογία νὰ επιβάλουν στὸ λαὸ ἕνα οἰκονομικὸ πρόγραμμα ἐξόντωσης ἕως ἐσχάτων. Θὰ ἐπιβάλλουν συνεχῶς νέα οἰκονομικὰ μέτρα, δυσβάστακτα, φόρους ἀσήκωτους καὶ πάρα πολλὰ ἄλλα μέτρα, ἔτσι ὥστε νὰ κάνουν τὸ λαὸ νὰ ἀγανακτήσει. Καὶ τί θὰ πετύχουν μὲ αὐτό; Ἀκοῦστε. 


Ὁ λαὸς καταπιεζόμενος ἀπὸ τὰ δυσβάστακτα οἰκονομικὰ μέτρα θὰ ζητάει κάποια στιγμὴ νὰ ξανασάνει, ἀλλὰ αὐτὴ τὴ στιγμὴ δὲν πρόκειται νὰ τοῦ τὴ χαρίσουν ποτέ, παρὰ μόνον ἕως ὅτου σκύψει τὸ κεφάλι του ἐντελῶς στὸ ἔδαφος, δηλώνοντας τέλεια ὑποταγὴ στὸ καινούργιο τους σύστημα. Θὰ λένε, ἔχετε δίκιο ποὺ διαμαρτύρεσθε, ὅμως ἔχετε μεγάλο ἐξωτερικὸ χρέος καὶ αὐτοὶ ποὺ ἔχουν πολλὰ λεφτὰ φοροδιαφεύγουν, γιὰ νὰ μὴ σᾶς ἐπιβάλουμε ἄδικα μεγάλους φόρους κτλ. πρέπει νὰ ἀποδεχθεῖτε τὸ τέλειο σύστημα ἠλεκτρονικοῦ οἰκονομικοῦ ἐλέγχου. Ἔτσι ὥστε νὰ βλέπουμε ποιοὶ εἶναι οἱ νομοταγεῖς πολίτες καὶ ποιοὶ οἱ φοροφυγάδες. Ταυτόχρονα θὰ παρέχουν μέσῳ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ οἰκονομικοῦ συστήματος πολλὲς διευκολύνσεις καὶ προτεραιότητες, μὲ τὶς ὁποῖες θὰ ξεγελοῦν τὸν κόσμο ὅτι θ᾽ ἀνακουφιστεῖ λίγο οἰκονομικά (…). 


Ἀδελφοί μᾶς ἐξαπατοῦν μὲ τερατώδη ψέματα. Δὲν πρόκειται μὲ ὅσα αὐστηρὰ οἰκονομικὰ μέτρα κι ἂν λάβουν νὰ ξεχρεώσουν τὸ χρέος μας αὐτό, γιατί δὲν ἐξυπηρετεῖ τοὺς σκοπούς τους ἡ ὕπαρξη μιᾶς εὔρωστης, οἰκονομικά, Ἑλλάδας (.…) Ἔτσι καταφέρνουν νὰ μᾶς φέρνουν στὸ δίλημμα καὶ νὰ ἀναγκάζουν τοὺς πολιτικούς μας νὰ μᾶς λένε: ὑποφέρουμε ὅλα αὐτά, γιατί δὲν συμμορφωνόμαστε μὲ τὶς ὑποδείξεις τῶν ἑταίρων μας· ἡ λύση εἶναι μία: νὰ καταργηθοῦν τὰ σύνορά μας…

Siglitiki στο christianvivliografia